• Nie Znaleziono Wyników

Gdy zaś idzie po linii poziomej mówimy, że w tym przedziale funkcja jest stała

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Gdy zaś idzie po linii poziomej mówimy, że w tym przedziale funkcja jest stała"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Temat: Monotoniczność funkcji.

Zapoznajcie się z tematem w podręczniku str. 126 i dokładnie przeanalizujcie zamieszczone tam przykłady. Przepiszcie do zeszytów informacje z zielonych ramek mówiące o tym kiedy funkcja jest rosnąca, kiedy malejąca a kiedy stała (to są ramki ważna wiadomość).Postaram się Wam też omówić temat pokrótce.

Monotoniczność funkcji z wykresu określamy, czytając wykres od lewej do prawej.

Jeżeli wykres wznosi się to funkcja jest rosnąca

Jeżeli wykres opada to funkcja jest malejąca

Jeżeli wykres jest równoległy do osi X wówczas funkcja liniowa jest stała

Podczas takiego podejścia możesz sobie wyobrazić, ze „ludzik” idzie po funkcji.

„Ludzika” ustawiasz z lewej strony wykresu, ponieważ czytamy wykres od lewej do prawej. Podczas takiego określania monotoniczności funkcji jeśli ludzik w pewnym przedziale wspina się ku górze to mówimy, że funkcja jest rosnąca. W

(2)

przypadku, gdy schodzi na dół to mówimy, że jest malejąca. Gdy zaś idzie po linii poziomej mówimy, że w tym przedziale funkcja jest stała.

Przykład1.

Rozwiązanie tego zadania z objaśnieniami znajdziecie też na filmiku dydaktycznym do którego link macie poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=6dNbArbt70U

Na podstawie tych informacji proszę o zrobienie ćwiczenia 4/129, ćwiczenia 5/

130.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykazać, że jeśli H oraz G/H sˇs grupami cyklicznymi, to grupa G jest generowana przez

Okazuje się, że dla funkcji wymiernych, jeśli asymptota ukośna/pozioma istnieje, to jest obustronna.. 6 Odpowiedź na

➤ Soczewka może wytwarzać obraz przedmiotu tylko dlatego, że może ona odchylać promienie świetlne; ale może ona odchylać promienie świetlne tylko wtedy, gdy jej

Dowód nierówności Jensena.

Udowodnij, że funkcja pochodna funkcji nieparzystej (parzystej) jest parzysta (nieparzysta), a funkcja pochodna funkcji okresowej jest okresowa z tym samym

Udowodnij, że na każdym przedziale [c, d] ⊂ (a, b) funkcja f spełnia warunek Lipschitza. Wywnioskuj stąd, że a) funkcja wypukła na przedziale otwartym jest ciągła, b)

Natomiast nie dla wszystkich f jest ono różniczkowalne na [0, 1].. Jednoznaczność

Niech Ω będzie obszarem ograniczonym,którego brzeg ∂Ω ma parametryzację łańcuchem C.. Niech Ω będzie obszarem ograniczonym,