• Nie Znaleziono Wyników

www.perfect-english-grammar.com Past Perfect and Past Simple

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "www.perfect-english-grammar.com Past Perfect and Past Simple"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

© 2010 www.perfect-english-grammar.com May be freely copied for personal or classroom use.

www.perfect-english-grammar.com Past Perfect and Past Simple

Choose the past perfect, or the past simple:

1. We had already eaten when John ________________________________

(come) home.

2. Last year Juan ________________________________ (pass) all his exams.

3. When I ________________________________ (get) to the airport I discovered I had forgotten my passport.

4. I went to the library, then I ________________________________ (buy) some milk and went home.

5. I opened my handbag to find that I ________________________________

(forgot) my credit card.

6. When we ________________________________ (arrive) at the station, the train had already left.

7. We got home to find that someone ________________________________

(break) into the house.

8. I opened the fridge to find someone

________________________________ (eat) all my chocolate.

9. I had known my husband for three years when we ________________________________ (get) married.

10. Julie was very pleased to see that John

________________________________ (clean) the kitchen.

(2)

© 2010 www.perfect-english-grammar.com May be freely copied for personal or classroom use.

11. It ________________________________ (not / rain) all summer, so the grass was completely dead.

12. When he ________________________________ (arrive) at the party, Julie had just left.

13. After arriving home, I realised I ________________________________

(not / buy) any milk.

14. The laundry was wet – it ________________________________ (rain) while I was out.

15. William felt ill last night because he

________________________________ (eat) too many cakes.

16. Keiko ________________________________ (meet) William last September.

17. First I tidied the flat, then I ________________________________ (sit) down and had a cup of coffee.

18. John ________________________________ (play) the piano when he was a child, but he doesn’t play now.

19. When I opened the curtains the sun was shining but the ground was white.

It ________________________________ (snow) during the night.

20. When Julie got home from her holiday, her flat was a mess. John ________________________________ (have) a party.

(3)

© 2010 www.perfect-english-grammar.com May be freely copied for personal or classroom use.

Answers:

1. We had already eaten when John came home.

2. Last year Juan passed all his exams.

3. When I got to the airport I discovered I had forgotten my passport.

4. I went to the library, then I bought some milk and went home.

5. I opened my handbag to find that I had forgotten my credit card.

6. When we arrived at the station, the train had already left.

7. We got home to find that someone had broken into the house.

8. I opened the fridge to find someone had eaten all my chocolate.

9. I had known my husband for three years when we got married.

10. Julie was very pleased to see that John had cleaned the kitchen.

11. It hadn’t rained all summer, so the grass was completely dead.

12. When he arrived at the party, Julie had just left.

13. After arriving home, I realised I hadn’t bought any milk.

14. The laundry was wet – it had rained while I was out.

15. William felt ill last night because he had eaten too many cakes.

16. Keiko met William last September.

17. First I tidied the flat, then I sat down and had a cup of coffee.

18. John played the piano when he was a child, but he doesn’t play now.

19. When I opened the curtains the sun was shining but the ground was white.

It had snowed during the night.

20. When Julie got home from her holiday, her flat was a mess. John had had a party.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Further properties of σ + arithmetical function have been discussed and on its basis a modified form of perfect number called (p, q)+ super perfect numbers have been discussed..

In this paper unitary analogue of f g −Perfect numbers and some proper- ties of Dedekind’s function and all the Ψ s −perfect numbers have been discussed.. 2000 Mathematics

Praca własna: zapoznanie się z książką interaktywną i ewentualnie wykonanie zadań dodatkowych Informacja zwrotna: potwierdzenie zapoznania się przez ucznia z książką

Czasy przeszłe: Past SimpleTense i Past Continuous Tense.. https://www.ang.pl/gramatyka/czas/past-simple

UWAGA: na kolejnej lekcji języka angielskiego (dokładna data zostanie podana po otrzymaniu nowego planu lekcji) został zaplanowany SPRAWDZIAN z czasów Present Perfect i Past Simple.

Elektronik2tia) o godz. Otrzymacie czas na wypełnienie zadań , sporządzenie pliku tekstowego edytowalnego z odpowiedziami i przesłanie na palczewska.zs9@wp.pl. Pliki proszę

PAST or PAST PERFECT (Simple and progressive) - Complete the following sentences with the correct form of the

1.. Budowa czasu – raczej prosta. Forma “had” jest taka sama w każdej osobie. A czas stosujemy..kiedy czynności miały miejsce jeszcze wcześniej niż w Past Simple :-)