• Nie Znaleziono Wyników

9 tak, aby (a) ani 0 i 1, ani 8 i 9 nie występowały obok siebie, (b) ani 0 i 1, ani 1 i 2, ani 0 i 2 nie występowały obok siebie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "9 tak, aby (a) ani 0 i 1, ani 8 i 9 nie występowały obok siebie, (b) ani 0 i 1, ani 1 i 2, ani 0 i 2 nie występowały obok siebie"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zadania domowe na 5.11.2018 Kognitywistyka: Wstęp do matematyki

Zadania nie są obowiązkowe, ale są istotne w przygotowaniu do klasówki. Rozwiązania proszę starannie i samodzielnie zredagować i spisać na kartkach.

Zadanie 1. Znajdź współczynnik przy x19 w rozwinięciu (1 + x13)12· (3 + x)27.

Zadanie 2. Oblicz, na ile sposobów można zapisać w jednym rzędzie cyfry 0, 1, 2, . . . , 9 tak, aby (a) ani 0 i 1, ani 8 i 9 nie występowały obok siebie,

(b) ani 0 i 1, ani 1 i 2, ani 0 i 2 nie występowały obok siebie.

(Liczba a występuje obok liczby b w ciagu liczb c1, c2, . . . , cn jeśli dla pewnego i mamy ci = a, ci+1= b lub ci = b, ci+1= a.)

Cytaty

Powiązane dokumenty

We wspomnieniach swych wychowanków i pracowników na zawsze zostawiasz obraz pełnej energii, ciągle gdzieś pędzącej, pani dyrektor, która jednak zawsze znajdowała czas,

Jest to raczej sensotwórczy Duch, który aktualizuje się w samym procesie objawiania się naszym umysłom, albo też w sens wyposażony Byt, „co staje się, czym jest” dzięki

The high-frequency electronic ballast output stage as a resonance half-bridge class-D converter is analyzed. A stage mathematical model as dependence of voltages and currents in

Для цього він повинен: – призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників,

Люмінесцентні лампи мають ряд переваг перед лампами накалювання: їхній спектр ближче до природного; вони мають велику економічність (більша

Prze±led¹ ewolu j stanu w powy»szym ukªadzie i powiedz jaki wynik pomiaru na.. ko« u algorytmu pozwoli wnioskowa¢, »e funk ja jest staªa

1) Są składnikami niezbędnymi w żywieniu człowieka dla normalnego przebiegu szeregu procesów zachodzących w jego tkankach. 2) Nie mogą być wytwarzane przez organizm i muszą

Przeniesienie siedziby biblioteki centralnej z ul. Dąbrowskiego w Wirku jest konieczne z powodu złego stanu technicznego dotychcza- sowego budynku, który niszczony