• Nie Znaleziono Wyników

Present Simple: czas teraźniejszy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Present Simple: czas teraźniejszy"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

Present Simple: czas teraźniejszy

Present Simple, czyli czas teraźniejszy prosty, to jedno z najbardziej podstawowych zagadnień dotyczących języka angielskiego. Nauka języka angielskiego zaczyna się zazwyczaj od poznania właśnie tego czasu. Tak jak każdy czas gramatyczny w języku angielskim, ma określone użycie i charakterystyczne dla siebie słówka angielskie. Czym charakteryzuje się czas Present Simple, jak wygląda i kiedy go stosować?

Present Simple: konstrukcja zdania twierdzącego

Ogólna konstrukcja zdania twierdzącego w czasie Present Simple jest bardzo prosta i wygląda następująco:

OSOBA + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA I work here.

She works in an office.

I work in a factory.

Pracuję w fabryce.

She works in an office.

Ona pracuje w biurze.

Present Simple: odmiana czasownika regularnego

Czasownik w języku angielskim odmienia się przez osoby, tak samo jak w innych językach. Na szczęście, w przypadku języka angielskiego w czasie Present Simple jest to wyjątkowo proste. Musimy pamiętać

(2)

jedynie o dodanie końcówki -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Oto przykłady jak zachowuje się zdanie w różnych osobach w czasie Present Simple. Jak widać, nic nie musimy zmieniać oprócz dodania do czasownika końcówki -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

I work in a factory. – Ja pracuję w fabryce.

You work in a factory. – Ty pracujesz w fabryce.

He works in a factory. – On pracuje w fabryce.

She works in a factory. – Ona pracuje w fabryce.

It works in a factory. – To działa dobrze.

We work in a factory. – My pracujemy w fabryce.

They work in a factory. – Oni pracują w fabryce.

Uwaga!

Jeśli czasownik kończy się na -o, -ch, -sh, -ss lub -x musimy dodać końcówkę -es.

watch – watches go – goes

Przykłady:

(3)

I go to the movies.

Ja chodzę do kina.

She goes to the movies.

Ona chodzi do kina.

Jeżeli czasownik kończy się na spółgłoskę i -y, w 3. osobie liczby pojedynczej musimy zamienić -y na -ie i dopiero dodać końcówkę -s. Takie czasowniki to np. to study, to cry, to try.

y → ie + s

I study. / He studies.

Ja się uczę. / On się uczy.

I cry. / She cries.

Ja płaczę. / Ona płacze.

I try. / It tries.

Ja próbuję. / Ono próbuje.

Present Simple: konstrukcja zaprzeczenia

Język angielski wymaga czasownika posiłkowego do/does również do konstrukcji zaprzeczenia (negative). Dodatkowo do tworzenia przeczeń używane jest angielskie słówko not.

OSOBA + DO/DOES + NOT + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA

I do not have a job.

She does not go to school.

(4)

I do not have a job.

Ja nie mam pracy.

She does not go to school.

Ona nie chodzi do szkoły.

Podobnie jak w pytaniach, w 3. osobie liczby pojedynczej używamy czasownika posiłkowego does, po czym posługujemy się formą podstawową czasownika głównego. Niepoprawnie jest powiedzieć:

He does not plays basketball.

Przydatne skróty:

do + not = don’t

does + not = doesn’t

Warto używać powyższych skrótów, ponieważ są bardzo często stosowane potocznie, jednak w tekstach oficjalnych lepiej trzymać się pełnych form do not i does not.

Present Simple: konstrukcja pytania

Język angielski wymaga użycia tzw. czasownika posiłkowego (auxiliary verb) aby skonstruować pytanie.

Dla czasu Present Simple czasownikiem posiłkowym jest odpowiednio do lub does (3. osoba liczby pojedynczej). Oto ogólna konstrukcja pytania:

DO/DOES + OSOBA + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA Do you like chocolate?

Does he play football?

Do you like chocolate?

(5)

Czy ty lubisz czekolade?

Does he play football?

Czy on gra w piłke?

Jak widać na przykładzie, do 3. osoby liczby pojedynczej użyliśmy czasownika posiłkowego does. Co wtedy z czasownikiem głównym? Końcówkę -s dodaliśmy już do czasownika posiłkowego, więc nie ma potrzeby dodawania -s do czasownika głównego. Niepoprawnie jest powiedzieć:

Does he plays football?

