• Nie Znaleziono Wyników

TEN, KTO KOCHA, NIE JEST TYM, KTO ŻYJE...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TEN, KTO KOCHA, NIE JEST TYM, KTO ŻYJE..."

Copied!
17
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

TEN, KTO KOCHA, NIE JEST TYM, KTO ŻYJE...

(3)

Konrad Jędrosz

TEN, KTO KOCHA, NIE JEST TYM, KTO ŻYJE...

Warszawa 2019

(4)

Projekt okładki: Konrad Jędrosz i Marta Kolarz Zdjęcie na okładce autorstwa Christophera Waltona Skład i łamanie: Konrad Jędrosz

Korekta: Anna Zalewska

ISBN: 978-83-952939-7-9

Copyright © Konrad Jędrosz 2019 Publikacja wydana nakładem autora.

Wydanie I Warszawa 2019

Niniejsze wydanie elektroniczne w formie e-booka pobrane zostało ze strony http://konradjedrosz.art.

(5)

Dedykuję mojej Duszy

(6)
(7)

7

PRZEDMOWA

Autor zamieszczonych w niniejszej publikacji wierszy urodził się gdzieś tam, kiedyś tam, na Świecie, w Polsce… Skończył jakiś tam kierunek studiów na przyzwoitej uczelni. Wykonuje całkiem dobrze płatny zawód. Jedynak wychowany tylko przez rodziców w dużym mieście, na jednym z blokowisk. Wszystkie te fakty są jednak zupełnie nieistotne... Ważne jest, że jest... że czuje, że pragnie, że potrzebuje... że boi się i że kocha... że doświadcza...

Ważne jest, że pomimo wszystko... żyje. Reszta to chwilowe etykiety nic nieznaczące, nieistotne...

Poetą się nie jest, poetą się bywa...

Wszystkie wiersze zamieszczone w tym tomiku napisane zostały w latach 2001–2005. Zatem dziś, w 2019 roku, roku ich publikacji, każdy z nich zbliża się już do stanu swojej pełnoletności.

W czasie ich pisania to sam autor przechodził dopiero stan swojej pełnoletności. Co działo się zatem potem, przez kilkanaście lat od napisania ostatniego z zamieszczonych tu wierszy? Nie jest to zbyt istotne, wystarczy jedynie zaznaczyć, że historia życia nadal trwa, toczy się swym torem a wiele opisywanych tu spraw i stanów zostało już przetransformowanych.

Publikacja, którą trzymasz właśnie w ręku jest próbą zamknięcia i podsumowania trudnego etapu życia, który opisują zawarte w niej wiersze.

(8)

8

Potraktuj te wiersze, proszę, jako dziennik trudnej przeszłości, opis tego co już się wydarzyło...

(9)

9

* * *

codziennie pukam do wrót nieba nikt nie otwiera

odchodzę ze spuszczoną głową jutro też będę tędy przechodzić

(10)

10

* * *

nikt nie chce pozować mi do wiersza muszę pisać same martwe natury albo autoportret

co za nuda

(11)

11

* * *

zagłębiam swoje dłonie w ciszy

i pytam się chleba i wody o drogę do domu zasiadam przy stole nieskończoności do posiłku o mały włos od prawdy

(12)

12

* * *

zaszyty w noc

otulam się ciemną spokojnością nie mojego snu

przygotowując się do poranka osiadającego codziennie zimną rosą na mych myślach

tylko herbata

dziwnie spokojna i ciepła dodaje mi otuchy

(13)

13

Całą publikację pobierzesz na stronie:

https://konradjedrosz.art

(14)

14 POSŁOWIE

Za posłowie niechaj posłuży wiersz, napisany w roku wydania niniejszej publikacji, czyli roku podsumowania i zamknięcia opisywanej tu historii.

Każdy koniec jest nowym początkiem...

* * *

chciałem Ciebie namalować moja piękna Duszo

ale zabrakło mi kolorów farb...

(15)

15 Spis treści

Przedmowa ... 7

codziennie pukam ……... 9

nikt nie chce pozować mi do wiersza …... 10

zagłębiam swoje dłonie w ciszy ... 11

zaszyty w noc ... 12

kosmaty spokój łasi się do mnie ... 13

kiedy jestem sam ………... 14

w nocy słodka cisza …………... 15

w domu kiedy wszyscy śpią …... 16

niebo patrzy na mnie tysiącem gwiazd ... 17

wszystko zasypia ... 18

Deszcz ………... 19

inny taki sam ... 20

fajnie by było... 21

kładę się na stole „obojętność” ... 22

lubię całować pusto dźwięczne powietrze ... 23

znowu nic nie wyszło ... 24

zbiegam z góry zmartwień ... 25

lubię spacerować wieczorem ... 26

na półce w księgarni ... 27

co mi się pojawiło na horyzoncie myśli ... 28

bezdomny ... 29

(16)

