Wyszukiwanie informacji w Internecie : prezentacja do rozdziału w książce "Bibliotekarstwo" pod red. A.Tokarskiej

11  Download (0)

Full text

(1)

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE

Arkadiusz Pulikowski

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski

Prezentacja do rozdziału w podręczniku

„Bibliotekarstwo” pod red. Anny Tokarskiej

(2)

Ogólne katalogi stron WWW

(3)

Naukowe katalogi stron WWW

(4)

Wyszukiwarki globalne

Wyszukiwarki narodowe

(5)

Wyszukiwarki wyspecjalizowane

(6)

Wyszukiwarki naukowe

(7)

Agregatory

(8)

Metawyszukiwarki

(9)

Wyszukiwarki semantyczne

(10)

eBibliografia

BĄK J., JĘDRZEJEK C.: Semantic Web – technologie, zastosowania, rozwój.

Materiały z XV konferencji PLOUG 2009.

BERGMAN M.K.: White Paper: The Deep Web: Surfacing Hidden Value. „Journal of Electronic Publishing” 2001, nr 7(1).

BRUDZIŃSKA A., KOŚCIAŃSKA K.: Poszukiwanie informacji medycznej poprzez wyszukiwarki naukowe.

CISEK S., SAPA R.: Komunikacja naukowa w Internecie – mity i rzeczywistość.

DERFERT-WOLF L.: Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci.

DERFERT-WOLF L.: Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie – subject gateways. „Biuletyn EBIB” 2004, nr 6.

DERFERT-WOLF L.: Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie. 2007.

DRABEK A.: Cyfrowy warsztat bibliotekarza. „Bibliotekarz” 2008, nr 7/8, s. 3–8.

JASKOWSKA B.: Ukryty Internet – jakie korzyści mogą mieć z niego naukowcy i praktycy. „Zarządzanie zasobami ludzkimi” 2007, nr 1.

(11)

eBibliografia cd.

KRZYWY E.: Semantyczna Sieć: Boty uczą się kojarzyć. „Chip”, nr 6, s. 48–53.

LEWANDOWSKI D., MAYR P.: Exploring the Academic Invisible Web. 2006.

NAHOTKO M.: Bibliotekarze cyfrowi w środowisku cyfrowej nauki, biblioteki i cyfrowych publikacji. 2006.

PAMUŁA-CIEŚLAK N.: Zjawisko Ukrytego Internetu – rola bibliotek w upowszechnianiu jego zasobów. 2006.

PULIKOWSKI A.: Kryteria oceny dokumentów wyszukiwanych w Internecie. W:

Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Red. E. Gondek, D.

Pietruch-Reizes. Katowice 2007, s. 120–129.

ROSZKOWSKI M.: Język informacyjno-wyszukiwawczy jako narzędzie organizacji informacji w dziedzinowych systemach hipertekstowych. 2009.

SOSIŃSKA-KALATA B.: Nowe narzędzia organizacji wiedzy a jakość usług informacyjnych. 2009.

TYCHEK W.: Umiejętności informacyjne użytkowników zasobów informacyjnych.

„Bibliotekarz Wamińsko-Mazurski” 2008, nr 3–4.

Figure

Updating...

References

Related subjects :