• Nie Znaleziono Wyników

Oznaczmy ten fragment sym- bolem σC(a) i załóżmy, że σC(a

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Oznaczmy ten fragment sym- bolem σC(a) i załóżmy, że σC(a"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Rozwiązanie zadania 5 z listy 4.

Krzywa C otacza fragment spektrum σ(a). Oznaczmy ten fragment sym- bolem σC(a) i załóżmy, że σC(a) ( σ(a). Niech UC będzie obszarem zawiera- jącym C wraz z obszarem ograniczonym przez C, oraz rozłącznym z pozostałą częścią spektrum σ(a). Dla funkcji f holomorficznej w otoczeniu spektrum σ(a) określamy funkcję f poprzeze f (z) = f (z) dla z ∈ Ue C oraz f (z) = 0e dla z /∈ UC. Ta funkcja jest holomorficzna w otoczeniu σ(a). Zauważmy, że f (a) = fe C(a). Ponadto

f g =f feeg.

Stąd otrzymujemy (b). Podstawiając f ≡ 1 otrzymujemy (d). Dalej σ(fC(a)) = σ(f (a)) =e f (σ(a)) = f (σe C(a)) ∪ {0}.

Stąd otrzymujemy (c).

Załóżmy, że dla f ≡ 1 mamy fC(a) = 0. Na podstawie (c) otrzymujemy, że f (σC(a)) ⊂ {0}. Zatem σC(a) = ∅. Stąd wynika (a).

Cytaty

Powiązane dokumenty

Leonardo z Pizy, 1180 - 1240, autor Liber Abaci i Practica Geometriae, sformułował słynne zadanie o rozmnażaniu się królików, które uważa sie za początek jednego z trzech

Ze względu na izomorfizm z Uwagi 1.2, będziemy na ogół mówić po prostu o iloczynach (sumach) prostych, bez rozróżniania między słabymi iloczynami (sumami) prostymi wewnętrznymi

Niech Obr(n) oznacza grupę obrotów, a Odb(n) dowolną dwuelemento- wą grupę generowaną przez odbicie... Ze względu na izomorfizm z Uwagi 6.2, będziemy na ogół mówić po prostu

tak powstałą część szachownicy można pokryć figurami

Czy jeśli zbiór A jest domknięty i spójny, to jego dopełnienie jest też zbiorem

Kognitywistyka: Wstęp do matematyki Dowody indukcyjne, 2.10.2017 Zadanie 1.. Proszę udowodnić to twierdzenie w

Jakie jest prawdopodobieństwo, że w pewnym kolorze będziemy mieli dokładnie 4 karty, jeśli wiadomo, że mamy dokładnie 5 pików?.

[r]