• Nie Znaleziono Wyników

figury płaskie 1. Plan ogrodu Pani Gabrysi 2. Oblicz miarę kąta przy wierzchołku A trójkąta ABC, jeśli kąt przy wierzchołku B ma 60, a przy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "figury płaskie 1. Plan ogrodu Pani Gabrysi 2. Oblicz miarę kąta przy wierzchołku A trójkąta ABC, jeśli kąt przy wierzchołku B ma 60, a przy"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

IMIĘ I NAZWISKO:

KLASA:

GRUPA

A

figury płaskie

ALICJA RADZIWON

1.

Plan ogrodu Pani Gabrysi

Uzupełnij zdanie.

Wpisz w lukę odpowiednią informację.

Grządka przeznaczona na zasianie grochu ma kształt trójkąta prostokątnego ________________ .

2.

Oblicz miarę kąta przy wierzchołku A trójkąta ABC, jeśli kąt przy wierzchołku B ma 60°, a przy wierzchołku C ma 40°.

Zapisz rozwiązanie.

3.

Narysuj trapez o podstawach długości 3 cm i 5 cm.

4.

Oblicz miarę kąta między ramionami trójkąta równoramiennego, jeśli kąt przy podstawie ma 40°.

Zapisz rozwiązanie.

5.

Uzupełnij luki. Wpisz miary zaznaczonych kątów.

(2)

6.

Zaznacz poprawną odpowiedź.

Kąt ABC trójkąta ma 50°, a kąt BCA 28°. Ile stopni ma kąt BAC?

A. 102˚ B. 108˚ C. 112˚ D. 118˚

7.

Na papierze w kratkę Klaudia i Tomek zaznaczyli dziewięć punktów, tak jak przedstawiono na poniższym rysunku.

Wiadomo, że chłopiec zaznaczył punkt, którego odległość od prostej AC jest dwa razy mniejsza od jego odległości od prostej AG.

Zaznacz poprawną odpowiedź i jej uzasadnienie.

Który punkt zaznaczył Tomek?

A Punkt F,

ponieważ

C jego odległość od prostej AC wynosi 4 cm.

B Punkt B, D jego odległość od prostej AC wynosi 2 cm.

(3)

8.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Jeden z katów wewnętrznych rombu ma miarę 110°. Pozostałe kąty wewnętrzne rombu mają miarę:

A. 110°, 70°, 70°

B. 110°, 110°, 70°

C. 70°, 70°, 70°

D. 110°, 60°, 60°

9.

Na ścianie w swoim pokoju Karol, syn pana Marka, przykleił tapetę z figurami geometrycznymi w kształcie łódki z żaglem (patrz rysunek).

Oceń prawdziwość zdań.

Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest fałszywa.

A. Łódka bez żagla ma kształt czworokąta. P F

B. Łódka bez żagla ma kształt trójkąta. P F

C. Łódka bez żagla ma kształt trapezu równoramiennego. P F

(4)

10.

Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.

Która informacja na temat trapezu prostokątnego o wymiarach przedstawionych na rysunku jest fałszywa?

A. Pole jest równe 14 cm2. B. Przekątne są równej długości.

C. Obwód wynosi więcej niż 15 cm.

D. Suma kątów wewnętrznych jest równa 360°.

E. Suma przeciwległych kątów jest równa 180°.

11.

Zaznacz poprawną odpowiedź.

Które zdanie opisuje trójkąt?

A. Jest to wielokąt o najmniejszej liczbie boków.

B. Suma kątów wewnętrznych w tym wielokącie jest równa 360°.

C. Ten wielokąt ma dwie przekątne.

D. Wysokości lub ich przedłużenia przecinają się w jednym punkcie.

12.

(5)

IMIĘ I NAZWISKO:

KLASA:

GRUPA

B

figury płaskie

ALICJA RADZIWON

1.

Plan ogrodu Pani Gabrysi

Uzupełnij zdanie.

Wpisz w lukę odpowiednią informację.

Grządka przeznaczona na zasianie grochu ma kształt trójkąta prostokątnego ________________ .

2.

Oblicz miarę kąta przy wierzchołku A trójkąta ABC, jeśli kąt przy wierzchołku B ma 80°, a przy wierzchołku C ma 40°.

Zapisz rozwiązanie.

3.

Narysuj trapez o podstawach długości 2 cm i 4 cm.

4.

Oblicz miarę kąta między ramionami trójkąta równoramiennego, jeśli kąt przy podstawie ma 50°.

Zapisz rozwiązanie.

5.

Uzupełnij luki. Wpisz miary zaznaczonych kątów.

(6)

6.

Zaznacz poprawną odpowiedź.

Kąt ABC trójkąta ma 52°, a kąt BCA 20°. Ile stopni ma kąt BAC?

A. 102˚ B. 108˚ C. 112˚ D. 118˚

7.

Na papierze w kratkę Klaudia i Tomek zaznaczyli dziewięć punktów, tak jak przedstawiono na poniższym rysunku.

Wiadomo, że chłopiec zaznaczył punkt, którego odległość od prostej AG jest dwa razy mniejsza od jego odległości od prostej AC.

Zaznacz poprawną odpowiedź i jej uzasadnienie.

Który punkt zaznaczył Tomek?

