• Nie Znaleziono Wyników

opiekuńczych dla osoby chorej i chorą i niesamodzielną oraz (10h) Piotrkowska 278, s. 202

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "opiekuńczych dla osoby chorej i chorą i niesamodzielną oraz (10h) Piotrkowska 278, s. 202"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Opiekun medyczny semestr 1

02.10.2021 sobota 03.10.2021 niedziela

X Planowanie czynności

opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej, Ł. Graczyk

8.00 – 16.15 (10h) Piotrkowska 278, s. 202

Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej

Ł. Graczyk 8.00 – 16.15 (10h) Piotrkowska 278, s. 202 04.10.2021

poniedziałek

09.10.2021 sobota 10.10.2021 niedziela

Podstawy Przedsiębiorczości

I. Sikorska 17.10 – 19.35 (3h) Piotrkowska 278, s.

202

Organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby

chorej i niesamodzielnej R. Papiewski 8.00 – 14.35 (8h) Piotrkowska 278, s. 202 11.10. 2021

poniedziałek

16.10.2021 sobota 17.10.2021 niedziela

Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz

podstawy opieki medycznej

Ł. Graczyk 17.10 – 19.35 (3h) Piotrkowska 278, s.

202

Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy

opieki medycznej J. Kubiak 8.00 – 14.35 (8h) Piotrkowska 278, s. 202

Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki

medycznej, B. Kijewska- Woronin

8.00 – 16.15 (10h) Piotrkowska 278, s. 202

18.10. 2021 poniedziałek

23.10.2021 sobota 24.10.2021 niedziela

(2)

Podstawy Przedsiębiorczości

I. Sikorska 17.10 – 19.35 (3h) Piotrkowska 278, s.

202

Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy

opieki medycznej J. Kubiak 8.00 – 14.35 (8h) Piotrkowska 278, s. 202

Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki

medycznej, B. Kijewska- Woronin

8.00 – 16.15 (10h) Piotrkowska 278, s. 202 30.10.2021 sobota

Planowani czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej

i niesamodzielnej, B. Kijewska- Woronin

8.00-19.35 (14h)

Piotrkowska 278, s. 212 i 202(od 16.20)

25.10.2021 poniedziałek

06.11.2021 sobota 07.11.2021 niedziela

Podstawy Przedsiębiorczości

I. Sikorska 17.10 – 19.35 (3h) Piotrkowska 278, s.

202

Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej, B. Kijewska- Woronin

8.00 – 16.15 (10h) Piotrkowska 278, s. 202

Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki

medycznej,

B. Kijewska- Woronin 8.00 – 16.15 (10h)

Piotrkowska 278, s. 202 08.11.2021

poniedziałek

13.11.2021 sobota 14.11.2021 niedziela

Podstawy Przedsiębiorczości

I. Sikorska 17.10 – 19.35 (3h) Piotrkowska 278, s.

202

Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy

opieki medycznej J. Kubiak 8.00 – 12.05 (4h) Piotrkowska 278, s. 335

(3)

Organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby

chorej i niesamodzielnej B. Kijewska- Woronin

12.10 – 17.05 (8h) Piotrkowska 278, s. 202 15.11.2021

poniedziałek

20.11.2021 sobota 21.11.2021 niedziela

Podstawy Przedsiębiorczości

I. Sikorska 17.10 – 18.45 (2h) Piotrkowska 278, s.

202 Zasady BHP M. Stańczyk 18.50 – 19.35 (1h) Piotrkowska 278, s.

202

Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki

medycznej, B. Kijewska- Woronin

8.00 – 16.15 (10h) Piotrkowska 278, s. 202

Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki

medycznej, B. Kijewska- Woronin

8.00 – 16.15 (10h) Piotrkowska 278, s. 202

22.11.2021 poniedziałek

27.11.2021 sobota 28.11.2021 niedziela

Zasady BHP M. Stańczyk 17.10 – 19.35 (3h) Piotrkowska 278, s.

202

Planowanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i

niesamodzielnej B. Kijewska- Woronin

8.00 – 19.35 (14h) Piotrkowska 278, s. 202

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i

medycznych w opiece nad osoba chora i niesamodzielną, B. Kijewska- Woronin

8.00-19.35 (14h) Piotrkowska 278, s. 202 29.11.2021

poniedziałek

04.12.2021 sobota 05.12.2021 niedziela

(4)

Planowanie czynności opiekuńczych dla

osoby chorej i niesamodzielnej, B. Kijewska- Woronin

17.10 – 19.35 (3h) Piotrkowska 278, s.

202

Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej, B. Kijewska- Woronin

8.00 – 19.35 (14h) Piotrkowska 278, s. 202

06.12.2021 poniedziałek

11.12.2021 sobota 12.12.2021 niedziela

Zasady BHP M. Stańczyk 17.10 – 19.35 (3h) Piotrkowska 278, s.

202

Planowanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej i

niesamodzielnej B. Kijewska- Woronin

8.00 – 12.05 (5h) Piotrkowska 278, s. 202

Organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby

chorej i niesamodzielnej B. Kijewska- Woronin

12.10 – 13.45 (2h) Piotrkowska 278, s. 202

Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki

medycznej, B. Kijewska- Woronin

13.50 – 19.35 (7h) Piotrkowska 278, s. 202

Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki

medycznej, B. Kijewska- Woronin

8.00 – 19.35 (14h) Piotrkowska 278, s. 202

(5)

13.12.2021 poniedziałek

08.01.2022 sobota 09.01.2022 niedziela

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych w opiece

nad osobą chorą i niesamodzielną B. Kijewska- Woronin

17.10 – 19.35 (3h) Piotrkowska 278, s.

