• Nie Znaleziono Wyników

Nauczyciel: Jowita Malecka Przedmiot: matematyka Klasa: II BS Temat lekcji:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nauczyciel: Jowita Malecka Przedmiot: matematyka Klasa: II BS Temat lekcji:"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Jowita Malecka Przedmiot: matematyka Klasa: II BS

Temat lekcji: Zastosowanie trygonometrii.

Data lekcji: 08.05.2020

Wprowadzenie do tematu / Instrukcje do pracy własnej:

Przypomnij sobie twierdzenie Pitagorasa oraz definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego.

Praca własna:

Podobne zadania realizowaliśmy na lekcji matematyki. Zadania te wykonaj starannym pismem, rysunki pomocnicze wykonaj z dbałością. A następnie prześlij rozwiązania na adres mailowy.

1. W trapezie równoramiennym kąt ostry ma miarę 25o., a jego ramię ma długość 20 cm. Oblicz wysokość trapezu. Podaj wynik w zaokrągleniu do pełnych milimetrów.

2. W trójkącie równoramiennym wysokość wynosi 8 cm, a podstawa ma długość 10 cm. Pod jakim kątem jest nachylone ramię tego trójkąta do podstawy? Oblicz obwód tego trójkąta.

3. W trapezie prostokątnym dłuższe ramię ma długość 20 cm i jest nachylone do dłuższej podstawy pod kątem 44o. Oblicz długość krótszego ramienia trapezu z dokładnością do 1 cm.

4. W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość 8 cm, a przeciwprostokątna ma długość 12 cm. Rozwiąż ten trójkąt.

Sformułowanie „rozwiąż trójkąt” oznacza podaj jego kąty i długości jego boków.

5. W trapezie prostokątnym o kącie ostrym 60o, dłuższej podstawie 6√2 cm oraz wysokości 2√6 cm. Oblicz tangens kąta nachylenia krótszej przekątnej trapezu do podstawy. Podaj miarę tego kąta.

Informacja zwrotna:

Informacja zwrotna na zajęciach online.

Wszyscy uczniowie, rozwiązują zadania samodzielnie, a następnie przesyłają na maila nauczyciela:

matematyka.malecka@gmail.com w terminie do 12 maja 2020 r.

Należy odpowiednio nazwać plik z rozwiązaniami: twoje nazwisko_IIBS_kkm_08.05.2020

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dla uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu w trakcie lekcji możliwość kontaktu mailowego matematyka.malecka@gmail.com (tylko dla ucznia, który nie może uczestniczyć

Dla uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu w trakcie lekcji możliwość kontaktu mailowego matematyka.malecka@gmail.com (tylko dla ucznia, który nie może uczestniczyć

Jeśli nie masz możliwości uczestniczenia na zajęciach online, należy to zgłosić wychowawcy, a także wysłać wiadomość na mail nauczyciela matematyki

Dla uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu w trakcie lekcji możliwość kontaktu mailowego matematyka.malecka@gmail.com (tylko dla ucznia, który nie może

Dla uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu w trakcie lekcji możliwość kontaktu mailowego matematyka.malecka@gmail.com (tylko dla ucznia, który nie może

Procent składany – sposób oprocentowania wkładu pieniężnego polegający na tym, że odsetki za dany okres oprocentowania są doliczane do wkładu (podlegają kapitalizacji) i w

Przypomnij sobie podstawowe własności ciągów arytmetycznych i geometrycznych oraz wzory opisujące te ciągi.. Wszelkie informacje również na grupie klasy 3 Tia: Matematyka oraz

Jeśli nie masz możliwości uczestniczenia na zajęciach online, należy to zgłosić wychowawcy, a także wysłać wiadomość na mail nauczyciela matematyki