 Kombinatoryka – test online. Matematyka – klasa 8

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Matematyka – klasa 8

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie

 Kombinatoryka – test online.

Otwieracie przeglądarkę i wklejacie link:

https://www.testportal.pl/test.html?t=6NWAGNumvKTC

Na jego rozwiązanie przeznaczam Wam 2 dni. Czas rozwiązania testu – 40 min.

Proszę dokładnie przeczytać instrukcję po uruchomieniu testu.

„Rozwiązujący nie może odpowiadać na pytania w dowolnej kolejności (po zaznacze- niu odpowiedzi w danym pytaniu i zatwierdzeniu nie wróci do tego pytania)”

Figure

Updating...

References

Related subjects :