• Nie Znaleziono Wyników

Aktorzy polscy, test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Aktorzy polscy, test PDF / Memorizer"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Aktorzy polscy

Po kilku podpowiedziach spróbuj odgadnąć, o jakiego aktora / aktorkę chodzi.

1/ Prowadziła program kulinarny na TVP2, w którym należało przygotować potrawę w określonym czasie.W "Na dobre i na złe" gra jedną z lekarek.Jej inicjały to O.B.

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2/ Jego nazwisko jest nazwą jednego ze zwierząt domowych.Grał jedną z głównych postaci w serialu "Niania"

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3/ Jedna z głównych postaci "Rodziny zastępczej plus"Uczestniczyła w "Jak oni śpiewają" , zdobyła III miejsce.Jej inicjały to A.S.

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4/ Nazwisko tej aktorki pochodzi od nazwy surowca wydobywanego w cegielni.Gra jedną z głównych postaci w "Barwach szczęścia"Jej inicjały to K.G.

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5/ Gra główną postać w "Doręczycielu"Jego inicjały to A.B.

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6/ Wygrał jedną z edycji "Gwiazdy tańczą na lodzie".Jego nazwisko jest trochę podobne do wyrazu "Palma"

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7/ Piosenkarka, gra w "Tancerzach".Inicjały: N.L.

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8/ Jej nazwisko zaczyna się cząstką "Nie-".Grała koleżankę Tomka Gabriela w "Złotopolskich".Jej inicjały to A.N.

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9/ Imię ma takie same jak aktorka Rosati.Nazwisko pochodzi od wyrazu "Książka".

(2)

Aktorzy polscy

https://www.memorizer.pl/nauka/3400/aktorzy-polscy/

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10/ Gra główne postacie w "Na dobre i na złe" oraz "I kto tu rządzi"Inicjały: M.F.

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Abstract—Pervasive computing environments are character- ized by a plethora of sensing and communication-enabled devices that diffuse themselves among different users. Built-in

PROCEEDINGS OF THE ETHICOMP* 2020 18th International Conference on the Ethical and Social Impacts of ICT Logroño, La Rioja, Spain June 15 – July 6 online.. Title Paradigm Shifts in

Można więc zastanowić się, dlaczego Tchorżewski domaga się pod­ jęcia wobec „Gazety Lubelskiej” aż tak drastycznych środków, skoro w uzasadnieniu podaje

Autorzy listu wyrażają radość z powodu tej publikacji, której autor „zapisał i ocenił krzywdę zadaną naszemu towarzyszowi broni [...] przez niejakiego

Incorporating the rate of change allows us to classify wave power regions that have good potential while having higher stability, sub- sequently, these can bene fit from future and

S ensacyjne „N ow iny” przechodziły ew olucję od bezstronności politycznej po w spółpracę z ks.. zaczął ostro atakow ać po litykę

Twórczość jego w tej dziedzinie w yprzedziła pogłę­ bione stu d ia arch iw alne Szym ona Askenazego, a recep cja dzieł L im a­ now skiego nie m iała sobie

Bij gebruik van kogels met steeds afnemende diameter zal echter het punt worden bereikt waar niet alle deeltjes van de beschouwde fractie m e e r kurmen breken, en uiteindelijk zijn