• Nie Znaleziono Wyników

Zadanie 2 - Prawda czy fałsz. Pokoloruj zdania prawdziwe na niebiesko, a zdania fałszywe na czerwono.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zadanie 2 - Prawda czy fałsz. Pokoloruj zdania prawdziwe na niebiesko, a zdania fałszywe na czerwono."

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

1 Kochani Podróżnicy,

Na wstępie zamieszczamy kilka zadań, które wykonują w tym tygodniu dzieci w grupach starszych: 5-, 6-letnich.

Jeśli tylko macie ochotę – działajcie!

Można zdobyć oznakę sprawności przedszkolaka pt. MÓWCA I MYŚLICIEL.

--- Rodzicu – prosimy przeczytaj dziecku treść zadań.

Przedszkolaku – w ciągu pięciu najbliższych dni spróbuj wykonać proponowane zadania i poproś Rodzica o odesłanie do wychowawców na pocztę grupową potwierdzenia ich wykonania (zdjęcie, filmik lub wiadomość głosową). Wychowawcy prześlą Ci odznakę za zdobytą sprawność ☺ W kolejnych tygodniach będziesz mógł zdobyć kolejne odznaki – zobaczymy, ile uda Ci się ich zgromadzić! Może wszystkie odznaki będą Twoje? ☺

Trzymamy kciuki!!! Dobrej zabawy!!!

Zadanie 1 - Cechy dobrego kolegi.

Na kartce A4 dziecko rysuje swojego kolegę, a następnie wymyśla cechy, które powinien mieć dobry kolega. Te cechy zapisują rodzice na powstałym obrazku.

Zadanie 2 - Prawda czy fałsz.

Pokoloruj zdania prawdziwe na niebiesko, a zdania fałszywe na czerwono.

PRAWDA FAŁSZ

Kot ma dwie nogi, a kura cztery.

Pisanki to malowane jajka.

Sarna, jeleń i wilk to zwierzęta wiejskie.

Wiosna, lato, jesień, zima to pory roku.

W zimie możemy jeździć na sankach.

Zadanie 3 - Dokończ opowiadanie.

Wybierz jeden z prezentowanych obrazków. Poproś rodzica o odczytanie początku opowiadania i…

dokończ je. Opowiedz co mogło zdarzyć się potem Powodzenia!

(2)

2 Krąg tematyczny: Łąka pełna życia

Termin realizacji: 4.05.2020-8.05.2020

---

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY TREŚCI TEGO TYGODNIA MOŻLIWE DO ZREALIZOWANIA Z DZIECKIEM W DOMU

Przewidywane osiągnięcia tego tygodnia wg poniższych aktywności to:

✓ doskonali logiczne myślenie,

✓ wskazuje elementy, które nie pasują do grupy,

✓ prawidłowo formułuje zdania, stosując określenia odnoszące się do położenia w przestrzeni,

✓ poszerza wiedzę nt. zwierząt i roślin łąkowych,

✓ porównuje liczebność zbiorów, wykorzystując znaki matematyczne,

✓ zachowuje równowagę ciała podczas stania na jednej nodze z drugą stopą opierającą się o kolano nogi postawnej,

✓ doskonali spostrzegawczość, wyszukując zwierzęta ukryte na ilustracji,

✓ poznaje zapis graficzny głoski,

✓ rozpoznaje literę wśród innych liter,

✓ czyta sylaby i wyrazy z literą,

✓ pisze litery po śladzie,

✓ przestrzega przyjętych reguł i dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

✓ składa koła zgodnie z instrukcją,

✓ porządkuje miejsce pracy po jej zakończeniu,

✓ dostrzega piękno opisu poetyckiego,

✓ usprawnia narządy artykulacyjne i wydłuża fazę wydechową,

✓ doskonali umiejętność klasyfikowania oraz dekodowania symboli oznaczających określone cechy figur geometrycznych,

✓ podejmuje próbę samodzielnego kreślenia liter,

✓ rozwiązuje zagadki tekstowe, wykazując się znajomością charakterystycznych cech mieszkańców łąki,

✓ pogłębia wiedzę przyrodniczą o życiu pszczół, dostrzegając ich pozytywną rolę w środowisku,

✓ śpiewa, zna słowa piosenki i potrafi ruchem zilustrować jej treść,

✓ poprawnie odczytuje zapis działania ze znakiem „-„,

✓ wykonuje polecenia osoby biorącej udział w zabawie,

✓ doskonali koordynację ruchową,

✓ improwizuje ruch do muzyki.

(3)

3 --- Poniedziałek – 4.05.2020

• „Co nie pasuje?” – doskonalenie spostrzegawczości, karta pracy – str. 15.

