• Nie Znaleziono Wyników

Oblicz jaką wartość osiągnie kapitał początkowy 500 zł po - 4 latach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Oblicz jaką wartość osiągnie kapitał początkowy 500 zł po - 4 latach"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - ćwiczenia iii rok informatyki i ekonometrii

lista 2

oprocentowanie proste

1. Oblicz jaką wartość osiągnie kapitał początkowy 500 zł po - 4 latach,

- 198 dniach

oprocentowania prostego przy rocznej stopie 12%.

2. W dniu 30 czerwca 2002 r. pan Kowalski miał na swym ROR 2500 zł. W okresie od 1 lipca do 30 września tego roku dokonano dwóch wpłat na rachunek: 3250 zł 12 lipca i 1600 zł 17 sierpnia oraz trzech wypłat: 4200 zł 23 lipca, 1900 zł 5 sierpnia i 300 zł 18 września. Bamk dopisuje odsetki do rachunku na koniec kwartału, przy dodatnim saldzie nalicza odsetki według rocznej stopy 12%, a w przypadku ujemnego salda odsetki karne przy stopie zwiększonej o 50%. Czas oprocentowania jest obliczany jako dokładna liczba dni przy długości roku 365 dni. Obliczyć odsetki należne panu Kowalskiemu za III kwartał 2002 r.

3. Właścicielowi 8 miesięcznej lokaty bankowej na sumę 10 tys. zł wypłacono 10 500 zł. Jaka była roczna stopa procentowa, przy założeniu oprocentowania prostego?

4. Miesięczna stopa oprocentowania ROR wynosi 3%. Odsetki kapitalizuje się na koniec ostatniego dnia miesiąca, a w trakcie miesiąca nalicza się odsetki proste. Obliczyć saldo ROR na koniec kwietnia jeżeli:

- saldo na koniec marca wynosiło 300 zł,

- 4 kwietnia i 26 kwietnia wpłacono na rachunek po 1100 zł, - 12 kwietnia wypłacono z rachunku 900 zł.

5. Młode małżeństwo oszczędza na styczniowy wyjazd na narty, wpłacając na swe konto osobiste po 600 zł w ostatnim dniu każdego miesiąca w okresie od czerwca do listopada. Obliczyć wartość oszczędności zgromadzonych na koncie na początku stycznia, jeśli:

- oprocentowanie rachunku wynosi 12% p.a.,

- czas oprocentowania jest obliczany zgodnie z kalendarzem przy długości roku 365 dni, - odsetki są dopisywane 31 grudnia każdego roku.

6. Kwartalna stopa oprocentowania prostego wynosi 4%. Obliczyć równoważne jest stopy oprocentowania prostego:

roczną, miesięczną.

oprocentowanie składane

7. Jaką wartość osiągnie kapitał P = 18000 zł po 4 latach oprocentowania rocznego przy stopie rocznej w wysokości 6%? Jaką wartość mają odsetki naliczone za każdy rok? Przy jakiej stopie łączna wartość 4-letnich odsetek byłaby większa o 580 zł?

8. Po ilu latach oprocentowania rocznego przy stopie w wysokości 5,52 % wartość kapitału podwoi się?

9. Według reguły 70 obliczyć przybliżoną wartość stopy oprocentowania rocznego, przy której kapitał podwoi swoją wartość w czasie a) 7 lat, b) 10 lat, c) 13 lat.

10. Obliczyć wartość 2,5-letnich odsetek od kwoty 7900 zł, jeśli nominalna stopa procentowa wynosi 8,88%, odsetki zaś kapitalizuje się

- po każdym półroczu, - po każdym miesiącu.

11. Obliczyć największą i najmniejszą wartość odsetek wygenerowanych w ciągu 4 lat przez kapitał P = 4000 zł przy rocznej stopie 14,5%.

(2)

12. Efektywna stopa procentowa wynosi 14%. Obliczyć równoważną okresową i nominalną stopę procentowania składanego przy kapitalizacji:

- co kwartał, - co 4 miesiące, - co pół roku, - ciągłej.

13. Mamy do wyboru następujące warunki oprocentowania lokat rocznych:

- stopa kwartalna 3%, kapitalizacja kwartalna, - stopa nominalna 12%, kapitalizacja kwartalna, - stopa nominalna 11%, kapitalizacja miesięczna, - stopa miesięczna 1%, kapitalizacją miesięczna.

Który wariant jest najkorzystniejszy?

14. Zwyciezca telewizyjnego teleturnieju ma do wyboru jedną z nagród:

- 10 000 zł obecnie i 14 000 zł za rok, - 15 000 zł obecnie i 8500 za rok,

- 10 000 zł obecnie i po 7 000 zł za rok oraz za dwa lata.

Którą nagrodę powinien wybrać, jeśli oprocentowanie lokat rocznych wynosi ok. 5% i można przewidywać, że nie zmieni się w ciągu najbliższych lat? Za jaką kwotę opłaca mu się obecnie zrzec prawa do tej nagrody?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Bank dopisuje odsetki do rachunku na koniec każdego roku, przy dodatnim saldzie nalicza odsetki według rocznej stopy 12%, a przy ujemnym saldzie nalicza odsetki karne według

Jaką wartość osiągnie kapitał P = 1800 zł po 4 latach oprocentowania rocznego przy stałej stopie procentowej i = 6%.. Jaką wartość mają odsetki naliczone za

3.9 Banki A, B oraz C oferują oprocentowanie rocznej lokaty stosując odpowiednio kapitalizację ciągłą odsetek przy stopie procentowej 8%, kwartalną kapitalizację odsetek przy

1. oprocentowanie składane z roczną stopą procentową 4%. Oba banki naliczają odsetki raz na kwartał. Każdy z nich stosuje nominalną roczną stopę procentową 26%, przy czym

nienia świadczenia z powodu naruszenia zobowiązania wzajemnego przez wierzyciela lub nie mógł spełnić własnego świadczenia, ponieważ wierzyciel naruszył zobowiązanie, nie

2006-09-30 stan na koniec poprz. Wartość firmy jednostek pod porządkowanych 10274. 3. Należności

stawka: 0,09% od wartości zabezpieczenia Akceptowana polisa klienta lub ubezpieczenie.

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE (OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ POPRZEZ UPRAWNIENIA