• Nie Znaleziono Wyników

Nauczyciel: Jowita Malecka Przedmiot: matematyka Klasa: II BS Temat lekcji:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nauczyciel: Jowita Malecka Przedmiot: matematyka Klasa: II BS Temat lekcji:"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Jowita Malecka Przedmiot: matematyka Klasa: II BS

Temat lekcji: Zastosowanie trygonometrii w zadaniach geometrycznych.

Data lekcji: 04.05.2020

Uwaga: Zajęcia online odbędą się w piątek o godz. 9.00. Na zajęciach tych odbędzie się zapowiedziany krótki test online (w celu dobrego przygotowania się przeanalizuj jeszcze raz zadania z 20 i 27 kwietnia, które realizowaliśmy na lekcjach online).

Wprowadzenie do tematu / Instrukcje do pracy własnej:

Przypomnij sobie twierdzenie Pitagorasa oraz definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego.

Praca własna:

1. W trapezie równoramiennym kąt ostry ma miarę 44o., a jego ramię ma długość 100 cm.

Oblicz wysokość trapezu. Podaj wynik w zaokrągleniu do pełnych milimetrów.

2. W trójkącie równoramiennym wysokość wynosi 4 cm, a podstawa ma długość 10 cm. Pod jakim kątem jest nachylone ramię tego trójkąta do podstawy? Oblicz obwód tego trójkąta.

3. W trapezie prostokątnym dłuższe ramię ma długość 15 cm i jest nachylone do dłuższej podstawy pod kątem 54o. Oblicz długość krótszego ramienia trapezu z dokładnością do 1 cm.

4. W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość 7 cm, a przeciwprostokątna ma długość 12 cm. Rozwiąż ten trójkąt.

Sformułowanie „rozwiąż trójkąt” oznacza podaj jego kąty i długości jego boków.

Informacja zwrotna:

Informacja zwrotna na zajęciach online.

Uczniowie, którzy nie mają możliwości uczestniczenia na zajęciach online, rozwiązują zadania samodzielnie, a następnie przesyłają na maila nauczyciela: matematyka.malecka@gmail.com.

Należy odpowiednio nazwać plik z rozwiązaniami: nazwisko.ucznia_IIBS_matematyka_04.05.2020

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dla uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu w trakcie lekcji możliwość kontaktu mailowego matematyka.malecka@gmail.com (tylko dla ucznia, który nie może uczestniczyć

Dla uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu w trakcie lekcji możliwość kontaktu mailowego matematyka.malecka@gmail.com (tylko dla ucznia, który nie może uczestniczyć

Jeśli nie masz możliwości uczestniczenia na zajęciach online, należy to zgłosić wychowawcy, a także wysłać wiadomość na mail nauczyciela matematyki

Dla uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu w trakcie lekcji możliwość kontaktu mailowego matematyka.malecka@gmail.com (tylko dla ucznia, który nie może

Dla uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu w trakcie lekcji możliwość kontaktu mailowego matematyka.malecka@gmail.com (tylko dla ucznia, który nie może

Procent składany – sposób oprocentowania wkładu pieniężnego polegający na tym, że odsetki za dany okres oprocentowania są doliczane do wkładu (podlegają kapitalizacji) i w

Przypomnij sobie podstawowe własności ciągów arytmetycznych i geometrycznych oraz wzory opisujące te ciągi.. Wszelkie informacje również na grupie klasy 3 Tia: Matematyka oraz

Jeśli nie masz możliwości uczestniczenia na zajęciach online, należy to zgłosić wychowawcy, a także wysłać wiadomość na mail nauczyciela matematyki