Dziecko ogląda uważnie elementy umieszone w pętlach, nazywa je i próbują podać kategorię, do której należą (kwiaty, rośliny, owady, części garderoby).

Zadaniem dziecka jest wykreślenie w każdej pętli dwóch niepasujących do zbioru elementów i pokolorowanie obrazków tworzących grupy.

• „Na łące” – rozpoznawanie roślin i zwierząt łąkowych.

Na skrzynki mailowe przesyłamy plik pdf pt. „Rośliny i zwierzęta łąkowe”. Prosimy o pokazanie dziecku każdego obrazka – z cała pewnością od razu powiedzą co to za

zwierzątko/owad, który możemy spotkać na łące; w dalszej części są zdjęcia roślinek. Pod każdym zdjęciem jest ciekawostka o zwierzątku łąkowym/owadzie.

• „Łąka pełna życia” – ćwiczenia spostrzegawczości, karta pracy – str. 16.

Dziecko nazywa i koloruje zwierzęta. Liczy koniki polne i biedronki. Następnie porównuje ich liczbę. Pod obrazkiem wkleja odpowiednie liczby i właściwy znak między nimi.

• „Bocian chodzi po łące” – zabawa z elementem równowagi.

Dziecko (bocian) spaceruje po „łące”. Ma szeroko rozłożone ramiona (skrzydła), wysoko unosi kolana. Na hasło: ODPOCZYNEK staje na jednej nodze, opierając drugą nogę o kolano nogi postawnej i starają się wytrwać w tej pozycji kilkanaście sekund. Na hasło:

BOCIAN CHODZI PO ŁĄCE, dziecko ponownie wyruszaj na spacer.

--- Wtorek – 5.05.2020

• „Fotogaleria łąkowa” – ćwiczenie spostrzegawczości, karta pracy – str. 17.

Zanim dziecko otworzy książkę prosimy, aby wymieniło zwierzęta i rośliny, które możemy spotkać na łące. Możemy także pokusić się o spytanie, które z wymienionych zwierząt łąkowych mieszkają pod ziemią, które fruwają, które jest najmniejsze itd.

Następnie przystępujemy do pracy z kartą pracy.

Dziecko ogląda ilustrację. Jego zadaniem jest otoczenie czerwonymi pętlami 5-ciu żuków, niebieskimi pętlami 7-miu pająków i brązowymi pętlami 3-ch dżdżownic.

W pliku pt. „Rośliny i zwierzęta łąkowe” nie ma żuka, dlatego podsyłamy jego zdjęcie.

• „Litera J” – poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery, karta pracy – str. 18-19.

Rodzic wypowiada słowo „jazda”, a dziecko podaje, jakie głoski słyszy w tym wyrazie.

Każdą odgadniętą głoskę rodzic zapisuje na kartce papieru i pyta dziecko o jakiej głosce jeszcze się nie uczyło.

Dziecko podaje przykłady wyrazów, w których słyszy głoskę „j”.

(4)

4 W kolejnym kroku prosimy o otwarcie pliku wysłanego na skrzynki mailowe pt. „Jazda”.

Tam pojawia się napis JAZDA. Zadaniem dziecka jest udzielenie odpowiedzi na pytania rodzica: jak nazywa się druga litera, jak nazywa się czwarta litera, itd. Aż wymieni wszystkie pięć. Następnie pytamy dziecko: na czym lubisz jeździć? – odpowiedź – A na czym można jeździć? – odpowiedź.

Dalej w pliku znajdują się nazwy sprzętów, na których można jeździć. Zadaniem dziecka, jest odczytanie nazw i pokazanie jak na tym sprzęcie jeździ się.

Następnie należy otworzyć książkę – tam dziecko wskazuje drukowaną wielką literę „j” i drukowaną małą literę „j”. W zadaniu nr 1 dziecko nazywa obrazki, wkleja podpisy, a w wyrazach podkreślą literę „j”. W zadaniu nr 2 należy wykreślić wszystkie małe i wielkie litery „J”. Z pozostałych liter, dziecko odczytuje zdanie (podpowiedź: Wiosna to kolorowa pora roku.).

Na kolejnej stronie dziecko odczytuje sylaby, wyrazy, a wśród wyrazów podkreśla ten, który jest nazwą zwierzęcia. Dalej czytamy tekst słowno-obrazkowy.

Zanim dziecko przystąpi do próby pisania litery, najpierw wodzi palcem po śladzie, a dopiero potem bierze ołówek do ręki i zaczyna pisanie od szarej kropki i zgodnie z podanym kierunkiem.

