• Nie Znaleziono Wyników

Uwaga 1! Osoby, które będą się spóźniać z odsyłaniem

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uwaga 1! Osoby, które będą się spóźniać z odsyłaniem "

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Uwaga 1! Osoby, które będą się spóźniać z odsyłaniem

zadawanych prac , będą miały obniżoną ocenę z danej pracy.

Jeżeli w ciągu pięciu dni od ustalonego terminu, nie otrzymam pracy od ucznia, uczeń automatycznie otrzymuje ocenę

niedostateczną.

Uwaga 2! Zapowiedź testu.

W tym tygodniu nie zadaję do wysłania żadnych zadań obowiązkowych.

W kolejnej cześci lekcji fizyki, która tradycyjnie pojawi się w przyszłą środę tj 29 kwietnia 2020 r. znajdzie się link do testu on line .Zasada działania testu jest bardzo prosta. Należy wejść w link, i udzielić

odpowiedzi. Test będzie podlegał ocenie.

Test będzie obejmował następujące tematy:

- światło i cień

- widzimy dzięki światłu - załamanie światła - soczewki

- obrazy tworzone przez soczewke skupiająca i rozpraszającą - oko i aparat fotograiczny

Temat: Obrazy tworzone przez soczewke rozpraszającą.

Z poprzednich tematów wiesz już jak konstruuje sie obrazy tworzone przez soczewkę skupiajacą. Teraz dowiesz się, jak powstają obrazy tworzone przez soczewke rozpraszajacą.

Soczewkę rozpraszającą symbolicznie będziemy oznaczali:

(2)

natomiast przedmiot oznaczymy tak jak na ubiegłych lekcjach:

Zapoznaj się z dalszą częścią filmu, znajdujacego się pod linkiem: (mniej więcej od 7 minuty)

https://www.youtube.com/watch?v=ODLGnvTGVxg Notatka do zeszytu:

W przypadku soczewki rozpraszającej cechy obrazu zawsze są identyczne bez względu na odległość przedmiotu od soczewki (naturalnie wartość np.

pomniejszenia ulega zmianie wraz ze zmianą odległości, jednak cechą obrazu zawsze będzie to, że jest pomniejszony; p<1)

Cechy obrazu:

- zawsze pozorny; utworzony przez przecięcie promienia świetlnego i przedłużenia promienia świetlnego

- zawsze prosty, czyli nieodwrócony - zawsze pomniejszony; p<1

Aby podsumować poznane wiadomości o soczewkach, zapraszam do zapoznania

(3)

się z poniższym materiałem:

https://epodreczniki.pl/a/konstrukcja-obrazow-powstajacych-przy-uzyciu- soczewek/DpTCQujkZ

Zrób zadania: Zad. 2 i z. 4 str. 191 (podręcznik)

Temat: Oko i aparat fotograficzny.

1. Zapoznaj sie z budową oka (podęcznik strona 33) . 2. Obejrzyj film o wadach wzroku:

https://www.youtube.com/watch?v=j_AFOIXMoAo

3. Zapisz w zeszycie notatkę:

Soczewka oka tworzy na siatkówce obraz oglądanych przedmiotów.

Soczewka oka może zmieniać swoją ogniskową ( w zależności od tego, w jakiej odległości znajduje się przedmiot, który chcemy zobaczyć) .

Źrenica to otwór, przez który światło wpada do oka, a tęczówka reguluje średnicę tego otworu. (w słoneczny dzień źrenica zwęża się i nie wpuszcza do oka zbyt wiele światła).

Na siatkówce oka tworzy się odwrócony obraz widzianych przedmiotów.

Do korygowania dalekowzroczności stosowane są soczewki skupiajace, a do korygowania krótkowzroczności - soczewki rozpraszające (przeanalizuj rysunki na stronie 195 w podręczniku).

Zapoznaj się z budową aparatu fotograficznego (podręcznik strona 197) .

Cytaty

Powiązane dokumenty

niedostateczną. Uwaga 2! Zapowiedź testu. W tym tygodniu nie zadaję do wysłania żadnych zadań obowiązkowych. W kolejnej cześci lekcji matematyki, która tradycyjnie pojawi się w

Na tej lekcji przypomnicie sobie definicje prawdopodobieństwa klasycznego, Jesli potrzebujesz przypomniec sobie wiadomości z prawdopodobieństwa, skorzystaj z lekcji zamieszczonych

 W soczewce skupiającej powstaje obraz rzeczywisty, jeżeli przedmiot jest ustawiony za ogniskiem,..  Jeśli przedmiot jest ustawiony jest w ognisku - obraz

Po oświetleniu przedmiotu na ekranie zaobserwować zniekształcenie obrazu i przerysować go na kartkę

Oś optyczna (oś główna) soczewki jest to prosta przechodząca przez środki powierzchni kulistych ograniczających soczewkę orz środek soczewki S. Ogniskowa soczewki f jest

Promień przechodzący przez ognisko soczewki, który po załamaniu będzie biegł równolegle do osi optycznej. Możemy teraz narysować

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli&#34;. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Przemieszczenie soczewki może być wrodzone (na przykład w zespole Marfana) lub nabyte (w więk- szości przypadków jest wynikiem silnego, tępego urazu gałki