• Nie Znaleziono Wyników

D Y S T R Y B U T O R S P R Z Ę T U M E D Y C Z N E G O I R E H A B I L I T A C Y J N E G O

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "D Y S T R Y B U T O R S P R Z Ę T U M E D Y C Z N E G O I R E H A B I L I T A C Y J N E G O"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

PEM Medic Grażyna Wachowicz

02-857 Warszawa, ul. Dźwiękowa 16, NIP 951 102 03 91

D Y S T R Y B U T O R S P R Z Ę T U M E D Y C Z N E G O I R E H A B I L I T A C Y J N E G O tel./fax. 22 643 98 96 kom. 607 400 920 biuro@pemmedic.pl www.pemmedic.pl

Etius U

2 -kanałowy aparat do elektroterapii, sonoterapii i terapii skojarzonej

Aparat do elektroterapii, sonoterapii i terapii skojarzonej Etius U z dwoma niezależnymi kanałami zabiego- wymi, obsługuje głowice jednoczęstotliwościowe 1 MHz. Umożliwia także przeprowadzanie elektrodiagnosty- ki układu nerwowo-mięśniowego. Aparat wyróżnia fakt, że wyposażony został w dwa całkowicie niezależne kanały terapeutyczne dysponujące dwoma niezależnymi obwodami elektroterapii i jednym torem ultradź- więkowym. Dzięki temu jest możliwe jednoczesne wykonywanie różnych zabiegów u jednego lub nawet dwóch pacjentów:

 elektroterapii jedno lub dwuobwodowej i sonoterapii,

 kombinacji powyższych technik w postaci elektroterapii jednoobwodowej i terapii skojarzonej.

Zasadniczym obszarem funkcjonowania aparatu Etius U obok sonoterapii jest elektroterapia, w ramach któ- rej aparaty zapewniają dostępność wszystkich typowych prądów. Ponadto oferuje zupełnie nowe możliwo- ści: aplikację mikroprądów, prądu unipolarnego falującego oraz specjalnie opracowanych TENS do terapii porażeń spastycznych. Obwody wyjściowe Etiusa U mogą pracować w dwóch trybach: stabilizacji prądu pa- cjenta lub stabilizacji napięcia wyjściowego. Tryb stabilizacji napięcia wyjściowego znajduje szczególne za- stosowanie przy technikach niestacjonarnych oraz kombinowanych.

Warte uwagi są jeszcze dwa istotne atuty – poszerzona baza wbudowanych programów i sekwencji zabie- gowych, zawierająca aż 237 pozycji oraz możliwość zapisania 110 programów użytkownika.

Cechy funkcjonalne

 dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe (możliwość wykonywania równocześnie różnych zabiegów na jednym lub dwóch pacjentach),

 aparat typu combo – elektroterapia i ultradźwięki w jednym,

 łatwe wykonywanie terapii skojarzonej,

 bardzo szeroka dostępność prądów jedno– i dwukanałowych,

(2)

PEM Medic Grażyna Wachowicz

02-857 Warszawa, ul. Dźwiękowa 16, NIP 951 102 03 91

D Y S T R Y B U T O R S P R Z Ę T U M E D Y C Z N E G O I R E H A B I L I T A C Y J N E G O tel./fax. 22 643 98 96 kom. 607 400 920 biuro@pemmedic.pl www.pemmedic.pl

 niewielkie rozmiary i waga – łatwość wykonywania zabiegów poza gabinetem (np. w domu pacjenta),

 bardzo szeroka baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych 237 pozycji,

 opcja definiowania programów ulubionych (osobna lista),

 możliwość tworzenia programów własnych użytkownika,

 elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t,

 wyłącznik pacjenta (do wstrzymania zabiegu w przypadku złego samopoczucia lub dyskomfortu),

 dostępne akcesoria: głowice ultradźwiękowe 4 cm2/1 MHz, 1 cm2/1 MHz.

