• Nie Znaleziono Wyników

Kiedy? Na to pytanie będziecie musieli odpowiedzieć indywidualne, sami – sobie, w niedalekiej przyszłości

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kiedy? Na to pytanie będziecie musieli odpowiedzieć indywidualne, sami – sobie, w niedalekiej przyszłości"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Temat: Rodzicielstwo.

22.05.2020r.

kl. 8 Cele:

- dostrzeżenie korelacji pomiędzy dojrzewanie a rodzicielstwem, - poznanie typów rodzicielstwa,

- skłonienie do refleksji na temat swojej obecnej i przyszłej rodziny pod kątem wychowania dzieci,

Myślę, że w pełni zdajecie sobie sprawę z tego, że okres dojrzewania (zmiany fizyczne, psychiczne, duchowe i społeczne) przygotowuje Was do pełnienia w przyszłości ról – matki lub ojca. Jest to szczególny czas, po przejściu którego, będziecie w stanie, zostać rodzicem. Kiedy? Na to pytanie będziecie musieli odpowiedzieć indywidualne, sami – sobie, w niedalekiej przyszłości.

Dojrzewanie biologiczne (fizyczna zdolność do prokreacji) zakończy się najwcześniej. Najpóźniej prawdopodobnie zakończy się dojrzewanie społeczne (zdolność do utrzymania rodziny) lub psychiczne (np. zdolność do podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności).

Zapraszam Was do wysłuchania podcastu https://www.youtube.com/watch?

v=NOU_52X2csk

który mówi o 4 typach rodzicielstwa:

- pobłażliwym, - niedbałym, - autorytarnym, - mądrym.

Choć nie ma przepisu na to, jak być idealnym rodzicem – to na pewno –

zapoznanie się z literaturą naukową – pomoże zrozumieć rodzicielstwo bardziej i pośrednio się do niego przygotować.

Swoimi refleksjami możecie podzielić się ze mną wykorzystując dziennik elektroniczny lub mailajoanna_slabicka@o2.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wypiszcie co najmniej 10 czynności, które mogą znaleźć się w waszym

dzał się nieraz rozmarzony E ugeniusz , i otóż pod tą samą kamienicą zatrzymał się dzisiaj koczyk szambe-... zwała się niecierpliwie kasztelanow a, gdyż ją

młodzieży IS-letniej, w zależności od: płci, miejsca zamieszkania i typu szkoły po- nadpodstawowej, "statusu" własnego palenia w wieku 15 lat i

O czym świadczą takie rozstrzygnięcia formalno-metodologiczne? Na pierwszy rzut oka przede wszystkim o tym, że Tadeusz Gadacz chce być - i jest - rzetel ­ nym badaczem,

Kwestia wynagrodzeń w ochronie zdrowia nie była uregulowana w ciągu ostatnich kilku lat i są duże żądania ze strony rezydentów, stażystów, lekarzy, żeby się tym zająć..

Tematem do rozmowy mogą być zagadnienia socjologiczne, np.: oce- nianie – wyrażanie opinii o innych (m.in. dysku- sja poświęcona kwestii krzywdy, którą można

Wszystkie zadania z tego tematu całość proszę wykonać do czwartku wieczora, w piątek sprawdzian w formie karty pracy do odesłania (ukaże się rano w piątek). zadania

Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób poszukując ideału uniwersytetu, można wykorzystad projektowanie holograficzne, które opiera się na czterech zasadach: redundancji