• Nie Znaleziono Wyników

Wstęp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wstęp"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Szanowni Państwo,

Zapraszam do zapoznania się z kolejnym tego­ rocznym numerem czasopisma Nowa Audio fonologia, który oddajemy w ręce naszych czytelników.

Celem Nowej Audiofonologii pozostaje niezmiennie stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany myśli dla przedstawicieli wielu dyscyplin: medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem otolaryngologii, audiologii i  foniatrii, rehabilitacji, logopedii, psychologii, lingwistyki oraz pedagogiki i neuronauki.

W bieżącym numerze czasopisma znajdą Państwo m.in. artykuł poświęcony badaniom nad emisjami otoakustycznymi wywołanymi trzaskiem u młodych osób palących ze słuchem prawidłowym, gdyż – jak

wiadomo – palenie tytoniu może mieć wpływ ototoksyczny. Kilka publikowanych prac dotyczy zaburzeń przetwarzania słuchowego – m.in. związku wyników testów słyszenia rozdzielnousznego, powszechnie stosowanych w diagnozie, z wiekiem dzieci; metody rehabilitacji, jaką jest Aktywny Trening Słuchowy, czy współwystępowania omawianych zaburzeń z deficytem w rozwoju językowym u dzieci, zaprezentowanego w formie studium przypadku. W kolejnej zamieszczonej w tym numerze pracy oryginalnej autorzy wykazują, że uciążliwość obustronnych subiektywnych szumów usznych rośnie wraz z doświadczaniem większego poziomu lęku i obniżonego nastroju. Państwa uwadze polecam również relacje z kilku znaczących wydarzeń konferencyjnych w kraju i na świecie, które pokazują, jak różne problemy są przedmiotem zainteresowania naukowców i praktyków działających na rzecz osób z zaburzeniami słuchu.

Zapraszam Państwa do lektury i współtworzenia naszego czasopisma, do dzielenia się na jego łamach zarówno doświadczeniami klinicznymi oraz wynikami badań naukowych, jak i relacjami z ważnych wydarzeń tematycznie związanych z rozwojem audiofonologii.

Z wyrazami szacunku Prof. dr hab. med. dr h.c. Henryk Skarżyński

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pavlakos advocates legal knowledge, called the Practice Theory of Law (PTL) and as the next step he argues that “legal facts can be known objectively if we conceive of legal

Варто звернути увагу й на те, що автор ,,Л 1 вого” роману, в1дходячи вад м ь метичних установок, вдаеться до вшьного поеднання реальностт й художнын

Dzisiaj, kiedy Chorwacja i Polska są głównymi partnerami w Inicjatywie Trójmorza, któ- rą wspólnie w 2016 roku rozpoczęli prezydenci Republiki Chorwacji i Rzeczypospolitej Polskiej,

„Perfekcja w jakiejkolw iek form ie artystycznej rzadko zostaje osiągnięta przez wynalazcę tejże. Pierwsze z nich zakłada, że Essais są tekstem inaugurującym

Charakterystycznym dla czasopisma jest stały, niezmienny tytuł .Posiada również ciągłą numerację, zwykle w ramach rocznego odstępu czasu.. Czasopismo zawiera stałą, ustaloną

naukom społecznym przyświeca ten sam ideał poznania, co dyscyplinom przyrodniczym — budowa systemów teoretycznych, pozwalających na praktyczne opanowanie przedmiotu

Opracuj notatkę słownikową hasła: Wyspa Złotej Wody, uwzględniając w niej informacje z książki na temat miejsca, charakterystycznych cech, związku z wyprawą

Objaśnij dwie intencje poniższej wypowiedzi Bilba skierowanej do Smauga: Chciałem tylko przyjrzeć ci się i sprawdzić, czy naprawdę jesteś taki wspaniały, jak