• Nie Znaleziono Wyników

Felieton o tym, co się opłaca

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Felieton o tym, co się opłaca"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Biuletyn EBIB, nr 8 (161)/2015,

Zagraniczne bazy danych w polskich bibliotekach - co się opłaca? Felieton

Bożena Grocholska Stowarzyszenie EBIB bozena.grocholska@ebib.pl Marzena Marcinek

Biblioteka Politechniki Krakowskiej marzena.marcinek@ebib.pl

Felieton o tym, co się opłaca

Bibliotekarze odpowiedzialni za kształtowanie kolekcji e-zasobów udostępnianych łącznie w ramach baz danych i serwisów stają przed koniecznością podejmowania decyzji o zmianach, kontynuowaniu lub rezygnacji z prenumeraty określonych baz zagranicznych. Ceny tych zasobów są wysokie, a dostępne środki finansowe z reguły niewystarczające na spełnienie oczekiwań wszystkich użytkowników. Dlatego pytanie o kryteria oceny i wyboru serwisów najlepiej odpowiadających realnym potrzebom użytkowników bibliotek akademickich jest stale aktualne. W bibliotekach coraz częściej pojawia się pytanie o opłacalność inwestowania w określone zasoby. W sferze nauki to pytanie o charakterze biznesowym może wydawać się niestosowne, jednak konieczność znalezienia odpowiedzi na nie, w kontekście rosnących oczekiwań władz uczelni oraz nacisku różnych grup użytkowników bibliotek akademickich, jest nieunikniona.

W niniejszym numerze „Biuletynu EBIB” autorki artykułów dzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie analizy wykorzystania prenumerowanych baz danych, strategii kształtowania polityki gromadzenia i udostępniania e-zasobów, a także relacji pomiędzy zapewnieniem dostępu do najwyższej jakości źródeł, ich wykorzystaniem oraz efektami w postaci publikacji i cytowań w czasopismach naukowych.

Numer otwiera artykuł pt. Platforma informacyjna CAS SciFinder w Krajowym Konsorcjum

Chemical Abstracts przedstawiający wieloletnie doświadczenie Biblioteki Głównej

Politechniki Wrocławskiej (obecnie Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej) w organizowaniu konsorcyjnego dostępu do bazy Chemical Abstracts na platformie informacyjnej SciFinder. Mogą się Państwo zapoznać z modelem finansowym oraz procedurami zakupu z uwzględnieniem rozkładu kosztów instytucji uczestniczących w konsorcjum na przestrzeni lat. Dopełnieniem całości są statystyczne zestawienia wykorzystania bazy przez instytucje uczestniczące w konsorcjum.

W artykule pt. Liczymy e-zasoby mogą Państwo przeczytać o różnicach pomiędzy statystykami dostępnymi na stronach wydawców lub dostawców baz oraz o tym, jaki

(2)

Biuletyn EBIB, nr 8 (161)/2015,

Zagraniczne bazy danych w polskich bibliotekach - co się opłaca? Felieton

wpływ na otrzymane wyniki ma stosowanie przez biblioteki systemów i narzędzi zapewnia-jących użytkownikom biblioteki zdalny dostęp do e-zasobów. Porównanie jest tym ciekaw-sze, że autorki pracują na uczelniach ekonomicznej i technicznej, a w artykule odwołują się między innymi do wyników analizy kosztów wykorzystania tych samych baz w różnych środowiskach.

Z kolei w artykule pt. E-zasoby – koszt czy inwestycja? na przykładzie uczelni rolniczej autorka uzasadnia, dlaczego uczelniom opłaca się inwestować w wysokiej jakości bazy danych i czym grożą zaniedbania w tym zakresie.

W ogólnej ofercie e-zasobów znakomitym dopełnieniem zagranicznych baz danych jest baza BazTech, indeksująca polskie czasopisma z zakresu nauk technicznych. Korzystanie z tej ogólnodostępnej bazy z pewnością opłaca się zarówno indywidualnym użytkownikom, jak i bibliotekom. Jednak autorki artykułu pt. Sposoby i skuteczność promocji bibliograficznej bazy danych BazTech stawiają ważne pytanie: czy prestiżowe, bezpłatnie dostępne polskie bazy typu BazTech kiedykolwiek będą równoprawnym partnerem z bazami zagranicznymi w kolejce do finansowania ze środków publicznych?

Artykuły tematyczne niniejszego numeru zapewne zainteresują przede wszystkim bibliotekarzy akademickich. Mamy nadzieję, że innych Czytelników, zwłaszcza z bibliotek publicznych, zaciekawi zamieszczony w dziale Badania, teorie, opinie artykuł pt. Schemat klasyfikacji jako narzędzie wyszukiwawcze. Autor zwraca w nim uwagę na informacyjno-wyszukiwawcze funkcje kartkowego katalogu UKD oraz brak narzędzi prezentujących logiczno-hierarchiczny układ zbiorów w katalogach komputerowych. W tym kontekście zwraca uwagę na potrzebę opracowania narzędzi pozwalających odzwierciedlić w katalogach komputerowych strukturę kolekcji w wolnym dostępie.

Natomiast sprawozdanie z wyjazdu bibliotekarki w ramach projektu Erasmus+ przeniesie wszystkich Czytelników do Belgii, gdzie poznamy bliżej bibliotekę Université catholique de Louvain.

Jesteśmy przekonane, że czytanie zawsze się opłaca, dlatego serdecznie zapraszamy do lektury!

Bożena Grocholska i Marzena Marcinek

Cytaty

Powiązane dokumenty

Gdy pokazuje sylwetę księżyca – co jest sygnałem zbliżającej się nocy – dzieci kładą się na dywanie i przez chwilę nieruchomieją – śpią.. Zachęcam do obejrzenia

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoG.

Gazeta wydawana przez grupę Comenius i Samorząd Uczniowski Strona

miłość pojawia się nagle miłość się uspokaja miłość się niepokoi miłość żałuje!. …

3. Ćwiczenie „podaj dalej”. Prowadzący podaje uczniom różne przedmioty, za każdym.. Na przykład dmuchaną piłkę stopami bez użycia rąk, piłeczkę do ping-ponga,

udziału w konkursie „Szczepienie się opłaca!” („konkursie”) oraz wydania nagrody w przypadku zwycięstwa – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony

• wymiana oleju silnikowego (Blatt 228.51 LT), wkładu filtra oleju i filtra przeciwpyłkowego, filtra paliwa i wkładu filtra powietrza.. • gwarancja bezpłatnej pomocy w

wykryje, że stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu przekracza komfortowy poziom na przykład 1.200 ppm. Gdy nie ma takiej potrzeby, system nie uruchamia się. Taki sposób