• Nie Znaleziono Wyników

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

1 OOS G ZSM

TEMAT: Trasowanie na płaszczyźnie i w przestrzeni. Cięcie i piłowanie metali i tworzyw sztucznych. Wiercenie otworów w różnych materiałach

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem.

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI

1. ANALIZA RYSUNKU

a) dobór materiału: blacha stalowa St4 90x40, grubość 4,0 b) dobór narzędzi, maszyn i przyrządów:

- suwmiarka uniwersalna,

- kątownik krawędziowy, liniał kreskowy, - rysik traserski, punktak, młotek ślusarski, - piłka ręczna do cięcia metalu,

- pilniki płaskie: zdzierak i gładzik,

- wiertarka stołowa WS 15, imadło maszynowe, - uchwyt wiertarski, wiertła kręte Ø4, Ø6 i Ø12, - płótno ścierne.

2. OBRÓBKA

a) trasowanie linii obróbczych i punktowanie,

b) piłowanie zgrubne wg natrasowanych linii, opiłowywanie do wymiarów i kształtu, załamanie ostrych krawędzi,

c) wiercenie otworu Ø4,

d) wiercenie otworu Ø6 i obustronne pogłębianie, e) obróbka wykańczająca powierzchni.

3. CZYNNOŚCI KOŃCOWE - zdanie narzędzi,

- zagospodarowanie odpadów, uporządkowanie stanowiska

(2)

Zadania

1.W jakiej postaci wykonany jest brzeszczot?

2.W jaki sposób należy zamocować materiał w szczękach imadła podczas operacji cięcia?

3.Podaj nazwę pilnika jakiego użyjemy do piłowania zgrubnego a jakiego do wykańczającego?

4.Co to jest naddatek na obróbkę?

5.Podaj jak zbudowane jest wiertło kręte?

Poniżej podałem załączniki do ćwiczeń oraz załącznik elektromechanik z którego można skorzystać podczas odpowiedzi. Jeżeli ktoś ma czas i chęć może oglądnąć sobie filmiki na youtube z prac jakie się wykonuje podczas zajęć na obróbce ręcznej.(cięcie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie itp.)

https://zsm2krakow.pl/images/dokumenty/dydaktyka/em/elektromechanik.pojazdow.samochodowych _724[02]_o1.04_u.pdf

Wykonane zadania proszę przesłać na email mlicznik@wp.pl , podając swoje dane

(3)

osobowe oraz klasę do dnia 05.06.2020. Na podstawie Waszych wykonanych zadań ,które będą ocenione zostaną Wam wystawione oceny.

Następne zadania będą wysyłane zgodnie z terminem zajęć praktycznych.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeżeli ktoś ma czas i chęć może oglądnąć sobie filmiki na youtube z prac jakie się wykonuje podczas zajęć na obróbce ręcznej.(cięcie, piłowanie, wiercenie,

c) cięcie wg natrasowanych linii, opiłowywanie do wymiarów i kształtu, załamanie ostrych krawędzi.. CZYNNOŚCI KOŃCOWE -

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem... Na czym polega przygotowanie stanowiska wiertarskiego

Jeżeli ktoś ma czas i chęć może oglądnąć sobie filmiki na youtube z prac jakie się wykonuje podczas zajęć na obróbce ręcznej.(cięcie, piłowanie, wiercenie,

Jeżeli ktoś ma czas i chęć może oglądnąć sobie filmiki na youtube z prac jakie się wykonuje podczas zajęć na obróbce ręcznej.(cięcie, piłowanie, wiercenie,

Piłowanie metali i tworzyw sztucznych. Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem. ANALIZA RYSUNKU.. a) dobór

Szlifowanie może być stosowane jako obróbka zgrubna, bez innych operacji (toczenia, frezowania itp.) poprzedzających ten proces, oraz jako obróbka dokładna

Proszę o zapoznanie się z zagadnieniami i materiałami, które znajdują się w zamieszczonych poniżej linkach, oraz w książce „Obsługa diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych