• Nie Znaleziono Wyników

W9 Rownowaga

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "W9 Rownowaga"

Copied!
43
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)
(2)

wówczas K = stała równowagi A B A B (a) (b) C a) ∆∆GG° <0, proces zmierza ° w określonym kierunku b) Stan równowagi osiągnięty gdy ∆∆GG° =0°

G

G

=

=

0

0

G

G

°

°

+

+

RT

RT

ln(

ln(

Q

Q

)=O

)=O

G

G

°

°

=

=

-

-

RT

RT

ln(

ln(

K

K

)

)

Stan równowagi

opis termodynamiczny opis termodynamiczny

(3)

opis termodynamiczny

opis termodynamiczny

Stan równowagi

K jest funkcją temperatury!

G

G

°

°

=

=

-

-

RT

RT

ln(

ln(

K

K

)

)

( )

( )

RT H R S o o o o o o o o e e K R S RT H K S T H G RT G K ∆ − ∆ = ∆ + ∆ − = ∆ − ∆ = ∆ ∆ − = ln ln

(4)

13_315 H2 NH3 N2 Time C once ntr ati on Equilibrium

Stan równowagi

N

2

(g) + 3H

2

(g) 2NH

3

(g)

Stan, w którym stężenia reagentów są stałe w czasie

opis kinetyczny

(5)

Film1`równowaga dynamiczna NO2.MOV

Nie oznacza to, że reakcje nie biegną.

Równowaga ma charakter

dynamiczny

Stan równowagi

opis kinetyczny

(6)

Dynamiczny charakter równowagi

1 2

3 4

(7)

Prawo działania mas

dla reakcji

a

A +

b

B

c

C +

d

D

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ) ( 1 ) ( ) , ( − ⋅ = =       ⋅             ⋅       = = =       ⋅             ⋅       = = ⋅ ⋅ = dm mol c T f c c c c c c c c K atm p T f p p p p p p p p K p T f x x x x K b B a A d D c C c b B a A d D c C p b B a A d D c C x

(8)

Zależności pomiędzy stałymi

b a d c i = + − − −

ν

(

)

(

)

 ∑      = ∑       = − − i i RT c p T K p T K p p T K p T K c x p x ν ν 0 0 ) ( , ) ( , 0 = −

νi Zauważmy, że

)

(

)

(

)

,

(

T

p

K

T

K

T

K

x

=

p

=

c

(9)

Wartość K

( ) ( ) ( ) 3 2 2 2 3

]

][

[

]

[

92

H

N

NH

c

=

+

K

kJ

NH

2

H

3

+

N

2 g 2 g 3 g = 6.02·10-2 [N2] = 2.59 M [H2] = 2.77 M [NH3] = 1.82 M [N2]0 = 2.000 M [H2]0 = 1.000 M [NH3]0 = 3.000 M III = 6.02·10-2 [N2] = 0.399 M [H2] = 1.197 M [NH3] = 0.203 M [N2]0 = 0 M [H2]0 = 0 M [NH3]0 = 1.000 M II = 6.02·10-2 [N2] = 0.921 M [H2] = 0.763 M [NH3] = 0.157 M [N2]0 = 1.000 M [H2]0 = 1.000 M [NH3]0 = 0 M I K Stężenia równowagowe Stężenia początkowe Doświadczenie T=const

(10)

Czynniki wpływające na wartość K

†

Temperatura

†

Ciśnienie (tylko K

x

)

(11)

Czynniki wpływające na wartość K

1) H2(g) + I2(g)↔ 2HI(g) 2) ½H2(g) + ½I2(g)↔ HI(g) 3) 2H2(g) + 2I2(g)↔ 4HI(g) 4) 2HI(g) ↔ H2(g) + I2(g) 1 1 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 ] [ ] ][ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ][ [ ] [ 2 1 2 1 − = = = = = = = K K HI I H K K K I H HI K K K I H HI K I H HI K

(12)

Czynniki wpływające na wartość K

2P(g) + 3Cl2(g) ↔ 2PCl3(g) x 1 K1 PCl3(g) + Cl2(g) ↔ PCl5(g) x 2 K2

2P(g) + 5Cl2(g) ↔ 2PCl5(g) K3

K3 = K1K22

(13)

Stała równowagi reakcji

heterogenicznych

CaCO3(s) ↔ CaO(s) + CO2(g)

K = [CO2]

CaCO3 CaO CaCO3 CaO

The position of a heterogeneous

equilibrium does not depend on the amounts of pure solids or liquids present.