Na końcu książki (str. 68) znajdują się litery pisane w liniaturze – mała i duża – dziecko pisze literę „j” po śladzie.

• „Berek kucany” – zabawa bieżna z pościgiem.

Do ćwiczenia angażujemy jak najwięcej osób (może być cała rodzina :) ).

Rodzic wyznacza teren zabawy i wybiera berka. Złapany musi ukucnąć i czekać na dotknięcie przez innego uczestnika, żeby powrócić do zabawy. Po kilku minutach rodzic zmienia berka.

• „Motyl” – praca plastyczno-techniczna, szablon z „Teczki małego artysty” (nr 17).

Dziecko wytłacza koła potrzebne do wykonania motyla. Na środku kartki z bloku

technicznego odciska ślad palca wskazującego umoczonego w farbie – jako tułów motyla oraz ślady kciuka – jako czułki. Następnie przykleja koła, tworząc skrzydła motyla (wpierw białe – klejem smarujemy tylko zakreskowane części – w ten sposób skrzydła motyle będą odstawały; następnie żółte powyżej białych; na biało-żółte skrzydła przyklejamy

symetrycznie niebieskie, zielone i różowe kółeczka).

--- Środa – 6.05.2020

• „Na łące” – słuchanie wiersza i odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

Przygotowałyśmy dla dzieci nagranie – przesyłamy na skrzynki mailowe.

(5)

5 Na łące – Małgorzata Strzałkowska

Jest jasno i błękitnie, a wokół łąka kwitnie, po łące sobie hasam i trawę mam do pasa!

Na łące rosną babki i mięta, i bławatki, powoje i podbiały, i inne dyrdymały!

Tu motyl, a tam dzwonek, stokrotka i skowronek, wśród trawy pachnie ziółko,

a ja powtarzam w kółko:

Jest jasno i błękitnie, a wokół łąka kwitnie, po łące sobie hasam i trawę mam do pasa!

źródło: „Zielony, żółty, rudy, brązowy”, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2003, s. 22–23 Po wysłuchaniu wiersza prosimy dziecko, by wymieniło nazwy roślin łąkowych, które pojawiły się w utworze (babka, mięta, bławatek, powój, podbiał, dzwonek, stokrotka) oraz zwierząt (motyl, skowronek). Prosimy o podanie przymiotników określających nastrój wiersza (wesoły, pogodny, radosny).

Dla chętnych: zachęcamy do nauki wiersza na pamięć i wykorzystywania go do zabaw rytmicznych i wyliczanek. Dziecko, ucząc się tekstu, wyklaskuje i wytupuje rytm, mówi głośno i szeptem, kończy rozpoczęte przez rodzica wersy, mówią wersy naprzemiennie.

• „Kolorowe motylki” – zabawa logopedyczna.

Przygotowujemy małe papierowe motylki i kartkę w kolorze zielonym (lub kawałek materiału w tym kolorze) – to łąka dla motyli.

Zadaniem dziecka jest naniesienie za pomocą słomki papierowych motylków na łąkę.

Rodzic zwraca uwagę na to, by dzieci trzymały słomki wargami (ułożonymi w dzióbek).

• „Geometryczne kwiatki” – ćwiczenia w klasyfikowaniu.

Do ćwiczenia konieczne będą figury geometryczne, w różnych kolorach i kształtach, z których korzystaliśmy już dwa tygodnie temu przy okazji innej zabawy.

Z figur dziecko będzie układać kwiaty.

Sposób ich ułożenia prezentuje kod, w którym uwzględniamy kształt, kolor, wielkość i liczbę.

kolor kształt wielkość liczba

środek kwiatka żółty 1

płatki kwiatka niebieski 4

(6)

6

kolor kształt wielkość liczba

środek kwiatka czerwony 1

płatki kwiatka żółty 4

kolor kształt wielkość liczba

środek kwiatka niebieski 1

żółty 1

płatki kwiatka czerwony 5

• „Dyktando wróbelka Elemelka” – kreślenie znanych liter.

Do zadania potrzebny jest talerz, na którym rozsypujemy mąkę lub kaszę mannę.

Dziecko kreśli palcem wskazującym litery dyktowane przez rodzica – drukowane i pisane, wielkie i małe.

Każda udana próba jest chwalona przez rodzica.

Później dzieci mogą w ten sam sposób bawić się z podziałem na role uczniów i nauczycieli.

(dziecko - nauczyciel, rodzic – uczeń).

Litery, które dziecko powinno już mieć utrwalone to: a, b, c, d, e, f, g, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, y, z.

--- Czwartek – 7.05.2020

• „Co w trawie piszczy?” – słuchanie opowiadania i rozmowa na temat treści.

