• Nie Znaleziono Wyników

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem i odpowiedzieć na pytania.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem i odpowiedzieć na pytania. "

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

1TM G GR 3 04.05.2020 TEMAT:

Trasowanie na płaszczyźnie i w przestrzeni. Piłowanie metali i tworzyw sztucznych.

Wiercenie otworów w różnych materiałach. Gwintowanie powierzchni zewnętrznych.

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem i odpowiedzieć na pytania.

ANALIZA RYSUNKU

a) dobór materiału: płaskownik 38 x 24 grubo ść 8 - St3, pręt Ø12 długo ść 122 - St3,

b) dobór narzędzi, maszyn i przyrządów:

- suwmiarka uniwersalna,

- kątownik krawędziowy, liniał kreskowy, - rysik traserski, punktak, młotek ślusarski, - pilniki płaskie: zdzierak i gładzik,

- wiertarka stołowa WS 15, imadło maszynowe, - uchwyt wiertarski, wiertła kręte Ø12, Ø18,

OBRÓBKA

a) trasowanie linii obróbczych i punktowanie,

b) piłowanie zgrubne wg natrasowanych linii, opiłowywanie do wymiarów i kształtu, załamanie ostrych krawędzi,

c) wiercenie otworu Ø12, załamanie ostrych kraw ędzi, d) prostowanie i opiłowanie pręta wg rysunku,

e) wykonanie gwintu zewnętrznego M12 na długość 80, f) montaż elementów.

(2)

Pytania :

1. Co to jest narzynka i do czego służy?

2. Wymień dwa typy narzynek i opisz czym się różnią?

3. Wymień jakie występują rodzaje gwintów ze względu na kształt zarysu ?

4. Podaj budowę gwintu?

5. W zależności od systemu miar jakie gwinty rozróżniamy?

SZKIC

M12

120

80 8

45 2xo 22

36

(3)

Poniżej podałem załączniki do ćwiczeń oraz załącznik elektromechanik z którego można skorzystać podczas odpowiedzi. Jeżeli ktoś ma czas i chęć może oglądnąć sobie filmiki na youtube z prac jakie się wykonuje podczas zajęć na obróbce ręcznej.(cięcie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie itp.)

file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/FF4VSV31/elek tromechanik%20pojazdow%20samochodowych_72402_o1%2004_u%20(1)%20(2).pdf

Wykonane zadania proszę przesłać na email mlicznik@wp.pl , podając swoje dane osobowe oraz klasę do dnia 15.05.2020. Na podstawie Waszych wykonanych zadań ,które będą ocenione zostaną Wam wystawione oceny.

Następne zadania będą wysyłane zgodnie z terminem zajęć praktycznych.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Oznaczenie składa się z symbolu IP oraz dwóch cyfr, z których pierwsza dotyczy ochrony ludzi przed dotknięciem części pod napięciem i części ruchomych, a druga ochrony

Prostownikami są nazywane układy energoelektroniczne, służące do przekształcania napięd przemiennych w napięcia stałe (jednokierunkowe). Z reguły są zasilane

Instrukcje do pracy własnej: Uzupełnienie ćw 2/22 zwracając uwagę na konieczność odmiany czasowników, odpowiedź pisemna na pytania (z uzasadnieniem) związane z pogodą ćw

Jeżeli ktoś ma czas i chęć może oglądnąć sobie filmiki na youtube z prac jakie się wykonuje podczas zajęć na obróbce ręcznej.(cięcie, piłowanie, wiercenie,

Jeżeli ktoś ma czas i chęć może oglądnąć sobie filmiki na youtube z prac jakie się wykonuje podczas zajęć na obróbce ręcznej.(cięcie, piłowanie, wiercenie,

Piłowanie metali i tworzyw sztucznych. Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem. ANALIZA RYSUNKU.. a) dobór

Jeżeli ktoś ma czas i chęć może oglądnąć sobie filmiki na youtube z prac jakie się wykonuje podczas zajęć na obróbce ręcznej.(cięcie, piłowanie, wiercenie,

Szlifowanie może być stosowane jako obróbka zgrubna, bez innych operacji (toczenia, frezowania itp.) poprzedzających ten proces, oraz jako obróbka dokładna