(14)

Stała równowagi reakcji

heterogenicznych

Stężenia reagentów w czystych fazach skondensowanych są stałe. H2O(c)↔ H2O(g) Ni(s) + 4CO(g) ↔ Ni(CO)4(g) AgCl(s) ↔ Ag+ (r) + Cl-(r) HCl(r) + H2O(c)↔ H3O+ (r)+ Cl-(r) 3 2 ) ( 4 4 ) ( 2 ] [ ] ][ [ ] ][ [ ] ) ( [ ] [ ] [ 4 4 ) ( 2 r r r r r c CO Ni CO p c O H p g c HCl Cl O H Kc Cl Ag K p p K CO Ni CO K p K O H K g − + − + = = = = = = Przykłady

(15)

Sposoby wyznaczania K

†

Pomiar stężeń równowagowych

†

Pomiar temperaturowej zależności

ciepeł właściwych

(16)

Prawo działania mas

Synteza wiadomości

1. Równowaga ma charakter dynamiczny 2. Wartość K ∝ T, p

3. Wartość K ∝ zapisu równania stechiometrycznego 4. W stanie równowagi występują wszystkie reagenty

5. Jeżeli K>>1 ⇒ w stanie równowagi dominują produkty 6. Jeżeli znamy wartość K i stężenia aktualne to można

określić :

- czy układ jest w stanie równowagi - w którą stronę biegnie reakcja

(17)

Równoważnik reakcji

†. . . helps to determine the direction of the move toward

equilibrium.

† the law of mass action is applied with initial concentrations. b a d c

B

A

D

C

Q

dD

cC

bB

aA

+

+

=

(18)

Równoważnik reakcji

H

2

(g) + F

2

(g) ↔ 2HF(g)

Q

=

HF

H

2

F

2

0

2

0

0

Wyrażenie

(19)

K

Q

K Q

K

Q

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 reakcja biegnie w stronę produktów reakcja w stanie rónowagi reakcja biegnie w stronę substratów

Przewidywanie kierunku przebiegu reakcji

(20)

Obliczenia równowagowe

Zastosowanie

1. Przewidywanie kierunku przebiegu reakcji 2. Obliczanie stopnia przereagowania

3. Obliczanie stężeń równowagowych 4. Zwiększanie wydajności reakcji

(21)

Obliczenia równowagowe

1. Zapisz równanie stechiometryczne 2. Zapisz wyrażenie na K

3. Oblicz Q

4. Określ kierunek przebiegu reakcji 5. Zbilansuj stężenia w tabeli

6. Podstaw stężenia do wyrażenia na K 7. Rozwiąż równanie

8. Oblicz stężenia równowagowe

9. Sprawdź wartość K podstawiając obliczone stężenia

(22)

CO H2O CO2 H2 n [mol] 1 1 1 1 co [mol/dm3] 1 1 1 1 zmiana – stopień przemiany -x -x +x +x cr [mol/dm3] 1-x 1-x 1+x 1+x

Obliczanie równowagowego

stopnia przemiany (x)

K Q O H CO H CO K < = = = 1 1 . 5 ] ][ [ ] ][ [ 2 2 2

Przykład CO(gCO(g) + H) + H22O(g) O(g) ⇔⇔ COCO22(g) + H(g) + H22(g)(g)

T=700 K K=5.10 V=1 dm3

(23)

Obliczanie równowagowego

stopnia przemiany (x)

39

.

