• Nie Znaleziono Wyników

Temat: Powtórzenie wiadomości. Krajobraz najbliższej okolicy.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Temat: Powtórzenie wiadomości. Krajobraz najbliższej okolicy."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Temat: Powtórzenie wiadomości. Krajobraz najbliższej okolicy.

Temat w podręczniku str. 159 – 160.

1.Krajobraz naturalny i kulturowy 2.Co to jest wzgórze i góra?

3. Elementy doliny rzecznej.

4.Rozróżnianie skał litych, zwięzłych i luźnych.

5. Jakie organizmy żyją w glebie. Rodzaje wód stojących i płynących.

6.Co to sa parki narodowe, rezerwaty przyrody i pomniki przyrody?

7. Skutki jednej zmiany, która zaszła w okolicy twojej miejscowości w ciągu ostatnich pięciu lat.

Dla powtórzenia wykonaj zadania z tematów:

https://epodreczniki.pl/a/rzeki-jeziora-stawy/D10WHhQt4

https://epodreczniki.pl/a/jak-ludzie-zmieniaja-krajobraz/Dnvuuigme https://epodreczniki.pl/a/nie-kazda-skala-jest-twarda/D11Fr3yI0

Praca domowa

Wykonaj w zeszycie zadania ze str. 159 i 160 z podręcznika.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nauczanie uniwersyteckie Studia Philosophiae Christianae 17/1,

Przy dzisiejszym n ie ­ bywałym rozwoju nauki i w yodrębnianiu się coraz to nowych dzie­ dzin, zwłaszcza przyrodniczych, często trudno porozumieć się naukow ­ com

Od nazwy jeziora utworzono nazwę miejscowości Roman 1341, Rumyann 1338 (daty zob. Natomiast od tej nazwy miejscowej powstała nowsza forma nazwy jeziora Romanowskie XIX

Wizualizacja wykonana z latarni morskiej w okolicy miejscowości Stilo dla 60 MFW BSII oraz dla MFW Baltica 2, MFW Baltica 3 oraz MFW BSIII (scenariusz II,

Po zapisaniu rozwiązań zadań prześlij zdjęcia zeszytu na podany wyżej adres. Termin przesłania zdjęć -

Został wydany dekret o reformie rolnej w 1944 roku na mocy jego ziemia

Służy ochronie przyrody tego terenu i charakterystycznych cech jego krajobrazu.. Jaskinia z bogatymi

Skutki jednej zmiany, która zaszła w okolicy twojej miejscowości w ciągu ostatnich