• Nie Znaleziono Wyników

Prof. UAM, dr hab. Krzysztof Dobek

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Prof. UAM, dr hab. Krzysztof Dobek"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Prof. UAM, dr hab. Krzysztof Dobek

„Niecodzienne oblicza optyki 1(2)”

Specjalista w dziedzinie fotofizyki, spektroskopii laserowej oraz optyki klasycznej. W pierwszym okresie swej działalności naukowej prowadził badania wpływu światła na właściwości różnego typu cząsteczek, umieszczonych w różnych środowiskach ciekłych. W szczególności interesował go wpływ temperatury i światła na energię wiązań wodorowych tworzonych przez różne cząsteczki. W okresie ostatnich kilku lat zajmuje się zagadnieniem użycia efektów termo-optycznych w obrazowaniu. Przede wszystkim zastosowaniem soczewki cieplnej w obrazowaniu mikroskopowym i w fotografii. Autor/współautor 30 artykułów naukowych i 3 wniosków patentowych, twórca wielu układów badawczych / prototypów urządzeń.

Wykład pt. „Niecodzienne oblicza optyki 1(2)” przybliży słuchaczom dwa ciekawe zagadnienia optyczne: optykę Fourierowską oraz obrazowanie wielopłaszczyznowe.

Zaprezentowane przykłady użycia filtrowania Fourierowskiego oraz obrazowania

wielopłaszczyznowego zostaną poprzedzone krótkim wstępem z optyki, przypominającym jak działa soczewka, jak powstaje obraz, jak rozchodzą się promienie świetlne w układzie

obrazującym, jaki wkład wnoszą one do tworzonego obrazu. Na prostych przykładach słuchacz zaznajomi się z tzw. optyką Fourierowską. W równie prosty i przystępny sposób zostanie wyjaśnione obrazowanie wielopłaszczyznowe, w tym układ zbudowany przez autora, zapewniający obecnie najbardziej wszechstronne na świecie obrazowanie tego typu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Obliczone wartości wskaźników wykorzystanych do oceny błędów aproksymacji oraz predykcji zadymienia i emisji związków szkodliwych spalin potwierdzają

Ilustrację wpływu ograniczania udziału fazy spalania kinetycznego na parametry cyklu roboczego w wybranym punkcie pracy silnika dla ustalonych wartości parametrów

nauczycieli akademickich UAM, delegatem do Rady Wydziału, kierownikiem Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych prowadzonych przez W ydział Prawa i Administracji UAM

Natomiast w ostatnim, piątym rozdziale zatytułowanym Zmierzch pierwszych czasopism dla graczy bada, „w jaki sposób pisano o grach wideo oraz ich użytkownikach w drugiej połowie

w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu studenckich asystentów badawczych na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM oraz powołania komisji ewaluacyjnej w programie Na

w sprawie powołania komisji ewaluacyjnej w programie studenckich asystentów badawczych na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM. Na podstawie §

Przedstawiona analiza i ocena pracy magistra inżyniera Kaspra Górnego pt.: „Ocena właściwości smarnych mieszaniny olej – czynnik chłodniczy w warunkach

książki jest to jednak zarazem paradoksalna historia o alter- natywnych związkach mediów, w których kino okazuje się dla odbiorców niedoskonałą wersją telewizji i w