0

387

.

0

6

.

2

1

.

5

1

1

1

.

5

)

1

(

)

1

(

)

1

)(

1

(

)

1

)(

1

(

2 2

=

=

=

+

=

+

=

+

+

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(24)

Reguła przekory

Le Châtelier

Jeżeli do układu w stanie równowagi

wprowadzona jest zmiana, położenie

równowagi przesuwa się w kierunku

przeciwdziałającym tej zmianie.

(25)

Reguła przekory

Stężenie: The system will shift away from the added component.

Temperatura: K will change depending upon the

temperature (treat the energy change as a reactant).

Ciśnienie:

a. Addition of inert gas does not affect the equilibrium position.

b. Decreasing the volume shifts the equilibrium toward the side with fewer moles.

(26)

26

Czynniki wpływające na położenie

równowagi

zauważmy, że

zatem jeżeli

T=const

p

c

cRT

=

p

RT

p

nRT

pV

V

n

=

=

(27)

27

Zmiany stężenia

(ciśnienia w przypadku gazów)

Następująca reakcja jest w stanie równowagi w 450oC (K

c=49) ( )

[ ]

[ ][ ]

H

I

49

HI

K

HI

2

I

H

2 2 2 c g 2(g) 2(g)

=

=

+

Jeżeli do układu w stanie równowagi dodajemy H2

Q<Kc ⇒ reakcja biegnie w → Jeżeli do układu w stanie równowagi ujmujemy H2

Q>Kc ⇒ reakcja biegnie w ←

Czynniki wpływające na położenie

równowagi

(28)

28

Czynniki wpływające na położenie

równowagi

Zmiana objętości

(i ciśnienia dla gazów)

( ) ( )

[

]

[

]

2 2 4 2 c g 4 2 g 2

NO

O

N

=

K

O

N

NO

2

Jeżeli w stanie równowagi V ↓ (p ↑) ⇒

Q<Kc ⇒ reakcja biegnie w → Jeżeli w stanie równowagi V ↑ (p ↓) ⇒

(29)

29

Zmiany temperatury

Następująca reakcja jest w stanie równowagi

( )

( )

( )

2 SO

2 g

+ O

2 g

2 SO

3 g

+198 kJ

Jeżeli w stanie równowagi T ↓ ⇒ reakcja biegnie w → Jeżeli w stanie równowagi T ↑ ⇒ reakcja biegnie w ←

Czynniki wpływające na położenie

równowagi

(30)

Czynniki wpływające na położenie

równowagi

Zmiany temperatury ← → ↓ ↑ ∆H>O endotermi czne → ← ↓ ↑ ∆H<O egzotermi czne Kierunek przebiegu reakcji temper atura Efekt cieplny Typ reakcji

RT

H

R

S

K

T

f

K

=

=

)

ln(

)

(

(31)

31

Czynniki wpływające na

położenie równowagi

Katalizator

(32)

Czynniki wpływające na położenie

równowagi

( ) ( )

[

]

[

2 4

]

2 2 c g 2 g 4 2 O N NO = K 58 2NO O N ↔ ∆H = kJ

(a) stan początkowy (b) równowaga

(c) wzrost T, wzrost V, obniżenie p

(33)

33

Proces Habera-Boscha

Przemysłowe otrzymywanie amoniaku

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

atm

1000

to

200

=

P

&

C

450

=

T

rxn.

run

gas

coal

from

air H

liquid

from

N

kJ

22

.

92

H

NH

2

H

3

N

o g 2 g 2 o g 3 oxides metal & Fe g 2 g 2

+

=

- 98% (15% na cykl) konwersja Fe katalizaor 650 - 720 K temperatura 150 atm ciśnienie 75% H2, 25% N2 reagenty 140 ml ton roczna światowa produkcja nawozy sztuczne 80% kwas azotowy 5% nylon 7% inne (chemiczny, papierowy, itd..) 8%

(34)

34

Proces Habera-Boscha

(35)

35

Proces Habera-Boscha

( ) ( ) ( )

sprzyja

nie

0

<

S

sprzyja

0

<

H

sprzyja

0

<

G

kJ

H

NH

2

H

N

o g 3 oxides metal & Fe g 2 g 2

=

+

3

92

.

