• Nie Znaleziono Wyników

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem. Temat: cięcie i piłowanie metali i tworzyw sztucznych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem. Temat: cięcie i piłowanie metali i tworzyw sztucznych"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem.

Temat: cięcie i piłowanie metali i tworzyw sztucznych

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI

1. ANALIZA RYSUNKU

a) dobór materiału: blacha stalowa 42 x 42; grubość 1.5 – 3.0 mm, b) dobór narzędzi i przyrządów:

suwmiarka uniwersalna,

kątownik krawędziowy, liniał kreskowy,

 rysik traserski,

 punktak,

młotek ślusarski, cyrkiel traserski

pilnik płaski: zdzierak i gładzik 2. OBRÓBKA

a) trasowanie linii obróbczych, b) cięcie wg natrasowanych linii,

c) opiłowywanie do wymiarów i kształtu, załamanie ostrych krawędzi.

CZYNNOŚCI KOŃCOWE - zdanie narzędzi,

- zagospodarowanie odpadów, - uporządkowanie stanowiska.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem. OBRÓBKA.. a) trasowanie linii obróbczych, punktowanie miejsc pod otwory, b)

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz

Piłowanie metali i tworzyw sztucznych. Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem. ANALIZA RYSUNKU.. a) dobór

 toczenie przez skręcenie suportu narzędziowego, stosowane dla stożków krótkich o dużej zbieżności,..  toczenie nożami kształtowymi, stosowane do stożków bardzo krótkich

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem. ANALIZA RYSUNKU. a) dobór materiału: pręt Ø10

c) cięcie wg natrasowanych linii, opiłowywanie do wymiarów i kształtu, załamanie ostrych krawędzi.. CZYNNOŚCI KOŃCOWE -

Podobnie się dzieje w przypadku zaćmienia Księżyca, ale promienie słoneczne przesłania wtedy Ziemia i nie docierają one do Księżyca – Księżyc znajduje się w cieniu Ziemi.. Do

a) Fala mechaniczna, podobnie jak fala na sznurze i fala na powierzchni wody. c) Fala, której źródłem mogą być drgające ładunki elektryczne lub prąd, którego natężenie