• Nie Znaleziono Wyników

25 oblicz długości pozostałych boków tego trójkąta.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "25 oblicz długości pozostałych boków tego trójkąta."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Temat: Zastosowanie funkcji trygonometrycznych w trójkątach

Zad1. Punkt P(-4,4) leży na ramieniu końcowym kąta α. Przedstaw ten kąt na rysunku i oblicz wartości jego funkcji trygonometrycznych

Zad2. Oblicz pole i obwód trapezu równoramiennego, którego krótsza podstawa ma długość 4, a ramię długości 6 tworzy z dłuższą podstawą kąt 300.

Zad3. Dany jest trójkąt prostokątny, w którym jeden z kątów ostrych ma miarę α. Wiedząc, że naprzeciw kąta α jest bok długości 6cm oraz sinα= 2

5 oblicz długości pozostałych boków tego trójkąta.

Zad 4. Dany jest trójkąt prostokątny (rys. poniżej). Oblicz wartość wyrażenia

co s

2

α−s

¿2

α

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rozważ układ, który może przebywać w pięciu mikrostanach o energiach odpowiednio równych: 0, ε, ε, ε, 2ε.. Oblicz średnią energię hEi, energię swobodną F oraz entropię S

Zadania przygotowuj¡ce (przykªadowe) do kolokwium

Zadania przygotowuj¡ce (przykªadowe) do kolokwium

Do zadań potrzebne nam będą jeszcze informacje dotyczące znaków funkcji trygonometrycznych kątów, znajdujących się w poszczególnych ćwiartkach układu współrzędnych

Równaniem trygonometrycznym nazywamy równanie, w którym niewiadoma występuje wyłącznie pod znakiem funkcji trygonometrycznych.. Zapoznajcie się z tematem lekcji w podręczniku

Oblicz pole trójkąta równobocznego, jeżeli jego wysokość ma długość 10... Na podstawie tego przykładu proszę o zrobienie poniższego zadania

[r]

Suma dw´ och liczb rzeczywistych

Średnia prędkość samolotu na całej trasie wynosiła 800km/h.. Oblicz długość

Jeśli jego najkrótszy bok (będący naprzeciwko kąta 30 ◦ ) oznaczymy literą a, to jego pozostałe boki będą miały długości a √.. 3 (bok naprzeciwko kąta 60 ◦ ) oraz

obliczyć wartości podstawowych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym, gdy dane są dwa boki tego trójkąta, obliczyć długości pozostałych

Jeśli jego najkrótszy bok (będący naprzeciwko kąta 30 ◦ ) oznaczymy literą a, to jego pozostałe boki będą miały długości a √.. 3 (bok naprzeciwko kąta 60 ◦ ) oraz

Jeśli jego najkrótszy bok (będący naprzeciwko kąta 30 ◦ ) oznaczymy literą a, to jego pozostałe boki będą miały długości a √.. 3 (bok naprzeciwko kąta 60 ◦ ) oraz

obliczyć wartości podstawowych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym, gdy dane są dwa boki tego trójkąta, obliczyć długości pozostałych

[r]

Forma algebraiczna nadaje się najlepiej do dodawania i odejmowania, forma wykładnicza do mnożenia i dzielenia... nie określają

Oblicz wysokość opuszczoną na przeciwprostokątną. Środkowe w trójkącie równoramiennym mają długości 12, 12, 13. Oblicz długości boków tego trójkąta. Oblicz promień

Oblicz pochodną dystrybucyjną dystrybucji Hilberta.. Jeśli tak, znajdź

Poczta w USA wymaga, aby wymiary paczki byªy takie, »e suma dªugo±ci, podwojonej szeroko±ci i podwojonej wysoko±ci nie przekraczaªa 108 cali?. Jaka jest obj¦to±¢

Frezowanie powierzchni ukośnych można wykonać różnymi metodami. Uzależnione jest to do wielkości tej powierzchni. Najlepszym i profesjonalnym sposobem wykonania takiego zabiegu

[r]

Pan Fabian do użyźniania pola stosuje saletrę amonową w ilości 25 g na jeden metr..

W trapezie równoramiennym podstawy mają długość cm i cm, a długość ramienia wynosi cm.. Oblicz pola trójkątów CDE