22

• Reakcja jest wolna jeżeli T jest mała

• Jednak jeżeli T↑ to wydajność reakcji spada

• Zwiększenie wydajności można osiągnąć poprzez: • Wzrost p

• Dodawanie N2 i odbieranie NH3 – reaktor przepływowy

Układ nie osiąga stanu równowagi

(36)

36

Czynniki wpływające na

położenie równowagi

Przykład

Reakcja syntezy amoniaku przebiega w temperaturze 500oC z

udziałek katalizatora żelazowego. Jak zwiększyć jej wydajność?

( ) + 3 H ( ) 2 NH ( ) 92 kJ

N 2 g 2 g3 g +

a. Dodatek H2 b. Dodatek N2 c. Usuwanie NH3

d. Wzrost ciśnienia (przez zmniejszanie objętości e. Wzrost temperatury

f. Spadek temperatury

(37)

37

Czynniki wpływające na

położenie równowagi

Przykład

Given the reaction below at equilibrium in a closed container at 500oC. How would the equilibrium be influenced by the

following? ( ) ( ) ( ) right system the from NH some Removing f. right system the into H more Forcing e. effect no catalyst platinum some g Introducin d. right volume the decreasing by pressure the Increasing c. right re temperatu the Decreasing b. left re temperatu the Increasing a. kJ 92 NH 2 H 3 + N 3 2 g 3 g 2 g 2 → → → → ← + ↔

(38)

38

Uses of the Equilibrium

Constant, K

c

†

Example: The equilibrium constant, K

c

, is 3.00 for

the following reaction at a given temperature. If

1.00 mole of SO

2

and 1.00 mole of NO

2

are put into

an evacuated 2.00-liter container and allowed to

reach equilibrium, what will be the concentration of

each compound at equilibrium?

(39)

39

Uses of the Equilibrium

Constant, K

c

SO

NO

SO

NO

Initial 0.500 0.500 0 0

2(g)

+

2(g)

3(g)

+

(g)

(40)

40

Uses of the Equilibrium

Constant, K

c

SO

NO

SO

NO

Initial 0.500 0.500 0 0

Change -

-

+ +

2(g)

+

2(g)

3(g)

+

(g)

M

M

X M

X M

X M

X M

(41)

41

Uses of the Equilibrium

Constant, K

c

(

) (

)

SO

NO

SO

NO

Initial 0.500 0.500 0 0

Change -

-

+ +

Equilibrium

X

X

2(g)

+

2(g)

3(g)

+

(g)

M

M

X M

X M

X M

X M

M

M

X M

X M

0500

.

0500

.

(42)

42

Uses of the Equilibrium

Constant, K

c

(

) (

)

[ ]

[ ]

[ ][

]

(

( )( )

)(

)

SO

NO

SO

NO

Initial 0.500 0.500 0 0

Change -

-

+ +

Equilibrium

X

X

K

SO NO

SO NO

X

X

equation is a perfect square, take of both sides

2(g) 2(g) 3(g) (g) c 3 2 2

+

+

=

=

=

M

M

X M

X M

X M

X M

M

M

X M

X M

X X

0500

0500

300

0500

0500

.

.

.

.

.

(43)

43

Uses of the Equilibrium

Constant, K

c

(

) (

)

[

]

[

]

[

][

]

(

( )( )

)(

)

[

]

[

]

(

)

SO NO SO NO Initial 0.500 0.500 0 0 Change - - + + Equilibrium X X K SO NO SO NO X X

equation is a perfect square, take of both sides

1.73 = 0.865 - 1.73 SO NO SO 2(g) 2(g) 3(g) (g) c 3 2 2 3 + ↔ + − − = = = − − ∴ − = = = = = − = = M M X M X M X M X M M M X M X M X X X X X X X X M X M M 0 500 0 500 3 00 0 500 0 500 0 500 2 73 0 865 0 316 0 500 0 184 . . . . . . ; ; . . . . .

