• Nie Znaleziono Wyników

(1)INFORMACJA W SPRAWIE PRZEDMIOTU: Wykłady zmienne Zgodnie z planami studiów dostępnymi na stronie internetowej Wydziału, studenci I i II st

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(1)INFORMACJA W SPRAWIE PRZEDMIOTU: Wykłady zmienne Zgodnie z planami studiów dostępnymi na stronie internetowej Wydziału, studenci I i II st"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

INFORMACJA W SPRAWIE PRZEDMIOTU: Wykłady zmienne

Zgodnie z planami studiów dostępnymi na stronie internetowej Wydziału, studenci I i II st. kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej specjalności:

- edukacja muzyczna zintegrowana z językiem angielskim - animacja kultury z elementami arteterapii

- dyrygentura chóralna - muzyka kościelna

są zobowiązani zaliczyć w każdym semestrze 3 wykłady zmienne.

Potwierdzenia dokonuje pedagog biorący udział w danym wykładzie.

Druk karty jest do pobrania na stronie Wydziału, a także w dziekanacie (wzór poniżej)

Wydział ...

Rok akademicki: ...

Imię i nazwisko studenta: ...

Nr albumu: ...

Rok studiów: ... ; semestr: zimowy/letni [niepotrzebne skreślić]

KARTA ZALICZENIOWA PRZEDMIOTU WYKŁADY ZMIENNE

LP. DATA TEMAT WYKŁADU PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ

1.

2.

3.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.athleticshop.com.pl prowadzony jest przez MONIKĘ KARDAS prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MONIKA KARDAS

Z chwilą potwierdzenia chęci złożenia Zamówienia (kliknięcie w przesłany link.. potwierdzający na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na

STEFAN BEDYŃSKI, MARCIN BEDYŃSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Konstancinie Jeziorna (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Postanowienia niniejszego Regulaminu

10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami. W wypadku Klientów nie

prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma

W celu złożenia Zamówienia należy kliknąć na nadesłany na adres poczty elektronicznej podany w trakcie składania Zamówienia link weryfikujący, po czym Klient zostaje