• Nie Znaleziono Wyników

Kiełsznia na kilka sposobów

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kiełsznia na kilka sposobów"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Dziennik Wschodni 1 5 www.dziennikwschodni.ply czwartek 18 sierpnia 2011

LUBLIN

Kiełsznia na kilka sposobów

Sztuka Pamięci: Kiełsznia" to cykl interdy- scyplinarnych działań edukacyjno-artystycz- nych skoncentrowanych wokół sylwetki lubel- skiego fotografa Stefana Kiełszni, z okazji 100 rocznicy jego urodzin. Twórczość i sylwetka bohatera dwudniowego wydarzenia (żył w latach 1911-1987) jest inspiracją dla współczesnych artystów i dla amatorów. I okazją do popatrzenia na Lublin.

Program: 21 sierpnia (niedziela): o godz. 17 przed Ratuszem spotykają się uczestnicy akcji Stowarzyszenia Kulturalnego „Grupa Projekt", by zrobić sobie aparat otworkowy i później nim zdjęcie. Będzie to próba podążenia śladami Kielszni i sfotografowania kadr po kadrze dzisiejszej ul.

Kowalskiej. (Uwaga, trzeba zgłosić swój udział we flashmobie: openlublin@gmail.com).

22 sierpnia (poniedziałek): o godz. 15 na ul.

Kowalskiej 4 zacznie się „Performance dla Kiełszni" - próba odtworzenia życia ulicy przed- stawionego na jego przedwojennych zdjęciach Lublina. Akcję przygotowują uczniowie z II LO. * O godz. 16 w Bramie Grodzkiej „Kiełsznia dzisiaj"

- multimedialna projekcja zdjęć młodych ludzi, którzy fotografowali Lublin inspirowani fotogra- fiami Stefana Kiełszni. * O godz. 18 w Galerii Teatru NN (ul. Grodzka 34) otwarcie wystawy niemieckiej artystki Ulrike Grossarth „Stoffe aus Lublin/Bławatne z Lublina. running/Lubartow- ska". Zobaczymy prace plastyczne i wizualne inspirowane przedwojennymi zdjęciami Lublina.

AGDY

Dziennik Wschodni nr 159, 18.08.2011, s. 15

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wpływ różnych wariantów obróbki wstępnej przed przemiałem na wyciąg mąki i zawartość otrąb dla ziarna żyta wilgotności początkowej 10, 12, 14 i 16%.. Figure

Otwarcie wystawy „Stoffe aus Lublin/Bławatne z Lublina. Ulrike Grossarth - Stefan Kiełsznia. Niemiecka artystka Ulrike Grossarth zainspirowała się przedwojennymi zdjęciami

walską. 15 zacznie się performance. Uczniowie z II LO im. Zamojskiego odtworzą jedno ze zdjęć Kiełszni. Kamienica zyska stare szyldy, licealiści przebiorą się w stroje z

[r]

Do Anglii dostał się z grupą ewakuujących się pracowni- ków wytwórni samolotów Plagego i Laśkiewicza, gdzie pracował.. syn Jerzy zabrał go

Historyczne zdjęcia ulic dzielnicy żydowskiej w Lublinie, wydany przez Ulrike Grossarth, ukazuje się z okazji wystawy Bławatne z Lublina – Ulrike Grossarth: sztuka

Opowiadał mi jak pewnego razu w jednym z izraelskich wydawnictw ukazały się jego zdjęcia żydowskich ulic i nie było nawet wzmianki o tym, że on jest ich autorem.. Dla mnie

Wszystkie zdjęcia opublikowane w "Ulicy Nowej 3" można obejrzeć bezpłatnie w Archiwum Cyfrowym Stefana Kiełszni na stronie Biblioteki Multimedialnej