Specyfikacja techniczna

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE TRYBY PROGRAMOWE

 duży wyświetlacz graficzny

 trwała i niezawodna klawiatura

 dwa całkowite niezależne kanały zabiegowe

 tryb CC (stały prąd) lub CV (stałe napięcie)

 tryb przerywany dla prądów unipolarnych

 test elektrod

 terapia skojarzona

TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA

 precyzyjny wskaźnik obciążenia głowicy

 stabilizacja mocy głowic

 kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym, chwilowa utrata kontaktu nie powoduje zatrzymania zabiegu

 możliwość modyfikacji czułości kontroli przylega- nia czoła głowicy

 emisja ciągła – efekt termiczny

 emisja pulsująca – mikromasaż

 współpraca z głowicami 1 MHz: 1 cm2, 4 cm2

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

 przewód sieciowy

 kable pacjenta (2 szt.)

 elektrody 6x6 cm (4 szt.); 7,5x9 cm (2 szt.)

 pokrowce wiskozowe do el. 6x6 cm (8 szt.);

7,5x9 cm (4 szt.)

 pasy rzepowe 40x10 cm (2 szt.); 100x10 cm (2 szt.)

 żel do ultradźwięków 0,5 l (1 szt.)

 bezpiecznik zapas. WTA-T 1 A/250V (2 szt.)

 instrukcja użytkowania (1 szt.)

 programy zabiegowe elektroterapii: 59

 sekwencje zabiegowe elektroterapii: 30

 programy zabiegowe sonoterapii: 48

 programy zabiegowe terapii skojarzonej: 77

 programy użytkownika: 90

 programy ulubione: 80

 elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzy- wej I/t

ELEKTROTERAPIA – prądy

 interferencyjne: izopolarny, dynamiczny, statycz- ny, jednokanałowy (AMF)

 TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemien- ny, BURST)

 TENS modyfikowany do porażeń spastycznych

 Kotza, rosyjska, stymulacja

 tonoliza

 diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)

 impulsowe prostokątne, trójkątne, Träberta, Le- duca, neofaradyczny

 unipolarny falujący

 galwaniczny

 mikroprądy

PARAMETRY TECHNICZNE Elektroterapia

 natężenie maks. pr. interferecyjne, Kotza, unipo- larne falujące: 100 mA

 natężenie maks. pr. TENS: 140 mA

 natężenie maks. pr. diadynamicznych, impulso- we: 60 mA

 natężenie maks. pr. galwanicznych: 40 mA

(3)

PEM Medic Grażyna Wachowicz

02-857 Warszawa, ul. Dźwiękowa 16, NIP 951 102 03 91

D Y S T R Y B U T O R S P R Z Ę T U M E D Y C Z N E G O I R E H A B I L I T A C Y J N E G O tel./fax. 22 643 98 96 kom. 607 400 920 biuro@pemmedic.pl www.pemmedic.pl

Wyposażenie standardowe i dodatkowe Głowica do sonoterapii (Etius U) 1MHz/4cm2

Głowica do sonoterapii (Etius U) 1MHz/1cm2

(4)

PEM Medic Grażyna Wachowicz

02-857 Warszawa, ul. Dźwiękowa 16, NIP 951 102 03 91

D Y S T R Y B U T O R S P R Z Ę T U M E D Y C Z N E G O I R E H A B I L I T A C Y J N E G O tel./fax. 22 643 98 96 kom. 607 400 920 biuro@pemmedic.pl www.pemmedic.pl

Żel do ultradźwięków 500g Uchwyt na głowicę ultradźwiękową

Elektroda silikonowo-węglowa 6x6cm; 7,5x9cm

Elektroda silikonowo-węglowa 6x12cm

Elektrody jednorazowe (samoprzylepne) 3x4cm, 5,5x5,5 lub 5,5x12,5. Opakowanie zawiera komplet 2 elektrod.

Elektrody punktowe: adapter (do kabla pacjenta 4 mm), elektrody punktowe o średnicy 6 mm, 10 mm, 15 mm , 20 mm. Zestaw posiada etui.

