• Nie Znaleziono Wyników

Praca klasowa nr 1 Ciągi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Praca klasowa nr 1 Ciągi"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Imię i nazwisko ... klasa ...

Grupa B

Nr zadania 1 2 3 4 Suma

Liczba punktów

Ciągi

Praca klasowa nr 1

Zadanie 1. (5 pkt)

Dany jest ciąg (an), gdzie an = ( ) ( ) ( ) ... ( )

( ) ( ) ( ) ... (

3 1 3 2 3 3 4 2

2 3 4 2 3

n n n n

n n n n

+ + + + + + + +

+ + + + + + + + )) , n ∈ N+. Zapisz wzór ciągu (an) w postaci ilorazu wyrażeń liniowych. Określ monotoniczność ciągu (an).

Zadanie 2. (5 pkt)

Oblicz długość promienia okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny, jeśli wiemy, że długości boków tego trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy 3.

Zadanie 3. (5 pkt)

Ciąg (an) jest nieskończonym ciągiem geometrycznym, którego wyrazy spełniają warunek

a a

a a

5 1

4 2

240 90

− =

+ =



 .

a) Wyznacz ten ciąg.

b) Oblicz sumę sześciu początkowych wyrazów tego ciągu.

Zadanie 4. (5 pkt)

Ciąg (an) jest ciągiem arytmetycznym, a ciąg (bn) – rosnącym ciągiem geometrycznym. Czwar- te i ósme wyrazy tych ciągów są równe. Wiedząc, że b1 = 3 i suma trzech pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego jest równa 21, oblicz dziesiąty wyraz ciągu arytmetycznego.

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 8 oraz 15 jest podobny do trójkąta prostokątnego o przeciwprostokątnej 34.. Oblicz pozostałe długości boków jednego i

Zad3. Dany jest trójkąt równoramienny o bokach długości 17cm, 17cm, 30cm. Oblicz:. a) długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt b)długość promienia okręgu opisanego

Zad2. Dany jest trójkąt prostokątny w którym jedna przyprostokątna ma długość 8 dm a druga jest o 7dm od niej dłuższa. Oblicz:. a)długość promienia okręgu opisanego na

Zad3. Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnej długości 24 cm oraz drugiej przyprostokątnej o 17cm krótszej. Oblicz:. a) długość promienia okręgu wpisanego w

Zad3. Dany jest trójkąt równoramienny o bokach długości 13cm, 13cm, 24cm. Oblicz:. a) długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt b)długość promienia okręgu opisanego

Zad3. Dany jest trójkąt prostokątny w którym jedna przyprostokątna ma długość 8 dm a druga jest o 7dm od niej dłuższa. Oblicz:. a)długość promienia okręgu opisanego na

[r]