• Nie Znaleziono Wyników

Jednocześnie chciałbym podkreślić, że pomoc wymienionych osób przyczyniła się wyłącznie do podniesienia jakości pracy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Jednocześnie chciałbym podkreślić, że pomoc wymienionych osób przyczyniła się wyłącznie do podniesienia jakości pracy"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

PODZIĘKOWANIA

Bardzo dziękuję wszystkim życzliwym osobom, które pomogły w powstaniu tej książki. Dziękuję moim promotorom: profesor Mi- rosławie Grabowskiej, za to, że zaufała mi na początku mojej drogi, wspierała w każdej inicjatywie i obdarzyła opieką, jakiej życzyłbym każdemu innemu doktorantowi; Radkowi Kossakowskiemu za kon- sekwencję w wytykaniu wszelakich płycizn i niezmordowaną cier- pliwość w motywowaniu mnie do ich unikania. Swoją wdzięczność kieruję także ku recenzentom: Honoracie Jakubowskiej, profesoro- wi Andrzejowi Rychardowi i dr. hab. Dominikowi Antonowiczowi za ich życzliwość wobec pracy i krytyczne uwagi, dzięki którym stała się ona lepsza. Dużo zawdzięczam także Dino Numerato, któ- ry podczas mojej wizyty na Uniwersytecie Karola w Pradze, służył swoją radą i doświadczeniem. Dziękuję również wszystkim człon- kom seminarium Zakładu Metodologii Badań Socjologicznych IS Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sekcji Socjologii Sportu PTS za ich uwagi i komentarze do koncepcji pracy i pierwszych analiz.

Jednocześnie chciałbym podkreślić, że pomoc wymienionych osób przyczyniła się wyłącznie do podniesienia jakości pracy. Za wszel- kie ewentualne błędy i płycizny, z których jednak nie udało mi się wybrnąć, biorę pełną odpowiedzialność.

Chciałbym również podziękować wszystkim kibicom, którzy zdecydowali się poświęcić swój czas, aby opowiedzieć i oprowadzić

(2)

10 Podziękowania

mnie po swoim świecie – również za wszelkie przejawy gościnno- ści i życzliwości z ich strony. Wdzięczny jestem również Darkowi Łapińskiemu za pomoc w nawiązywaniu kontaktów z kibicami oraz Renacie Włoch za wsparcie organizacyjne. Dziękuję także Joannie Dudzickiej za jej obecność we wszystkich chwilach zwątpienia.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jest on bardzo utalentowanym człowiekiem, obdarzonym politycznym umy­ słem i dobrym przygotowaniem, silnym charakterem, jest przedsiębiorczy, ambit­ ny. Cieszy się wielkim

odnajdujemy następujące oceny: Staszic zarządzał wydziałem gór- nictwa, "z uporem zaś·i zrozumiałą u zasłużonego starca zazdrością nie dopuszczał nikogo do mieszania się

The historical systems analysis framework of chapters 3 and 4 of this thesis put Dutch flood risk policy-making since the Delta Works in a fresh integrated perspective, to find

Aby ogólnie wyjaśnić, co oznaczają te nazwy, wyobraźmy sobie krążek k ( rys. Punkt P liniału podczas toczenia będzie zakreślał linię zwaną ewolwentą. Taki zarys będą miały

liwości wykorzystania antropologii poza akademią pytanie to można postawić inaczej, zastanawiając się, w którym miejscu kończy się antropologia, a zaczyna

Dopuszczono natomiast dokonywanie przebu‑ dowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu przy utrzymaniu stylu budynku oraz skali, wysokości i spadków dachu w części dobudowywanej, a

Zanim jednak przejdę do przedstawienia wyników badań oraz nasuwają‑ cych się wniosków, chciałabym pokrótce przedstawić charakterystykę miasta Jaworzno i

Назначая Каменьского организатором и начальни­ ком восстания в Люблинской и Подляской губерниях Чарторыский не выразил однако отчетливого