(5)

PEM Medic Grażyna Wachowicz

02-857 Warszawa, ul. Dźwiękowa 16, NIP 951 102 03 91

D Y S T R Y B U T O R S P R Z Ę T U M E D Y C Z N E G O I R E H A B I L I T A C Y J N E G O tel./fax. 22 643 98 96 kom. 607 400 920 biuro@pemmedic.pl www.pemmedic.pl

Pokrowce wiskozowe - podkłady do elektroterapii o wymiarach dopasowanych do różnych elektrod

Elastyczny pas do mocowania elektrod zabiegowych na ciele pacjenta. Wyposażony w system rzepów ułatwiający proces mocowania. Wymiary: 40x10 lub 100x10cm

Kabelki rozgałęziające do elektroterapii (Aries, ro- dzina aparatów Etius, PhysioGo), czerwony lub czar- ny

Kabel pacjenta do elektroterapii (Aries, rodzina apa- ratów Etius, PhysioGo). Zakończony wtykami "ba- nan"(4mm) z oznaczeniem polaryzacji.

Złącze uniwersalne

"krokodylek duży" Złącze uniwersalne

"krokodylek mały"

Woreczek z piaskiem 21x14 lub 21x28 do dociskania

elektrod zabiegowych na ciele pacjenta Torba OPTI na aparat i osprzęt. Stosowana jako wy- posażenie dodatkowe aparatów: Etius

(6)

PEM Medic Grażyna Wachowicz

02-857 Warszawa, ul. Dźwiękowa 16, NIP 951 102 03 91

D Y S T R Y B U T O R S P R Z Ę T U M E D Y C Z N E G O I R E H A B I L I T A C Y J N E G O tel./fax. 22 643 98 96 kom. 607 400 920 biuro@pemmedic.pl www.pemmedic.pl

VERSA - stolik pod aparaturę. Posiada 2 półki VERSA X - stolik pod aparaturę. Posiada 2 półki z szufladą i uchwyt na ręczniki papierowe.

Dodatkowe wyposażenie do stolika VERSA: trzecia półka, szuflada na akcesoria, uchwyt na żel, uchwyt na ręcznik

papierowy

Torba PRO ułatwiająca pracę w terenie. Posiada ko- mory oraz specjalne kieszonki do umieszczenia do- datkowych akcesoriów.

(7)

PEM Medic Grażyna Wachowicz

02-857 Warszawa, ul. Dźwiękowa 16, NIP 951 102 03 91

D Y S T R Y B U T O R S P R Z Ę T U M E D Y C Z N E G O I R E H A B I L I T A C Y J N E G O tel./fax. 22 643 98 96 kom. 607 400 920 biuro@pemmedic.pl www.pemmedic.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

 Regulacja głośności aparatu, kolorów, jaskrawości ekranu, wygaszacz ekranu, automatyczne wyłączenie Technologia Skoncentrowanego Pola Magnetycznego (FMF™ - Focused

W przypadku automatycznego naświetlania większych powierzchni zabiegowych, dostępny jest aplikator skanujący z wbudowanymi dwoma źródłami (promieniowania podczerwonego i

Unikalny system, łatwy w obsłudze (intuicyjne menu i duży ekran dotykowy), umożliwiający dostęp do terapii falą uderzeniową każdemu terapeucie, możli- wość

 Walizka transportowa, która przeznaczona jest do ochrony spakowanej komory oraz akceso- riów podczas transportu oraz do ich magazyno- wania, gdy nie są używane, a także jako

Posiada wbudowany oświetlacz - wizualny wskaźnik aktywności pola magnetycznego oraz wbudowaną poduszkę w miejscu aplikacji zwiększającą komfort pacjenta w trakcie zabiegu

Wielofunkcyjny aparat typu Combo Etius ULM posiada dwa niezależne kanały i umożliwia wykonywanie za- biegów z zakresu elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii

o konstrukcja mechaniczna na kółkach pozwala na szeroki zakres regulacji poprzez ruch ra- mienia i obrót głowicy w dwóch osiach.. Opakowanie zawiera komplet

A Dermonutrient Containing Special Collagen Peptides Improves Skin Structure and Function: A Randomized, Placebo-Controlled, Triple-Blind Trial Using Confocal Laser Scanning