• Nie Znaleziono Wyników

KARTKÓWKA 3. 2. 1.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KARTKÓWKA 3. 2. 1."

Copied!
1
132
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Imię i nazwisko Data Klasa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2015

1 TEMAT: UŁAMKI O MIANOWNIKU: 10, 100, 1000

1.

4 p. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, w okienko wpisz literę P, jeżeli fałszywe – literę F.

a) Liczba dziewięć dziesiątych to 0,9.

b) Ułamek 2310 to dwa i trzy dziesiąte.

c) Liczba 0,43 to 10043 .

d) Osiem tysiącznych zapisanych w postaci dziesiętnej to 0,08.

2.

4 p.

3.

5 p. Zapisz ułamki dziesiętne za pomocą kreski ułamkowej i skróć (jeśli można to zrobić).

a) 6,2 = b) 4,08 = c) 0,032 = d) 0,6 = e) 7,75 =

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 4

KARTKÓWKA

Zapisz liczby w postaci dziesiętnej.

osiem dziesiątych ...

dwa i jedenaście setny.ch. ...

pięć setnych ...

dwanaście i sześć tysięcznych...

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeżeli jakieś dane em ­ piryczne przemawiają przeciw jednej lub drugiej teorii, powstały konflikt traktuje się jako dowód na to, że teoria nie stosuje się do sytuacji,

Wpisz w wolną rubrykę literę P, jeżeli uważasz, że zdanie jest prawdziwe, albo literę F, jeśli uważasz, że jest fałszywe...

Pojawia się, gdy między dwiema jednostkami zawiązuje się bezinteresowny kontakt, gdy rodzi się poczucie „bratniej

Oceń prawdziwość informacji dotyczących funkcjonowania ekosystemu. Wpisz w prawej kolumnie tabeli literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Uczniowie tańczący hip hop stanowią 78% wszystkich członków Szkolnego Klubu Tańca P

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wpisz w wykropkowane miejsca literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, a literę F, jeśli jest fałszywe. Zdanie P/F.. 1) Pierwsze kroniki i

Wpisz literę P, jeżeli uznasz zdanie za prawdziwe, lub literę N, jeżeli uznasz, że jest nieprawdziwe:.. Charakter metaliczny pierwiastków rośnie w okresie wraz ze wzrostem liczby

Schematy przedstawiają kolejne etapy procesu fizycznego. Wpisz w okienko literę P, gdy informacja jest prawdziwa. Jeżeli jest nieprawdziwa, wpisz literę F.

Lässt sich der Zahn nicht vielleicht doch noch plombieren.. Lässt sich das denn wirklich

Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy jest fałszywe.. Na przedstawionych na fotografii stokach Matterhornu nie

Zadanie 13. Oba gazy przereagowały całkowicie. Napisz równanie reakcji i oblicz liczbę cząsteczek otrzymanego produktu z dokładnością do drugiego miejsca po

W dowolnym n-wyrazowym postępie arytmetycznym o sumie wyrazów równej n, k-ty wyraz jest równy 1.. Dla podanego n wskazać takie k, aby powyższe zdanie

[r]

Okręty neutralne i zaprzyjaźnione zatapia się tak samo jak okręty nieprzyjacielskie; nawet okręty szpitalne, mające wolny glejt rządu niemieckiego, zatapiano z takim samym brakiem

Nauczyciel pokazuje dzieciom, jak pisze się małą literkę „t”: Małą literę „t” piszemy tak: prowadzę laskę pionową bez odrywania ręki, zaginam w prawą stronę,

a) Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy zdanie jest fałszywe. Rzeźba krasowa rozwija się w skałach wapiennych. Krasowienie

,VVHOHH6KXWWHUVWRFNFRP ĩUHELċ (ULF,VVHOHH6KXWWHUVWRFNFRPV SLVDQNL 6WRFN3KRWRV$UW6KXWWHUVWRFNFRPV JD]HW\  Rafa Irusta/Shutterstock.com, (papierowe

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.. Od 26 października do 13 lutego następnego roku mija

Istnieje niewielka grupa nazwisk męskich, których nie odmienia się w języku polskim – są to nazwiska obce zakończone na akcentowane -o (np. Hugo) oraz nazwiska typu Dubois,

Wpisz w prawej kolumnie tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe.. Podczas skurczu przedsionków krew jest wtłaczana do komór,

[r]

a) Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy zdanie jest fałszywe. Rzeźba krasowa rozwija się w skałach wapiennych. Krasowienie

Na podstawie rysunku oraz własnej wiedzy wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy zdanie jest fałszywe.. Nad biegunami wskutek