A Punkt F,

ponieważ

C jego odległość od prostej AG wynosi 4 cm.

B Punkt H, D jego odległość od prostej AG wynosi 2 cm.

(7)

8.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Jeden z katów wewnętrznych rombu ma miarę 120°. Pozostałe kąty wewnętrzne rombu mają miarę:

A. 120°, 60°, 60°

B. 120°, 120°, 60°

C. 60°, 60°, 60°

D. 110°, 60°, 60°

9.

Na ścianie w swoim pokoju Karol, syn pana Marka, przykleił tapetę z figurami geometrycznymi w kształcie łódki z żaglem (patrz rysunek).

Oceń prawdziwość zdań.

Wpisz w każdą lukę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest fałszywa.

A. Łódka bez żagla ma kształt czworokąta. P F

B. Łódka bez żagla ma kształt równoległoboku. P F

C. Łódka bez żagla ma kształt rombu. P F

(8)

10.

Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.

Która informacja na temat trapezu prostokątnego o wymiarach przedstawionych na rysunku jest fałszywa?

A. Pole jest równe 18 cm2. B. Przekątne są równej długości.

C. Obwód wynosi więcej niż 17 cm.

D. Suma kątów wewnętrznych jest równa 360°.

E. Suma przeciwległych kątów jest równa 180°.

11.

Zaznacz poprawną odpowiedź.

Które zdanie opisuje trójkąt?

A. Ten wielokąt ma dwie przekątne.

B. Suma kątów wewnętrznych w tym wielokącie jest równa 270°.

C. Ten wielokąt ma trzy wysokości.

D. Wysokości lub ich przedłużenia przecinają się w jednym punkcie.

12.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Narysuj odcinek AB o długości 10 cm, a następnie przy pomocy symetralnych skonstruuj odcinek CD, którego długość jest równa 1,25

Wykaż, że trójkąt ABC, w którym kąt przy wierzchołku B jest dwa razy większy od kąta przy wierzchołku A, kąt przy wierzchołku C jest trzy razy większy od

Okres drgań wahadła matematycznego na Księżycu jest w po- równaniu z okresem drgań tego samego wahadła na Ziemi:a. okresów drgań nie da się porównać bez znajomości

Znaleźć punkt na płaszczyźnie, z którego suma odległości do trzech wierzchołów trójkata jest najmniejsza.... Możliwe sa

Uzasadnij, że suma miar kątów wewnętrznych pięciokąta wypukłego jest równa

Przypuśćmy, że pewien punkt porusza się po naszym okręgu w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara ze stałą prędkością równą 1 tak, że cały okrąg obiega w czasie 2π

Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania króla z talii 24 kart, jeśli wiemy, że wylosowana karta jest pikiem..

Zakładamy, że modliszka porusza się z prędkością nie większą niż 10 metrów na minutę oraz że moze zabić inną tylko wtedy, gdy znajdują się w jednym punkcie.. Ponadto

Symetria ortocentrum względem boku.. (23) Kąty ze środkiem

Gdyby Romek zabrał , Andrzejowi połow e jego zabawek, to miałby ich dwa razy mniej niż Jarek.. Gdyby Andrzej , zabrał wszystkie zabawki Romkowi, to miałby ich o 10 mniej

Znajdź wszystkie czterocyfrowe palindromy, które mogą być zapisane jako suma dwóch trzycyfrowych palindromów.. Palindrom to liczba, która czytana z lewej i prawej strony jest

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe... Wybierz właściwa odpowiedź

Odwołanie do utworu: postawa szewczyka, podejmowana praca. 1 punkt za odniesienie się do utworu. Refren ten podkreśla baśniowość, malarskość i emocjonalność utworu. Ukazuje

a) Zaznacz kolorem odcinki po- trzebne do obliczenia obwodu. Ich długości podkreśl na ry- sunku. Zaznacz kolorem odcinki potrzebne do ob- liczenia pola. Ich długości podkreśl

Pole trapezu, którego jedna podstawa jest dwa razy dªu»sza od drugiej, jest równe 840 cm 2.. Oblicz pola trójk¡tów, na jakie podzieliªa ten trapez jedna

IV. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania.. zainteresowań. Uczeń dobiera

IV. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania.. zainteresowań. Uczeń dobiera

Jeśli natomiast proste są równoległe, to wystarczy wybrać dowolny punkt na jednej z nich i obliczyć odległość tego punktu od drugiej prostej.. Tomasz Lechowski Batory 1LO 1

Chcielibyśmy skorzystać ze wzoru, ale zanim to zrobimy musimy wykonać jeszcze jeden krok - zapisać obie proste w odpowiedniej postaci... Ok,

Wyrocznia boga Apollina znajdowała się w... Kapłankę wyroczni boga Apollina nazywano... Prawa obywatelskie w Atenach posiadali.... W obradach eklezji mógł wziąć udział... A B C

Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę zkodem..

Pierwsza z nich jest dwa razy większa od drugiej, a druga trzy razy mniejsza od trzeciej.. Znajdź

d) Bez niego czuję się odcięty/odcięta od świata. Czy rodzice lub znajomi skarżyli się kiedykolwiek, że poświęcasz im za mało czasu, bo zbytnio pochłania Cię komputer?. a)