• Nie Znaleziono Wyników

D LA P OCZ˛ATKUJ˛ACYCH P RZEWODNIK P O L OGICE M ATEMATYCZNEJ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "D LA P OCZ˛ATKUJ˛ACYCH P RZEWODNIK P O L OGICE M ATEMATYCZNEJ"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

P RZEWODNIK P O L OGICE M ATEMATYCZNEJ

D LA P OCZ ˛ ATKUJ ˛ ACYCH

RAYMOND M. SMULLYAN

TŁUMACZENIE: JERZYPOGONOWSKI

Podstawa tłumaczenia: Raymond M. Smullyan, A Beginner’s Guide to Mathematical Logic. Dover Publications, Inc., Mineola, New York, 2014.

(2)

S

PIS

T

RE ´SCI

Cz˛e´s´c I: Ogólne podstawy . . . . Rozdział 1: Geneza . . . . Rozdział 2: Zbiory niesko´nczone . . . . Rozdział 3: Pojawiaj ˛a si˛e problemy! . . . . Rozdział 4: Dalsze podstawy . . . . Cz˛e´s´c II: Logika zdaniowa . . . . Rozdział 5: Wprowadzenie do logiki zdaniowej . . . . Rozdział 6: Tablice zdaniowe . . . . Rozdział 7: Aksjomatyczna logika zdaniowa . . . . Cz˛e´s´c III: Logika pierwszego rz˛edu . . . .

Rozdział 8: Wprowadzenie do logiki pierwszego rz˛edu . . . . Rozdział 9: Logika pierwszego rz˛edu: główne tematy . . . . Cz˛e´s´c IV: Zjawisko niezupełno´sci . . . .

Rozdział 10: Niezupełno´s´c w uj˛eciu ogólnym . . . . Rozdział 11: Arytmetyka elementarna . . . . Rozdział 12: Systemy formalne . . . . Rozdział 13: Arytmetyka Peana . . . . Rozdział 14: Dalsze tematy . . . . Bibliografia . . . . Indeks . . . .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dostawy materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do urządzeń drukujących, do siedziby Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. Andrzeja

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej wykonawczej jest montaż i uruchomienie zestawów czterech analizatorów parametrów sieci nn na czterech niezależnych

1945 — etap przejścia do budowy socjalizmu w krajach demokracji ludowej Europy i A z ji pod przewodem ZSRR oraz zaostrzających się zmagań z imperializmem,

Zmieniające się oczekiwania i potrzeby wywołały nowe okoliczności. Mniej rekrutacji, więcej komunikacji wewnętrznej, digitalizacja relacji. Live'y, webinary i nowe

W takim przypadku dwaj GM mogą albo dzielić się rolą moderatora, wymieniać ją w każdym punkcie dyskusji, albo mieć oddzielne zadania (np. W ten sposób powstały postacie,

„Różaniec bowiem z natury swej wymaga odmawiania w rytmie spokojnej modlitwy i powolnej refleksji, by przez to modlący się łatwiej oddał kontemplacji tajemnic

nazwę przedmiotu, imię/imiona i nazwisko słuchacza studiów podyplomowych, oceny oraz datę i podpis osoby zaliczającej przedmiot oraz kartach osiągnięć słuchacza

Jeżeli pompa ciepła ma moc 12kW, a producent podaje wartość współczynnika efektywności pompy ciepła COP = 4 oznacza to, że pompa ciepła zużywając 1 kW energii