Do +

I you we they

Does + he

she it

Present Simple: krótkie odpowiedzi

Aby odpowiedzieć na pytanie w Present Simple, możemy użyć krótkich odpowiedzi. Aby to zrobić, do słowa Yes lub No dodajemy osobę oraz odpowiednią formę czasownika posiłkowego to do. Odpowiadając przecząco należy również zaprzeczyć do lub does słowem not.

Do you like her?

Yes, I do. No, I don’t.

Yes, I don’t. No, I do.

(6)

Pytania z zaprzeczeniem

Pytania możemy również zaprzeczać. Takich pytań używamy gdy chcemy się upewnić lub „z góry” znamy odpowiedź na pytanie. Oto konstrukcja pytania z zaprzeczeniem:

DON’T/ DOESN’T + OSOBA + CZASOWNIK + RESZTA ZDANIA Don’t you live here?

Doesn’t she work with you?

Don’t you live here?

Czy ty przypadkiem tu nie mieszkasz? (jesteśmy prawie pewni, że ta osoba tu mieszka) Doesn’t she work with you?

Czy ona przypadkiem nie pracuje z tobą? (jesteśmy prawie pewni, że ona pracuje z tą osobą)

Present Simple: charakterystyczne słowa i wyrażenia

Istnieje wiele słów, które można uznać za „charakterystyczne” dla czasu Present Simple. Są to głównie słówka angielskie używane do określenia regularności czy powtarzalności wykonywanej czynności.

every Monday day / week / month / year

w każdy poniedziałek / każdego dnia / tygodnia / miesiąca / roku once / twice / three times a day

raz / dwa / trzy razy dziennie

on Wednesdays / on Thursdays w środy / w czwartki

(7)

Oprócz tego bardzo charakterystyczne dla czasu Present Simple są tzw. adverbs of frequency, czyli przysłówki częstotliwości. Należą do nich poniższe słówka angielskie:

always – zawsze often – często

usually – zazwyczaj sometimes – czasami rarely – rzadko

never – nigdy

W zdaniu przysłówki częstotliwości zazwyczaj stoją pomiędzy osobą a czasownikiem.

I never wake up early.

Nigdy nie wstaję wcześnie.

(powtarzająca się czynność) I usually go to school by bus.

Zazwyczaj jadę do szkoły autobusem.

(powtarzająca się czynność)

Present simple: użycie

Czasu Present Simple możemy użyć w wielu sytuacjach:

1. Czynności powtarzające się

Jeśli mówimy o czynnościach, które się powtarzają, dzieją się regularnie, używamy Present Simple.

We meet every Friday.

Spotykamy się w każdy piątek.

(8)

She always eats cereal for breakfast.

Ona zawsze je płatki na śniadanie.

2. Stany, fakty

Present Simple używamy również mówiąc o faktach lub stanach.

He lives in New York.

On mieszka w Nowym Jorku.

She is hungry.

Ona jest głodna.

3. Ogólne prawdy o świecie

Present Simple używamy również do opisywania ogólnych, niepodważalnych prawd o świecie.

The sun rises in the east and sets in the west.

Słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie.

Water boils at 100 ℃.

Woda wrze w 100 ℃.

4. Rozkłady jazdy i grafiki

Rozkłady jazdy i grafiki zajęć (tak zwane timetables). Mówiąc na przykład o tym, kiedy odjeżdża autobus czy kiedy zaczynają się zajęcia używamy Present Simple.

The bus leaves at 5 p.m.

(9)

Autobus odjeżdża o 17. (Jest to częścią rozkładu, więc czynność się powtarza.) We start classes at 8 a.m.

Zaczynamy zajęcia o ósmej rano. (Plan lekcji, tego konkretnego dnia zawsze zaczynamy zajęcia o 8.)

5. Preferencje, gusta

Czasowniki wyrażające nasze preferencje używane są właśnie w czasie Present Simple. Do czasowników tych należą: love (kochać), like (lubić), hate (nienawidzić), enjoy (lubić, czerpać z czegoś przyjemność), can’t stand (nie móc znieść), prefer (preferować).

I hate coffee.

Nienawidzę kawy.

I like him.

Lubię go.

6. Opisywanie wydarzeń np. z filmu

Present Simple używamy też do streszczania wydarzeń z filmu czy książki.

In the end, the main character gets in the car crash and dies.

Na koniec, główny bohater ma wypadek samochodowy i umiera.

