• Nie Znaleziono Wyników

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego stopień wojewódzki

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego stopień wojewódzki"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego stopień wojewódzki SCHEMAT OCENY

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Nie przyznaje się połówek punktów.

Zadanie 1.

Część a: 1. B

Część b: 1. D 2. E 3. B 4. A

Zadanie 2.

1. her not to worry.

2. I asked Tom to give me a hand/if he could give me a hand.

3. asked me to open my bag/if I could open my bag/

4. told her not to wait for me if I was/were late.

5. asked her to marry him/if she would marry him 6. I told him to mind his own business

Zadanie 3.

1. was forced

2. had been threatened

3. had been stolen/he had stolen 4. was later found

5. had been abandoned 6. has been arrested 7. is still being questioned

Zadanie 4.

1. you think you could open 2. am (very) grateful/thankful 3. don’t we go

4. rather go sailing than 5. you mind taking

Zadanie 5.

1. good/hot/sweet(dowolna kolejność) black 2. strange huge old haunted 3. lovely round green Chinese

Zadanie 6.

1. have your ears pierced 2. are having a swimming pool built 3. have you had your hair cut

Zadanie 7.

1. D 2. C 3. B 4. A 5. B

Zadanie 8.

1. vaccination(s) 2. fatal/lethal/terminal 3. amphibians 4. binoculars 5. lightning 6.suspect

Zadanie 9.

1. tell you (that) I’m (I am) worried

2. In my opinion, the coach should/ ought to/ needs to 3. because it worked

4. writing 5. lost/have lost

Zadanie 10.

1. T 2. F 3. T 4. T 5. F

SUMA:50 PUNKTÓW

Cytaty

Powiązane dokumenty

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2017/2018.. Strona 1

WIEDZA NA TEMAT KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH Zadanie 10.. The Statue

ZADANIE VII (0,5 punkt za każdą poprawną odpowiedź)

The stamp is the legendary Mauritius ‘Penny Red’ (it is, in fact, deep orange). Only fifteen are known to exist, and although most are in museums, or the British Royal collection,

What time is the game going to start?. What kind of bicycle do

Przeczytałeś/łaś lekturę obowiązkową “The Piped Piper of Hamelin” zgodnie z regulaminem konkursu, przeczytaj zdania i zakreśl odpowiednią odpowiedź -TRUE

The professor of addiction behaviour at the University of London’s Institute of Psychiatry writes: “Being a drug taker means ‘being someone’ for the young

dla uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas trzecich oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu