• Nie Znaleziono Wyników

O ile różnią się liczby

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "O ile różnią się liczby"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

137

O ile różnią się liczby VI.6

Na każdym termometrze zaznacz temperaturę zgodnie z podpisem. Uzupełnij zdanie.

a) c)

–3°C 2°C –1°C –8°C

Na pierwszym termometrze Na pierwszym termometrze temperatura jest temperatura jest

o  stopni niższa. o  stopni .

b) d)

–7°C 1°C –5°C 0°C

Na pierwszym termometrze Na pierwszym termometrze

temperatura jest temperatura jest

o  stopni . o  stopni .

Zaznacz podane liczby na osi liczbowej, a następnie uzupełnij zdanie.

a) –3 i  –5 b) 2 i  –1

Liczba –3 jest o  większa od –5. Liczba 2 jest o  większa od –1.

1

2

–3

–5 –4 –2 –1 0 1 2

–6 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2

Rozgrzewka

8 5

5

3 2

7

niższa niższa

wyższa

0 -5

0 -5 C

0 -5

0 -5 C

0 -5

0 -5 C

0 -5

0 -5 C 0

-5 0 -5 C

0 -5

0 -5 C

0 -5

0 -5 C

0 -5

0 -5 C

(2)

VI.6. O ile różnią się liczby

138

W Łodzi 12 stycznia zanotowano temperaturę –2°C. Przez kolejne 4 dni temperatura spadała: pierwszego dnia o 1°C, drugiego o 3°C, a w następnych dniach o 2°C i o 1°C.

Zaznacz na termometrach odpowiednie temperatury i zapisz je poniżej.

12.01 13.01 14.01 15.01 16.01

°C °C °C °C °C

Która z podanych liczb jest większa? O ile?

a) –5 czy 4? Liczba jest o  większa od . b) –3 czy 0? Liczba jest o  większa od . c) –3 czy –7? Liczba jest o  większa od . d) –5 czy –4? Liczba jest o  większa od .

Przejdź labirynt. Kieruj się zakodowaną instrukcją. Co cię czeka przy wyjściu?

Liczba o 3 mniejsza od 2.

Liczba o 5 większa od –5.

O tyle liczba 5 jest większa od –3.

Liczba równa liczbie przeciwnej do niej.

3

4

5

Trening

Podaj liczby, które:

a) różnią się od 0 o 7, d) różnią się od –22 o 7, b) różnią się od 0 o 6, e) różnią się od 5 o 7, c) różnią się od 17 o 7, f) różnią się od –3 o 7.

6

Dla dociekliwych

4

–2 –3 –6 –8 –9

0 –3 –4

9

–1

3

0

4

8

1

0

–7, 7 –29, –15

–6, 6 –2, 12

10, 24 –10, 4

–5 –3 –7 –5

0 -5

0 -5 C

0 -5

0 -5 C

0 -5

0 -5 C

0 -5

0 -5 C

0 -5

0 -5 C

Cytaty

Powiązane dokumenty

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Edwardowi Gocałowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017... Warszawy

Naturally Sweet (Naturalnie Słodkie) to nazwa nowej linii produktów do lodów bez dodatku cukru.. Wykonane są z naturalnych składników, które spełniają restrykcyjne

Farbuje wełnę i jedwab naturalny w kwaśnej kąpieli, Służy również. do barwienia juty, skóry, papieru oraz do wytwarzania laków

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik

Strona rosyjska dostarczenie dodatkowych ilości gazu (ponad te wynikające z obowiązujących kontraktów), uwarunkowała zawarciem aneksu do Porozumienia między Rządem

then the company shall be liable to refund only the foreign CURRENCY SO RETURNED OR ITS EQUIVALENT COMPUTED AT THE CUR¬ RENT BUYING RATE IN NEW YORK CITY ON THE DATE OF REFUND LESS

przypomnieć tylko wznowioną ni.,,~ ... wno przez telewizję Kaczą zupę Braci Marx. Jeśli na tego rodzaju temat nałoży się satyra polityczna,

Zmiana oznaczenia akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz T Spółki w serię W odbędzie się bez jednoczesnej zmiany wartości nominalnej akcji, która nadal wynosić będzie 10