• Nie Znaleziono Wyników

Spis treści

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Spis treści"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

SPIS TREŚCI

Wstęp 5 Konrad Henryk Bachanek – Gospodarka współdzielenia w koncepcji smart city 7

Damian Bonk – Kooperacja konkurentów jako element budowy intermodalnych

łańcuchów transportowych 15

Katarzyna Goyke – Współdzielenie kosztów usług niematerialnych w spółkach powiązanych –

ograniczenia podatkowe 25

Sylwia Kowalska – Zachowania konsumentów w obliczu rozwoju sharing economy 39 Monika Krezymon, Krystian Stróżewski – Popularność usługi carsharing

Cytaty

Powiązane dokumenty

Streszczenie Animacje urlopowe odgrywają znaczącą rolę w zagranicznym ruchu turystycznym, ale nie dostrzega się ich znaczenia w rozwoju turystyki polskiej, mimo że kraj nasz

Zgodnoœæ kierunków korytarzy jaskiñ z kierunkani spêkañ ciosowych jest bezsprzeczna, przeprowadzone badania potwierdzi³y, ¿e korytarze jaskiñ powstaj¹ w wyni- ku rozwierania

In view of the importance of real estate in the balance sheets of house- holds and credit institutions, as well as experiences of real estate-related cri- ses in a number of

cych ilość derywacji. Wariant ten przewiduje budowę 12 sbopni. riantów kaskady pierwszy ze stopni wodnych, poł_ożony poniżej ujścia. Sanu, pełnić ma rolę

W triasie dolnym połud­ niowej czę 5 c _i basenu permskiego napotyka się sto- si.mk9wo liczne objawy gazów ziemnych, przy czym dotyc:hczas zaobserwo w ano głównie

Andrzej Zamoyski z kolei, zanim objął stanowisko w biurze ministra spraw wewnętrznych, przez długi czas, od chwili powrotu z zagranicy zajmował się z polecenia

Integrative model depicting organizational effectiveness of diversified construction and property development company KR, as a consolidated view of its organizational situation in

We wstępie Wagner zaprezentował Bibliotekę Polską w Paryżu, od- notowując okoliczności powstania i historię książnicy sięgającą korze- niami Towarzystwa Literackiego