• Nie Znaleziono Wyników

Do drugiej szklanki wlej gorącą wodę, przekonując się, że woda jest tej temperatury, która jest potrzebna do przygotowania herbaty.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Do drugiej szklanki wlej gorącą wodę, przekonując się, że woda jest tej temperatury, która jest potrzebna do przygotowania herbaty."

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Zdalne nauczanie Pracusie 05.05.2020

Zabawy badawcze i ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne Ćwiczenie1.

Eksperyment w warunkach domowych- rozpuszczanie się cukru

Ten ciekawy eksperyment zademonstruje dzieciom, że substancje przy różnych temperaturach rozpuszczają się w różny sposób.

Potrzebne są:

· szklanka;

· zimna oraz gorąca woda;

· kostki lodu;

· stoper.

Instrukcja:

Wlej do szklanki zimną wodę oraz połóż do niej kilka kostek lodu.

Do drugiej szklanki wlej gorącą wodę, przekonując się, że woda jest tej temperatury, która jest potrzebna do przygotowania herbaty.

Połóż łyżkę cukru do szklanki z zimną wodą, a potem dodaj cukru do szklanki z gorącą wodą.

Włącz stoper i zaobserwuj przez ile czasu cukier będzie się rozpuszczał w pierwszej oraz drugiej szklankach.

Co się dzieje?

Ciepło gorącej wody jest zdolne szybko rozpuścić cukier, i jest to związane z tym, że cząsteczki gorącej wody poruszają się szybciej od cząsteczek zimnej wody. Cząsteczki gorącej wody położone są dalej od siebie, co oznacza większą przestrzeń dla cząsteczek cukru.

Ćwiczenie 3. Wykonaj zadania zamieszczone w załącznikach 05.05.2020 Temat: Kto szyje ubrania?

Witajcie Drogie Dzieci! Dzisiaj przed nami dalszy ciąg poznawania ciekawych zawodów!

Rodzic pokazuje dziecku centymetr krawiecki

Pyta, czy wie do czego służy i jak odczytać na nim długość.

Następnie rodzic mierzy dziecko i pokazuje ile ma w pasie, ile w biodrach (jak krawcowa), tłumaczy

(2)

Następnie dziecko mierzy rodzica i różnych wybranych przez siebie elementów (stołu, dywanu itd.

Rodzic pomaga przy odczytywaniu większych liczb). Pomiary zapisuje na kartce.

Prawidłowe stosowanie czasowników

Rodzic rozkłada na stole różne przedmioty. Wśród nich: nożyczki, centymetr, żelazko, igła

Następnie głoskami wypowiada pojedynczo nazwę: n-o-ż-y-cz-k-i, c-e-n-t-y-m-e-t-r, ż-e-l-a-z-k-o, i-g- ł-a.

Dziecko odnajduje przedmiot i wymienia czynności jakie można nim wykonać np. nożyczkami wycinać, centymetrem mierzyć, żelazkiem prasować. Na podstawie zgromadzonych przedmiotów dziecko wnioskuje kto pracuje takimi narzędziami.

Zobacz jak wygląda praca krawcowej: https://www.youtube.com/watch?v=3MZPws9VNYE Ćwiczenia gimnastyczne:

-nożyce pionowe w siadzie prostym (ręce oparte z tyłu o podłogę)

-nożyce pionowe w leżeniu przodem- na brzuchu (ręce ułożone pod brodą)

-przekładanie woreczka pod kolanem (dziecko stojąc wyprostowane unosi raz prawą, raz lewą nogę i przekłada pod nią woreczek do drugiej ręki, nie pochyla przy tym tułowia)

-podskoki obunóż x15

-marsz z przysiadami (dziecko maszeruje, na klaśnięcie rodzica wykonuje przysiad, tyle ile klaśnięć tyle przysiadów)

KP4 str. 28-29

Zawód projektant mody

https://www.youtube.com/watch?v=jPTbYhvXJig

Dziecko wycina z gazet elementy ubioru i naklejając na kartkę projektuje własną kreację damską i męską. Następnie opowiada na czym polega praca modela.

Poznawanie liter „ć” i „Ć”

Dziecko wymienia różne wyrazy, które zaczynają się na literę „ć”, następnie te, które się na nią kończą.

KP4 str. 85

Dziecko korzystając z załącznika zapisuje litery

Następnie stara się zapisać je samodzielnie w zeszycie w linie (na zmianę: linijka „Ć” i linijka „ć”.

Bardzo proszę powtarzać z dzieckiem poznane litery, zapisywać je i prosić dziecko, by wymieniało wyrazy, które rozpoczynają się daną literą.

(3)
(4)
(5)
(6)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Uczestnik moźe przejrzeć te listy, których tematy go zainteresują i odnieść się do tych wątków dyskusji, które wydadzą mu się ważne.. Najciekawsze listy

Nie może być nią jednak byt, gdyż „element empi ­ ryczny i czysto logiczny stanowią w istocie dwie możliwe postacie bytu realnego i idealnego (6bimun peajibHjno u

Przyszłość ta związana jest, jak się wydaje, z możliwością zachowania idei swoistości ludzkiej świadomości, działania i praktyki (jako jawnych dla samych siebie),

NNiiee pprrzzyy-- jjęęttoo uucchhwwaałł ddoottyycczząąccyycchh sspprraaww oossoo-- bboowwyycchh,, m m..iinn..:: pprrzzyyzznnaanniiaa pprraaww wwyykkoonnyywwaanniiaa

Wykreśl wyrazy, które nie powinny znaleźć się w zdaniu.. Mama przyniosła do domu

Teoretycznie możliwa jest również odwrotna sytuacja, zatem nawet wyniki badań typu self-report, w których zakwestionowany został związek między ubóstwem, bezrobociem

Urządzenia wyjściowe to takie, które wysyłają informacje z komputera do użytkownika, tak jak na przykład:. słuchawki, monitor

Załącznik nr 2 – schemat dla nauczyciela – Czym bracia Lwie Serce zasłużyli sobie na miano człowieka. walczą o