• Nie Znaleziono Wyników

Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego - Urszula Kierczak - pdf, ebook – Ibuk.pl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego - Urszula Kierczak - pdf, ebook – Ibuk.pl"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Dane o książce:

Urszula Kierczak

Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego Praktyczny przewodnik

ISBN:

978-83-7587-965-0

ISBN ebook:

978-83-7850-006-3 Wydanie I, Kraków 2012

Format B5

Objętość 114 stron

Oprawa miękka, klejona, folia matowa

„Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego” to publikacja napisana przez nauczyciela praktyka, dla innych nauczycieli. Zawarte w przewodniku informacje umożliwią każdemu nauczycielowi realizację zadań edukacyjnych metodą projektów. Przepisy prawa oświatowego wprowadzają obowiązek realizacji metody projektów przez uczniów gimnazjum, ale także w szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej warto realizować zadania tą metodą.

Metoda projektów jest najbardziej twórcza i jednocześnie najpełniej kształcąca kompetencje kluczowe. Każdy współczesny nauczyciel powinien włączyć ją do swojego warsztatu pracy. Także nauczyciele wychowania fizycznego powinni realizować zadania dydaktyczne z wykorzystaniem metody projektów.

W pierwszej części przewodnika znajdują się podstawowe wiadomości teoretyczne dotyczące metody projektów. W zwięzły i prosty sposób zostały przedstawione informacje o tym, czym jest projekt edukacyjny i na czym polega metoda projektów.

W drugiej części przewodnika opisane są przykłady zrealizowanych projektów edukacyjnych. Publikacja zawiera wzory wszystkich dokumentów, które powinny powstać w czasie realizacji projektu. Opisane projekty są źródłem pomysłów i inspiracji, mogą być realizowane nie tylko przez nauczycieli wychowania fizycznego, ale także przez innych przedmiotowców.

Największe zalety przewodnika to jego przejrzystość, materiał teoretyczny opisany językiem prostym i czytelnym, przykłady praktycznych rozwiązań zawierają treści spójne z nową podstawą programową.

Opisane przykłady projektów, wraz z dokumentacją, pozwolą każdemu nauczycielowi na sprawne i łatwe zrealizowanie swoich pierwszych projektów.

Cena katalogowa: 24.80

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=2&id=1355 Oficyna Wydawnicza IMPULS

Kategoria: Edukacja – Pedagogika Słowa kluczowe:

- edukacja, pedagogika, wychowanie, impuls

Cytaty

Powiązane dokumenty

Cel edukacyjny Tematy zajęć Realizowanie zadania w zakresie Realizowanie treści Ścieżek

Dostateczna (3) – stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych gier sportowych, które były nauczane w trakcie zajęć wychowania fizycznego,

Niezbędnym warunkiem udanego partnerstwa jest minimalny poziom za- ufania społecznego. Bez zaufania do siebie budowanie partnerstw nie ma sensu. Wówczas bowiem współpraca opiera

Praca ciągła w zależności od pory roku, oraz rozkładu materiału „Gra w kolory”?. wydawnictwa

usprawiedliwia ucznia z nie ćwiczenia na lekcji lub w wyjątkowych przypadkach zwolnienie napisane przez rodzica ale dostarczone przed lekcją. Trzy braki stroju sportowego w

Ocenę bardzo dobrą - otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania z poziomu rozszerzonego dla danej klasy. Bardzo starannie i sumiennie wykonuje zadania,

Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane posiadanie przez ucznia właściwego stroju sportowego (tj. spodenki sportowe, koszulka, obuwie zmienne lub dres

Doskonalimy uwalnianie się od obrońcy, stosując zwody z piłką i bez piłki.. Doskonalimy grę strefą i wy-prowadzamy