• Nie Znaleziono Wyników

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem. 1.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem. 1."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem.

1. ANALIZA RYSUNKU

a) dobór materiału: pręt Ø10 dług. 85, płaskownik 45 x 34 x 12 - St3, b) dobór narzędzi, maszyn i przyrządów:

- suwmiarka uniwersalna,

- kątownik krawędziowy, liniał kreskowy, - rysik traserski,

- cyrkiel traserski, - piłka do metalu,

- pilniki płaskie: zdzierak i gładzik, - pilnik półokrągły.

2. OBRÓBKA

a) trasowanie linii obróbczych,

b) piłowanie zgrubne wg natrasowanych linii, opiłowywanie do wymiarów i kształtu, załamanie ostrych krawędzi,

c) spasowanie elementów.

3. CZYNNOŚCI KOŃCOWE - zdanie narzędzi,

- zagospodarowanie odpadów, - uporządkowanie stanowiska.

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem. OBRÓBKA.. a) trasowanie linii obróbczych, punktowanie miejsc pod otwory, b)

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz

b) piłowanie zgrubne wg natrasowanych linii, opiłowywanie do wymiarów i kształtu, załamanie ostrych krawędzi,. c) wiercenie otworu Ø12, załamanie ostrych krawędzi, d)

Piłowanie metali i tworzyw sztucznych. Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem. ANALIZA RYSUNKU.. a) dobór

 toczenie przez skręcenie suportu narzędziowego, stosowane dla stożków krótkich o dużej zbieżności,..  toczenie nożami kształtowymi, stosowane do stożków bardzo krótkich

a) Fala mechaniczna, podobnie jak fala na sznurze i fala na powierzchni wody. c) Fala, której źródłem mogą być drgające ładunki elektryczne lub prąd, którego natężenie