Aminokwasy, test PDF / Memorizer

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Aminokwasy

Wszystko o aminokwasach.

1/ Gdy (h2N)m=(COOH)n , Jeżeli n=m to aminokwas ma odczyn?

obojętne

2/ Podaj wzór grupy karboksylowej

-COOH

3/ Podaj wzór grupy aminowej

-NH2

4/ Podaj wzór ogólny aminokwasów.

(NH2)m-R-(COOH)n

5/ Nazwij wzór

Wzór ogólny aminokwasów

6/ Jeżeli m>n to aminokwas ma odczyn?

7/ Jeżeli m

kwasowy

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Figure

Updating...

References

Related subjects :