• Nie Znaleziono Wyników

Szyfrogram – Dzielenie liczb dziesiętnych przez liczbę naturalną

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Szyfrogram – Dzielenie liczb dziesiętnych przez liczbę naturalną"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Szyfrogram – Dzielenie liczb dziesiętnych przez liczbę naturalną

Wynikiem rozwiązania szyfrogramu jest myśl Ajschylosa: Na naukę nigdy nie jest za późno.

Ajschylos, Aischylos z Eleuzis (525 p.n.e.-456 p.n.e.) – jeden z najwybitniejszych

tragediopisarzy starożytnej Grecji. Uważany za ojca greckiej tragedii, którego twórczość poprzedzała Sofoklesa i Eurypidesa.

W jego utworach, z silnie zaakcentowanymi wątkami religijnymi, zwykle przewija się element moralny. Ajschylos jest autorem około 90 tragedii i 20 dramatów satyrowych, ale do naszych czasów przetrwało w całości zaledwie 7.

Do jego największych osiągnięć należy wprowadzenie do teatru drugiego aktora (co umożliwiło rozwój dialogu i akcji), ograniczenie roli chóru oraz wprowadzenie do tragedii akcji dziejącej się poza sceną.

Według legendy Ajschylos zginął, gdy orłosęp brodaty zrzucił na jego łysą głowę żółwia, sądząc, że to kamień, na którym można rozłupać skorupę.

Szyfrogram – Dzielenie liczb dziesiętnych przez liczbę naturalną

Wykonaj działania i wykreśl te litery, którym przyporządkowane są działania o wyniku większym niż 2. Pozostałe litery utworzą hasło – myśl Ajschylosa.

NA 4,8 : 4 = … ZA 6,9 :3 = … KO 26,4 :12 = … Na 6,8 : 4 = … ŃC 48,6 : 6 = … ZO 72,9 : 9 = … UK 4,9 : 7 = … NY 18,9 : 9 = … ĘN 5,2 : 4 = … DO 4,6 : 2 = … DA 8,12 :4 = … IG 6,3 : 9 = … WA 15,9 : 3 = … DY 9,18 : 9 = … GA 18,6 : 6 = … NI 3,6 : 6 = …

(2)

EP 8,6 : 2 = … OZ 16,8 : 8 = … EJ 4,8 : 8 = … OR 18,6 : 3 = … ES 5,6 : 7 = … NI 15,3 : 3 = … EJ 12,8 : 2 = … TZ 8,1 : 9 = … AW 25,5 : 5 = … SZ 40,8 : 8 = … AP 7,2 : 9 = … EP 8,4 : 4 = … ÓŹ 6,4 : 8 = … NI 21,7 :7 = … EJ 9,6 : 3 = … NO 0,12 : 4 = …

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zastosowana metoda pobierania próbek powietrza umożliwia ilościowe zatrzymanie analitów  – tolueno- -2,4-diaminy i tolueno-2,6-diaminy przez filtr z włókna

Ponadto stra¿nicy mieli czuwaæ, aby w tak skonstruowanym pañstwie nie wprowadzano zmian, które doprowadzi³yby je do upadku, czyli pilnowaæ by klasa rz¹dz¹ca nie by³a zbyt

wość egzekwowania przez niego w łasnych p raw regulujących życie społeczności czyni określenie podstawowego porządku społecznego i m iejsca w nim ustaw odaw cy

rezolucji moż że by e być ć pochł poch łoni onię ęta przez inn ta przez inną ą klauzulę klauzul

is provided. When the context is provided, a determinate answer is forthcoming”... Według niego, możliwoświatowe rozwiązania zagadnień przedmiotów nieistniejących borykają się

Setting aside the problem of adequacy of the class of regular open sets as models of regions of the space, we can prove that Tarski’s geometry of solids is a very good construction of

Room temperature decay times of the same emission in 0.035 (d) and 0.11 mole% Ce doped (e) samples are 2.9 and 2.6 ns, respectively, which indicate some quenching of the