202

Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki

medycznej, B. Kijewska- Woronin

8.00 – 8.45 (1h) Piotrkowska 278, s. 202

Planowani czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej

i niesamodzielnej, B. Kijewska- Woronin

8.50-10.25 (2h) Piotrkowska 278, s. 202

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych w

opiece nad osobą chorą i niesamodzielną B. Kijewska- Woronin 10.30 –

19.35 (11h) Piotrkowska 278, s. 202

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych w opiece nad osobą chorą i

niesamodzielną B. Kijewska- Woronin 8.00 –

11.15 (4h) Piotrkowska 278, s. 202

Aktywizacja z elementami gimnastyki osiowo –

symetrycznej, B. Kijewska – Woronin

11.20 – 19.35 (10h) Piotrkowska 278, s. 202

10.01.2022 poniedziałek

15.01.2022 sobota 16.01.2022 niedziela

Podstawy Przedsiębiorczości

I. Sikorska 16.20 – 17.55 (2h)

Aktywizacja z elementami gimnastyki osiowo – symetrycznej,

B. Kijewska – Woronin 8.00 – 19.35 (14h) Piotrkowska 278, s. 202

Aktywizacja z elementami gimnastyki osiowo –

symetrycznej, B. Kijewska – Woronin

8.00 – 15.25 (9h)

(6)

Piotrkowska 278, s.

202

Zasady BHP M. Stańczyk 18.00 – 19.35 (2h) Piotrkowska 278, s.

202

Piotrkowska 278, s. 202

Zasady BHP M. Stańczyk 15.30 – 18.45 (4h) Piotrkowska 278, s. 202

17.01. 2022 poniedziałek

Zasady BHP M. Stańczyk 17.10 – 19.35 (3h) Piotrkowska 278, s.

202

Cytaty

Powiązane dokumenty

C.W20 Zasady żywienia kobiety w różnych okresach jej życia i różnym stanie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ciąży oraz zasady żywienia noworodków i

Our motive in formulating natural deduction system N I is to set up an intuitionistic natural deduction system, from which natural deduction systems of some substructural logics can

Jeżeli w wyniku zmiany stylu życia i odpowied- niej kontroli glikemii nie uzyska się zadowalających wyników, należy zastosować leczenie farmakologicz- ne, jednak u chorych, u

D8. Proszę pomyśleć o wszystkich pacjentach z ciężką lub umiarkowaną hemofilią A/B niepowikłaną inhibitorem, znajdujących się obecnie pod opieką Pana/i ośrodka. Dla

Pozyskany w trakcie eksploracji m aterial zabytkowy (752 fr. ceramiki) stanow iła głównie ceram ika z młodszego okresu przed rzymskiego (o silnie profilowanych

Demencja wiąże się ze zmianami zachowania i zmianami w osobowości. Cza- sem bliski staje się „zupełnie innym człowiekiem”. Spokojna i kulturalna osoba potrafi zachowywać

Chodzi o cofnięcie się w czasie przeze mnie percepo- wanym (który utożsamiłam z czasem fizycz- nym).. Droga w czasie absolutnym

Z wynikam i tych badań, ciągle pogłębianym i empirycznie, zapoznaje nauczy­ cieli na konferencjach naukow ych (K atow ice 1974, Erfurt 1978, B iałystok 1984).. W ypracow

Odkrywane różnorodnych obrazów dzieciństwa, sytuowanych w różnym czasie i w różnych przestrzeniach społeczno-kulturowych, może przyczynić się nie tylko do konstruowania

• *jeśli student zagraża życiu i bezpieczeństwu pacjenta lub własnemu bądź nie wykonuje kluczowej techniki i nie podejmuje natychmiastowych działań, aby poprawić

Wybór rodzaju zabezpieczenia zależy od indywidualnych potrzeb i stopnia nietrzymania moczu. Osoba leżąca może używać każdego typu wyrobów chłonnych pod

Do najważniejszych rozwiązań, pozytywnie warunkujących SDL, należy zaliczyć: jednoznaczną akceptację dziecka oraz szacunek wobec niego i jego decyzji, swobodną pracę uczniów

Mając na uwadze złożoność aksjologiczną problematyki kształcenia nauczycieli i pamiętając o personologicznym charakterze zawodu nauczyciela wczesnej edukacji, zasadne wydało

dzienniczek umiejętności praktycznych, egzamin OSCE, egzamin pisemny, egzamin praktyczny, obserwacja pracy studenta, praca pisemna, prezentacja przypadku klinicznego,

zbadania satysfakcji z przeprowadzonej rekrutacji, w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. wykonania umowy pomiędzy Administratorem a zleceniodawcą

Pomimo bogatej oferty, rynek opanowany jest przez czterech największych dostawców oprogramowania do urządzeń mobilnych: Google ze stworzonym przez siebie systemem operacyjnym

K_W08 zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy termodynamiczne oraz ich opis na gruncie termodynamiki fenomenologicznej i fizyki statystycznej, a także aparat fizyki

Wszelkie próby redukowania liczby fotografujących są współcześnie mocno utrudnione. Kłócą się bowiem z pojawiającymi się w społeczeństwie tendencjami, które w

Cel 1 Opanowanie przez studenta wiedzy i umiejętności pozwalających na realizacje wybranych obszarów podstaw opieki pielęgniarskiej oraz kształtowanie postaw zawodowych niezbędnych

Macierz efektów kształcenia dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć.. Numer efektu

w zakresie: alergologii, chirurgii ogólnej, dermatologii, diabetologii, endokrynologii, gastroenterologii, ginekologii, ginekologii endokrynologicznej, hematologii,

Zwrot kosztów przejazdu przez okres odbywania szkolenia, odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz w przypadku

2) uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Starosta może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu