• Nie Znaleziono Wyników

Nauczyciel: Jowita Malecka Przedmiot: matematyka Klasa: I A Temat lekcji:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nauczyciel: Jowita Malecka Przedmiot: matematyka Klasa: I A Temat lekcji:"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Jowita Malecka Przedmiot: matematyka Klasa: I A

Temat lekcji: Równania i nierówności z wartością bezwzględną (cz. II) Data lekcji: 07.04.2020

Wszystkie zadania należy wykonać w zeszycie przedmiotowym.

Wszelkie niejasności wyjaśniamy na lekcji online, która odbędzie się we wtorek 07.04.2020 o godzinie 9.00.

Jeśli nie masz możliwości uczestniczenia na zajęciach online, należy to zgłosić wychowawcy, a także wysłać wiadomość na mail nauczyciela matematyki (matematyka.malecka@gmail.com).

Wprowadzenie do tematu / Instrukcje do pracy własnej:

Przypomnienie – Synteza wiadomości:

Metody rozwiązywania równań i nierówności z wartością bezwzględną:

1. Interpretacja geometryczna, gdyż |x| oznacza odległość punktu x od 0 Natomiast |x-a| oznacza odległość liczby x od liczby a.

Przykład:

|x-3|<2 czyli szukamy liczby x, której odległość od liczby 3 jest mniejsza od 2, odpowiedzią jest przedział (1;5)

2. Skorzystanie z poniższych twierdzeń:

Jeśli liczba p >0 , to zachodzą wzory:

1) |x|=p, gdy x=p lub x=-p.

2) |x|<p, gdy x<p i x>-p 3) |x|>p, gdy x>p lub x<-p

Przykład: |2x-8|>4, gdy 2x-8>4 lub 2x-8<-4

Rozwiązując te nierówności otrzymujemy odpowiedź: x>6 lub x<2

Pamiętaj, że spójnik „lub” jest związany z sumą odpowiedzi cząstkowych, natomiast spójnik

„i” z część wspólną odpowiedzi cząstkowych.

3. Na mocy własności wartości bezwzględnej |x|≥0 możesz od razu podać rozwiązania równań bądź nierówności typu: |x|<0, |x|>0, itp.

Przykład: |2x-8|>0, gdy 2x-8≠0, czyli dla x≠4

4. Wykorzystując definicję wartości bezwzględnej (tę metodę możemy stosować w każdym przypadku).

Przykład 1: |2x-3|>2x-4

• Rozpisujemy definicję (lub rysujemy siatkę znaków)

|2𝑥 − 3| = { 2𝑥 − 3, 𝑔𝑑𝑦 𝑥 ≥ 1,5

−2𝑥 + 3, 𝑔𝑑𝑦 𝑥 < 1,5

• Chcąc opuścić wartość bezwzględną rozpisujemy nierówność na przypadki:

{ 𝑥 < 1,5

−2𝑥 + 3 > 2𝑥 − 4 𝑙𝑢𝑏 { 𝑥 ≥ 1,5 2𝑥 − 3 > 2𝑥 − 4 {𝑥 < 1,5

𝑥 < 1,75 𝑙𝑢𝑏 {𝑥 ≥ 1,5 𝑥ɛ𝑅

X<1,5 lub x≥1,5 stąd odpowiedź: xɛR

(2)

Przykład 2: |2x-6|+3|1-x|>x+4

{ 𝑥 ∈ (−∞; 1⟩

−2𝑥 + 6 + 3(1 − 𝑥) > 𝑥 + 4 𝑙𝑢𝑏 { 𝑥 ∈ (1; 3)

−2𝑥 + 6 + 3(−1 + 𝑥) > 𝑥 + 4 𝑙𝑢𝑏 { 𝑥 ∈ ⟨3; ∞)

2𝑥 − 6 + 3(−1 + 𝑥) > 𝑥 + 4 {𝑥 ∈ (−∞; 1⟩

−6𝑥 > −5 𝑙𝑢𝑏 {𝑥 ∈ (1; 3)

0 > 1 𝑙𝑢𝑏 {𝑥 ∈ ⟨3; ∞) 4𝑥 > 13 {𝑥 ∈ (−∞; 1⟩

𝑥 < 5/6 𝑙𝑢𝑏 {𝑥 ∈ (1; 3)

𝑥 ∈ ∅ 𝑙𝑢𝑏 {𝑥 ∈ ⟨3; ∞) 𝑥 > 13/4 𝑥 ∈ (−∞;56) 𝑙𝑢𝑏 𝑥 ∈ ∅ 𝑙𝑢𝑏 𝑥 ∈ (13

4 ; ∞) 𝑥 ∈ (−∞;5

6) ∪ (13 4 ; ∞) 5. Korzystając z własności |x|=|y|, gdy x=y lub x= - y.

Przykład:

|2x-4|=|3x-2|

2x-4=3x-2 lub 2x-4=-3x+2 x=-2 lub x=6/5

Praca własna: Rozwiąż zadania 1,2,3 na stronie 94 – kilka przykładów zostanie rozwiązanych na zajęciach online

Informacja zwrotna:

Możliwość wyjaśnienia i informacja zwrotna na zajęciach online.

Wszelkie informacje również na grupie klasy Matematyka 1A na discordzie.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeśli nie masz możliwości uczestniczenia na zajęciach online, należy to zgłosić wychowawcy, a także wysłać wiadomość na mail nauczyciela matematyki

Pozostali uczniowie realizują zadania z arkusza maturalnego matura 2019 poziom podstawowy (VIII) https://zadania.info/d1752/83203 i rozszerzony (V) https://zadania.info/d1771/99827

- wszyscy mają możliwość uczestniczenia online, uczniowie wybierają przykłady na tablicy, które wykonujemy, pozostałe zadania są zadane jako praca domowa na następny

Informacja zwrotna: zadania na stronie mają wskazówki i linki do rozwiązań, w razie wątpliwości omówione na zajęciach online. Temat lekcji 3: Poprawa pracy klasowej z

- na zajęciach online, a dla osób, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach online przesłać skany rozwiązanych zadań w terminie do 02.04. na adres mailowy

Rozwiązywanie arkusza maturalnego – matura próbna z 29 lutego 2020: Próbna matura 2020 z matematyki, poziom rozszerzony i poziom podstawowy, zestaw 5

Prze±led¹ ewolu j stanu w powy»szym ukªadzie i powiedz jaki wynik pomiaru na.. ko« u algorytmu pozwoli wnioskowa¢, »e funk ja jest staªa

Pozostałe nierówności spełnione zostały jako równości, co oznacza, iż całość zasobów ropy A oraz B