[

2

] [

= NO2

]

Cytaty

Powiązane dokumenty

Tryb zwykły/oszczędzania energii 2500/1960 lumenów NATĘŻENIE ŚWIATŁA BARWNEGO. Tryb zwykły/oszczędzania energii

Znaleźć tor po jakim w płaszczyźnie xy leci ze stałą prędkością v samolotem ponaddźwiękowym pilot, który chce, aby jego koledzy stojący na lotnisku usłyszeli w tym

Kilka minut przed końcem zajęć nauczyciel prosi uczniów, by na karteczkach wyrazili swoje opinie na temat lekcji: Co Ci się szczególnie podobało podczas lekcji. Co można

Czemu miał służyć kontrast między kolorami przedmiotów wokół tej kobiety a kolorystyką jej stroju?. W jaki sposób udało się malarzowi uzyskać

Krowy i gęsi mają łącznie sto głów i nóg, i jest ich łącznie trzy razy więcej niż koni.. Ile koni pasie się

Związane z tymi wariantami słowo „wzajemność” mo­ że mieć negatywne zabarwienie aksjologiczne w takich określeniach, jak „wzajemna nieufność”, „wzajemna

Ile jest wszystkich wyników tego losowania, takich że iloczyn wylosowanych liczb jest podzielny przez 6. Ćwiczenie 23 Oblicz

Zaangażowanie kobiet (społeczne) spowodowało, że zmiany ciągle następują, gdyż każde następne pokolenie kobiet, bazując na dotychczasowych osiągnięciach akcji,

gminą Stolno reprezentowaną przez mgr inż. Gmina-miasto Grudziądz zapewnia objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez

możliwość selektywnego wzbudzania określonych poziomów atomowych (inne reguły wyboru niż dla wzbudzania przez absorpcję światła). • niesprężyste zderzenia e-Hg 

[r]

Analiza

Dziecko wymienia różne wyrazy, które zaczynają się na literę „ć”, następnie te, które się na nią

Aby pomnożyć wektor w układzie współrzędnych przez liczbę należy po- mnożyć przez tę liczbę obie współ- rzędne wektora.. Praca domowa Dokończyć podane

Menu „Ustawienia” zawiera opcje związane z konfigurację środowiska, tutaj definiuje się ustawienia kompilatorów oraz edytora kodu źródłowego:3.

Aby zmieni ustawienia paska zada , widocznego zazwyczaj u dołu ekranu, nale y przy pomocy przycisku START oraz pozycji Ustawienia, wybra opcj Pasek zada i menu

Na rysunkach złożeniowych, kreskowanie przekrojów stykających się ze sobą części powinno różnić się kierunkiem (i ewentualnie podziałką), a gdy to

W pozostałych 42 sytuacjach czasy realizacji zapytania przy użyciu planu zbudowane- go na podstawie algorytmu IWO okazały się krótsze niż na podstawie metody wbudowanej w system SQL

c) krańcowa stopa substytucji kapitału przez pracę nie zmieni się, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. Wiadomo, że w pewnym procesie produkcyjnym krańcowy produkt

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. Podstawowe pojęcia objęte zakresem Wytycznych, pkt 4. Zmieniono zapis definicji z: Specjalne

Przykład: Nasza szkoła podjęła się udziału w konkursie Firmy Tandem – warsztaty pedagogiczne, profilaktyka uniwersalna, którego celem jest promocja profilaktyki uniwersalnej

[r]

Linia będzie kursowała z częstotliwością: co 10 minut w godzinach szczytu, co 12 minut poza szczytem i co 20 minut w święto.. „Uproszczenie” trasy na Ochocie poprawi