7. Nawyki

Gdy chcemy opowiedzieć o naszych nawykach, również zastosujemy czas Present Simple.

I drink orange juice for breakfast.

(10)

Piję sok pomarańczowy na śniadanie.

We watch TV in the evenings.

Oglądamy telewizję wieczorami.

Cytaty

Powiązane dokumenty

stanawia się nad [czymś J (dalej, w skrócie: zastanawiać się), który pojawia się w zdaniach typu Jan zastanawia się nad tym, dlaczego Zuzia wyjechała.. Cechy

Klikając w poniższy link zostaniesz przekierowany do folderu klasy 4, w którym znajdują się zestawy słówek do nauki m.. Proszę

31.03 Topic: Czas Present Simple-zdania twierdzące-wprowadzenie.. Przepisz proszę te informacje z prezentacji

Jeżeli czasownik kończy się na literkę -y, a przed nią jest spółgłoska, to w trzeciej osobie l.poj do czasownika zamiast -y wstawiamy

( polegające na uzupełnieniu zwrotów podanymi czasownikami, ćw.3 ( ułożenie zdań zgodnie z przykładem. 7 ( polegające na ułożeniu podanych zdań w odpowiedniej kolejności, tak

Proszę oglądnąć filmik dotyczący czasów, który wysłałam na pocztę.. Następnie proszę wykonać

Najpierw przypomnij sobie odmianę czasownika to be w czasie Past Simple (poprzednia lekcja str. 74 czerwona tabelka) oraz budowę zdań oznajmujących i przeczących (notatka z

np. writes pisze reads czyta..  Ona pisze maile codziennie. Tom reads lots of books.  Tom czyta dużo książek. The cat always sits on the sofa.  Kot zawsze siedzi na

$,0 of the study was evaluation of demographic data and clinical picture of patients hospitalized in Infectious Diseases Ward with a diagnosis of sepsis and severe

W dalszym ciągu proszę o odsłuchiwanie z dziećmi angielskiej piosenki dotyczącej czasu teraźniejszego Present Continuous – dzięki częstemu powtarzaniu materiału

Bardzo proszę o kilkakrotne przesłuchanie z dziećmi angielskiej piosenki dotyczącej czasu teraźniejszego Present Continuous (czynności wykonywanie w momencie, kiedy o

Czasu teraźniejszego Present Continuous używamy, kiedy mówimy o czynnościach, które dzieją się w momencie, kiedy o nich mówimy; które dzieją się teraz, w tej chwili..

W dalszym ciągu proszę o oglądanie z dziećmi angielskiego filmiku dotyczącego czasu teraźniejszego Present Simple (czynności życia codziennego) – dzięki

Bardzo proszę o uzupełnienie ich w miarę swoich możliwości czasowych (najpóźniej do końca kwietnia), a jeśli chodzi o bieżące ćwiczenia - przesyłanie mi pod koniec

np.. She is from Uganda. She gets u pat half past five and has breakfast. She doesn’t have a shower because they haven’t got water. Televisions cost a lot of oney. In the evening

I often watch the street shows and open-air concerts near Tate Modern.. One day some dancers were dancing on the Millennium Bridge and then they were doing

Proszę o wysłuchanie kolejnego nagrania dotyczącego czasu teraźniejszego Present Perfect – jak sami zobaczycie, tym razem lekcję prowadzi prawdziwy miłośnik

W słownikach etymologicznych pojawia się informacja, że czasow- nik płakać występował w okresie wspólnoty prasłowiańskiej z zaim- kiem zwrotnym się i używany był

Może dziś jesteśmy innymi ludźmi, niż byliśmy w zeszłym roku i będziemy kimś zupełnie innym za

Tryb orzekający – orzeka, informuje w wykonaniu jakiejś czynności w czasach: teraźniejszym, przeszłym lub przyszłym, np.: Widzę niebo.. Na pewno dojdziemy

Uczniowie otrzymają schematy (załącznik 2) odmiany w poszczególnych trybach i korzystając z nich, muszą utworzyć formy dla czasowników wyodrębnionych z tekstu.. Po utworzeniu

Forma osobowa czasownika odmienia się przez: rodzaj, liczbę, osobę, strony, tryby oraz czas.. Czasownik odmienia się

- liczba pojedyncza, czas teraźniejszy: czytam, czytasz, czyta (on, ona ono), - liczba mnoga, czas teraźniejszy: czytamy, czytacie, czytają (oni, one), - liczba pojedyncza,