• Nie Znaleziono Wyników

Data: 02.04.2020r. Temat: Czas teraźniejszy Present Simple – czynności życia codziennego (rutyna).

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Data: 02.04.2020r. Temat: Czas teraźniejszy Present Simple – czynności życia codziennego (rutyna)."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Data: 02.04.2020r.

Temat: Czas teraźniejszy Present Simple – czynności życia codziennego (rutyna).

1. W dalszym ciągu proszę o oglądanie z dziećmi angielskiego filmiku dotyczącego czasu teraźniejszego Present Simple (czynności życia codziennego) – dzięki częstemu powtarzaniu materiału uczniom łatwiej będzie zapamiętać nowe słownictwo i zwroty, utrwalić znane już słówka oraz osłuchać się z poprawną wymową angielską.

(przypominam link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM )

2. Każdy uczeń powinien zapisać w zeszycie wszystkie wymienione w nagraniu czynności (get up, have breakfast, brush my teeth, wash my face, get dressed, go to school, take classes, have lunch, play with friends, come home, do my homework, have dinner, take a shower, go to bed).

1.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Konstrukcja takich zdań jest identyczna jak w zdaniach warunkowych typu 1(1st. conditional), ale poznamy więcej możliwości ich zastosowania.. Proszę otworzyć podręcznik FOCUS 3

W dalszym ciągu proszę o odsłuchiwanie z dziećmi angielskiej piosenki dotyczącej czasu teraźniejszego Present Continuous – dzięki częstemu powtarzaniu materiału

Bardzo proszę o kilkakrotne przesłuchanie z dziećmi angielskiej piosenki dotyczącej czasu teraźniejszego Present Continuous (czynności wykonywanie w momencie, kiedy o

Czasu teraźniejszego Present Continuous używamy, kiedy mówimy o czynnościach, które dzieją się w momencie, kiedy o nich mówimy; które dzieją się teraz, w tej chwili..

Bardzo proszę o uzupełnienie ich w miarę swoich możliwości czasowych (najpóźniej do końca kwietnia), a jeśli chodzi o bieżące ćwiczenia - przesyłanie mi pod koniec

np.. She is from Uganda. She gets u pat half past five and has breakfast. She doesn’t have a shower because they haven’t got water. Televisions cost a lot of oney. In the evening

Proszę o wysłuchanie kolejnego nagrania dotyczącego czasu teraźniejszego Present Perfect – jak sami zobaczycie, tym razem lekcję prowadzi prawdziwy miłośnik

Trochę inaczej funkcjonują przysłówki częstotliwości (zawsze, zazwyczaj, często, czasami, nigdy) - Te będziemy wstawiać między osobą (podmiotem zdania), a orzeczeniem:.. always