• Nie Znaleziono Wyników

Nauczyciel: Jowita Malecka Przedmiot: matematyka Klasa: I A Temat lekcji:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nauczyciel: Jowita Malecka Przedmiot: matematyka Klasa: I A Temat lekcji:"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Jowita Malecka Przedmiot: matematyka Klasa: I A

Temat lekcji: Rozwiązywanie równań i nierówności z wartością bezwzględną – ćwiczenia.

Data lekcji: 16.04.2020

Wszystkie zadania należy wykonać w zeszycie przedmiotowym.

Lekcja online odbędzie się w piątek o godz. 9.00.

Jeśli nie masz możliwości uczestniczenia na zajęciach online, należy to zgłosić wychowawcy, a także wysłać wiadomość na mail nauczyciela matematyki (matematyka.malecka@gmail.com).

Wprowadzenie do tematu / Instrukcje do pracy własnej:

Bardzo dokładnie przeanalizuj metody rozwiązywania równań i nierówności, które dotąd poznaliśmy.

Metody rozwiązywania równań i nierówności z wartością bezwzględną:

1. Interpretacja geometryczna, gdyż |x| oznacza odległość punktu x od 0 Natomiast |x-a| oznacza odległość liczby x od liczby a.

Przykład:

|x-3|<2 czyli szukamy liczby x, której odległość od liczby 3 jest mniejsza od 2, odpowiedzią jest przedział (1;5)

2. Skorzystanie z poniższych twierdzeń:

Jeśli liczba p >0 , to zachodzą wzory:

1) |x|=p, gdy x=p lub x=-p.

2) |x|<p, gdy x<p i x>-p 3) |x|>p, gdy x>p lub x<-p

Przykład: |2x-8|>4, gdy 2x-8>4 lub 2x-8<-4

Rozwiązując te nierówności otrzymujemy odpowiedź: x>6 lub x<2

Pamiętaj, że spójnik „lub” jest związany z sumą odpowiedzi cząstkowych, natomiast spójnik

„i” z część wspólną odpowiedzi cząstkowych.

3. Na mocy własności wartości bezwzględnej |x|≥0 możesz od razu podać rozwiązania równań bądź nierówności typu: |x|<0, |x|>0, itp.

Przykład: |2x-8|>0, gdy 2x-8≠0, czyli dla x≠4

4. Wykorzystując definicję wartości bezwzględnej (tę metodę możemy stosować w każdym przypadku).

Przykład 1: |2x-3|>2x-4

• Rozpisujemy definicję (lub rysujemy siatkę znaków)

|2𝑥 − 3| = { 2𝑥 − 3, 𝑔𝑑𝑦 𝑥 ≥ 1,5

−2𝑥 + 3, 𝑔𝑑𝑦 𝑥 < 1,5

• Chcąc opuścić wartość bezwzględną rozpisujemy nierówność na przypadki:

{ 𝑥 < 1,5

−2𝑥 + 3 > 2𝑥 − 4 𝑙𝑢𝑏 { 𝑥 ≥ 1,5 2𝑥 − 3 > 2𝑥 − 4 {𝑥 < 1,5

𝑥 < 1,75 𝑙𝑢𝑏 {𝑥 ≥ 1,5 𝑥ɛ𝑅

X<1,5 lub x≥1,5 stąd odpowiedź: xɛR

(2)

Przykład 2: |2x-6|+3|1-x|>x+4

{ 𝑥 ∈ (−∞; 1⟩

−2𝑥 + 6 + 3(1 − 𝑥) > 𝑥 + 4 𝑙𝑢𝑏 { 𝑥 ∈ (1; 3)

−2𝑥 + 6 + 3(−1 + 𝑥) > 𝑥 + 4 𝑙𝑢𝑏 { 𝑥 ∈ ⟨3; ∞)

2𝑥 − 6 + 3(−1 + 𝑥) > 𝑥 + 4 {𝑥 ∈ (−∞; 1⟩

−6𝑥 > −5 𝑙𝑢𝑏 {𝑥 ∈ (1; 3)

0 > 1 𝑙𝑢𝑏 {𝑥 ∈ ⟨3; ∞) 4𝑥 > 13 {𝑥 ∈ (−∞; 1⟩

𝑥 < 5/6 𝑙𝑢𝑏 {𝑥 ∈ (1; 3)

𝑥 ∈ ∅ 𝑙𝑢𝑏 {𝑥 ∈ ⟨3; ∞) 𝑥 > 13/4 𝑥 ∈ (−∞;5

6) 𝑙𝑢𝑏 𝑥 ∈ ∅ 𝑙𝑢𝑏 𝑥 ∈ (13

4 ; ∞) 𝑥 ∈ (−∞;5

6) ∪ (13 4 ; ∞) 5. Korzystając z własności |x|=|y|, gdy x=y lub x= - y.

Przykład:

|2x-4|=|3x-2|

2x-4=3x-2 lub 2x-4=-3x+2 6. Rozwiązywanie równań typu ||x|-a|=p

Przykład:

||2x-6|-1|=2

Korzystamy z twierdzenia: Jeśli liczba p >0 , to |x|=p, gdy x=p lub x=-p.

|2x-6|-1=2 lub |2x-6|-1=-2

|2x-6|=3 lub |2x-6|=-1 2x-6=3 lub 2x-6=-3 lub 𝑥 ∈ ∅

X=4,5 lub x=1,5

Praca własna:

1) Bądź przygotowanym, aby rozwiązać zadania metodami zaprezentowanymi w punktach 1-5.

2) Przeanalizuj przykład 6., a następnie rozwiąż zadanie 4 na stronie 94.

3) Na lekcji online sprawdzimy rozwiązanie zadania 4 oraz rozwiążemy przykłady z zadania 5, a także sprawdzimy umiejętności rozwiązywania równań i nierówności, które zostały przypomniane powyżej.

Informacja zwrotna:

Możliwość wyjaśnienia i informacja zwrotna na zajęciach online.

Wszelkie informacje również na grupie klasy Matematyka 1A na discordzie.

Liczba jest ujemna, czyli równanie sprzeczne

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeśli nie masz możliwości uczestniczenia na zajęciach online, należy to zgłosić wychowawcy, a także wysłać wiadomość na mail nauczyciela matematyki

Dla uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu w trakcie lekcji możliwość kontaktu mailowego matematyka.malecka@gmail.com (tylko dla ucznia, który nie może

Dla uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu w trakcie lekcji możliwość kontaktu mailowego matematyka.malecka@gmail.com (tylko dla ucznia, który nie może

Dla uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu w trakcie lekcji możliwość kontaktu mailowego matematyka.malecka@gmail.com (tylko dla ucznia, który nie może

Dla uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu w trakcie lekcji możliwość kontaktu mailowego matematyka.malecka@gmail.com (tylko dla ucznia, który nie może

Procent składany – sposób oprocentowania wkładu pieniężnego polegający na tym, że odsetki za dany okres oprocentowania są doliczane do wkładu (podlegają kapitalizacji) i w

Przypomnij sobie podstawowe własności ciągów arytmetycznych i geometrycznych oraz wzory opisujące te ciągi.. Wszelkie informacje również na grupie klasy 3 Tia: Matematyka oraz

Jeśli nie masz możliwości uczestniczenia na zajęciach online, należy to zgłosić wychowawcy, a także wysłać wiadomość na mail nauczyciela matematyki