16

gdzie tysiące słońc zapada się po krańce obłędu ... 30

kiedy jest mi już wszystko jedno ... 31

wybuchają wulkany słów ... 32

zawieszony na nitce marzeń ... 33

zaścielam białe obrusy myśli ... 34

Zamglony ... 35

po drzewach snów ... 36

w ciemną noc ... 37

moja matka sprząta w moim pokoju ... 38

Sonet …... 40

pisanie wiersza to ceremonia ... 41

List ... 42

dzisiaj poddaję się ulicy ... 44

dzisiaj śmierć przyszła do mnie ... 45

mój rozpalony obłęd ... 46

wyjechać i zapomnieć ... 47

Tryptyk o nicości ... 48

i dlatego oto jestem ... 50

(17)

17

cały zarastam Cię zapuszczam korzenie ... 53

powiedz mi jak długo można ... 54

samotności ... 55

to jest moja matka ... 56

świadomość – czarna noc ... 57

czas to piasek ... 58

trzeba nowego świata ... 59

Posłowie ... 61

Spis treści ... 63

Cytaty

Powiązane dokumenty

The analysis of the selected 100 sanitary sewers, relating blockage frequency and FOG deposit build-up in sagging sewers will ultimately help the sewer manager to find effective

odsyłacze do broszury Stalina Marksizm i zagadnienia językoznawstwa (usunięte jakoby na prośbę samego Bachtina, o czym jednak zapewniają tyl- ko sami jej edytorzy, a może i

Myśli moje ciągle wracały do tej granicy, której nie można wyznaczyć z pewnością, na której kończy się to, co jeszcze daje się usprawiedliwić, a

Ty, Wiesiu, zapamiętaj to sobie, ty się dobrze przyglądaj, co ja robię, ty się ucz myśleć, tu jest samochód a nie uniwersytet.. Taki ciężar - powiada

We further analysed the matrices and then grouped them for each case company in three sets, corresponding to the periods of the case companies’ life-cycle stages – opportunity

On, Bóg, który sta³ siê cz³owie- kiem (kolor b³êkitny – „ludzki” jest na³o¿ony na czerwieñ tuniki – ozna- ka Boga), podejmuje w geœcie b³ogo- s³awieñstwa

Ewa Prałat, Artur Mazurek Witryny internetowe miast powiatowych Dolnego Śląska Ekonomiczne Problemy Usług nr 88,

Jeśli jednak nie jest prawdą, że logika jest jedna, to może istnieć logika prawnicza jako odmienny rodzaj logiki.. Zatem albo logika jest jedna, albo nie jest prawdą, że nie

Podstawa programowa: Punkt (3.12) [uczeń] obserwuje pogodę, mierzy temperaturę powietrza oraz określa kierunek i siłę wiatru, rodzaje opadów i osadów,

Zdjęcia do Wikipedii czerpiemy ze zbioru multimediów Wikimedia

,,A wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają, niech się cieszą, niech się weselą na zawsze. Osłaniaj ich, niech cieszą się Tobą ci, którzy imię Twe miłują”

Dane: Uporządkowany ciąg liczb w tablicy x[k..l] oraz element y Wynik: Miejsce dla y w ciągu x[k..l] takie, aby po wstawieniu y ciąg nadal był uporządkowany Algorytm: y wstawiamy

Jedną z zasad, którą kierujemy się na tym etapie pracy, jest to, by nasze pytanie nie „opierało się na problemie”.. Nie dotyczyło narkotyków, przemocy

In comparison to saline injections, intravenous injections of FGF-21 either increased or tended to increase concentrations of FGF-21 (p < 0.05), BHBA (p < 0.05),

II Rzecz- pospolita zbudowała siły zbrojne – lądowe, morskie i powietrzne, które w okresie II Wojny Światowej okazały się godnymi spadkobiercami bohaterów z 1920 r..

De sleutel tot een ‘duurzaam gezamenlijk gebruik van grondwater voor additionele ir- rigatie’ is te zorgen voor een “putten die op een gebalanceerde wijze zoet en zout grond-

o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U... Sokołowski (red.), Komentarz

What is the influence of computer aided techniques on the practice of design and in what way has CAAD possibly changed design products.. In order to be able to say

Het overall rendement voor de verschillende kolommen kan bepaald worden met behulp van de empirische relatie tussen Eo en het product van de relatieve

The purpose of this paper is to prove the equivalence of five ways to define this integer sequence, most of them already conjecturally stated in the OEIS article on A086377.. This is

Istotne jest również to, że w ocenianym okre- sie przyrost produkcji przemysłu spożywczego był ponad dwukrotnie wyższy niż spo- życia krajowego czy też produkcji towarowej

Mapy przestrzennego rozkładu parametrów termicznych wy- kreślone dla utworów jury górnej i karbonu dolnego (rysunki 8–11) pozwalają zaobserwować regionalne zróż-