• Nie Znaleziono Wyników

wzajemnie na siebie – oddziaływania w przyrodzie są wzajemne.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "wzajemnie na siebie – oddziaływania w przyrodzie są wzajemne."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Temat lekcji: Rodzaje oddziaływań

1. Rodzaje oddziaływań i ich obserwacja, podział oddziaływań na bezpośrednie i oddziaływania na odległość.

2. Oddziaływania w przyrodzie są wzajemne 3. Skutki oddziaływań

a. statyczne – zmiana kształtu lub rozmiarów ciała

b. dynamiczne – zmiana prędkości ruchu ciała (ciało zwalnia, przyspiesza lub zmienia kierunek ruchu) 4. Wzajemne oddziaływanie ciał - doświadczenie

5. Skutki oddziaływań

a) statyczne – zmiana kształtu lub rozmiarów ciała

b) dynamiczne – zmiana prędkości ruchu ciała (ciało zwalnia , przyspiesza lub zmienia kierunek ruchu)

ODZIAŁYWANIA W

PRZYRODZIE

BEZPOŚREDNIE (ciała muszą się stykać aby ze sobą oddziaływać)

NA ODLEGŁOŚĆ (ciała nie muszą się stykać aby zesobą oddziaływać)

MECHANICZNE

GRAWITACYJNE ELEKTROSTATYCZE

MAGNETYCZNE ELEKTROMAGNETYCZNE SPRĘŻYSTE

Obydwa wózki odjechały równocześnie. Oznacza to, że oddziaływały

wzajemnie na siebie – oddziaływania w przyrodzie są wzajemne.

Cytaty

Powiązane dokumenty

- który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych - oczekuje na otwarcie przejazdu np. Wyprzedzanie: przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym

Istotna zmiana okoliczności po zawarciu zobowiązania lub fałszywa ocena okoliczności przez strony w chwili zawarcia zobowiązania, które uza ­ sadniają przypuszczenie,

Prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań jest więk- sze, jeśli połknięty przedmiot przebywa w tym samym miejscu dłużej niż 24 godziny. Może to spowodować po- wstanie

Michał M wynajmował należące do niego mieszkanie Robertowi K. Na mocy umowy najmu Robert K był zobowiązany do zapłaty Michałowi M co miesiąc czynszu wynoszącego 1.000 zł.

Jednakowoż zauważenie przez kobiety ruchów dziecka podczas słuchania muzyki może stać się pretekstem do nawiązywania komunikacji prenatalnej matki z dzieckiem, a nawet do

Cele lekcji: Uczeń posługuje się pojęciem energii kinetycznej, potencjalnej grawitacji i potencjalnej sprężystości; opisuje wykonaną pracę jako zmianę energii; wyznacza

1) Dla relacji binarnej w zbiorze X={a,b,c,d,e,f,g} opisanej zadaną tablicą zbudować diagram Hassego i za jego pomocą wyznaczyć zbiór ograniczeń górnych i zbór ograniczeń

-Należy pamiętać aby adres IP nie składał się tylko z zer, ponieważ jest to oznaczenie dla sieci lokalnej. -Adres stacji nie powinien mieć samych jedynek, ponieważ same jedynki