Przygotowałyśmy dla dzieci nagranie – przesyłamy na skrzynki mailowe.

Co w trawie piszczy? – Wojciech Widłak

Dni są ciepłe i często gdzieś wyjeżdżamy. Dziś pojechaliśmy na łąkę. Na początku byłem nieco rozczarowany.

– Przecież tu nic nie ma – powiedziałem Jagódce. – W lesie można spotkać mnóstwo zwierząt, a tu...

– Ależ Kajteczku! – zawołała Jagódka. – Tu jest przecież tak pięknie! Tyle kwiatów!

Rzeczywiście – wśród zielonej trawy zobaczyłem teraz żółte, niebieskie, białe, a nawet fioletowe kwiatki. Nie mogły się równać wielkością z tymi, które rosną w przedszkolnym ogródku, ale było ich mnóstwo. Wyglądały bardzo ładnie – trochę jak kropki na zielonym dywanie.

– Zrobię bukiet dla mamy – powiedziała Jagódka i zniknęła wśród traw.

Na szczęście został Sebek.

– A zwierzęta żyją nie tylko w lesie – powiedział. – Tu też są, tylko mniejsze. Wystarczy

(7)

7 popatrzeć na ziemię.

I też poszedł, zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć. Zacząłem więc uważnie spoglądać na ziemię... Najpierw zobaczyłem jakieś czarne stworzonko. Miało sześć nóg i może dlatego biegło bardzo szybko, choć niosło patyczek większy od siebie. Potem zobaczyłem następne takie stworzonko, potem jeszcze jedno i jeszcze... Cały rządek obładowanych stworzonek, niczym malutki pociąg, sunął dokądś, jakby przez las, między źdźbłami trawy.

– Hej! – zawołałem. – Dokąd się tak spieszycie?

Stworzonka nawet się nie zatrzymały, tylko jedno z nich w biegu odpowiedziało:

– Nie przeszkadzaj! Ktoś zniszczył nasze mrowisko i królowa rozkazała nam je odbudować!

Niesamowite! Takie maleństwa, że ledwie je widać i słychać, a mają swoją królową! Może jestem w jakiejś bajce? Nie zdążyłem się nawet dopytać, bo tuż przed nosem przeleciał mi...

kolorowy kwiat i usiadł na innym, mniejszym kwiatku.

– Nie wiedziałem, że kwiaty potrafią latać – powiedziałem.

– Kwiaty nie potrafią – odpowiedział piękny nieznajomy. – Ale my, motyle – tak. Jestem paź królowej.

– Czy tej królowej małych czarnych stworzonek? – zapytałem, ale paź już mnie nie słyszał.

Unosił się nad łąką w towarzystwie innych paziów.

– Trrrr, trrrr – zaterkotało coś przy mojej nodze.

Znów się schyliłem i musiałem przez chwilę wpatrywać się w zieloną trawę, bo mój nowy znajomy był całkiem zielony.

– A ty? Kim jesteś? – zapytałem.

– Ja? – zdziwił się. – Jestem konik...

– Konik? – teraz ja się zdziwiłem. – Widziałem w stajni konika, ale wyglądał zupełnie inaczej. A może ty jesteś konik królowej?

Zielony konik zdziwił się jeszcze bardziej.

– Jakiej królowej? Jestem konik pospolity, choć niektórzy mówią „konik polny”.

A potem skoczył tak, jakby zamiast nóg miał sprężynki! Żaden duży koń by tak nie potrafił!

Pomyślałem sobie, że nie tylko to, co wielkie, może budzić podziw. Na tej łące, wśród niewysokich traw, działo się chyba jeszcze więcej niż w wielkim lesie!

źródło: „Kolekcja sześciolatka. Plany pracy i scenariusze zajęć, cz. 4”, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2017, s. 85 Po wysłuchaniu opowiadania prosimy, aby rodzic wypytał dziecko o zwierzęta, które Kajtek spotkał na łące. Ponadto poruszyć należy też zasady postępowania wobec łąkowej przyrody (np. Szanujemy mieszkania zwierząt – nie niszczymy ich!, Zwierzęta podziwiamy,

oglądamy – nie łapiemy ich dla zabawy!, Obserwujemy zwierzęta w ich naturalnym środowisku – nie zamykamy ich w sztucznych pomieszczeniach!).

(8)

8

• „Zagadki z łąki” – rozwiązywanie zagadek o zwierzętach żyjących na łące.

Rodzic czyta treść zagadki – zadaniem dziecka jest udzielenie odpowiedzi.

Niepozorny, ale żwawy skacze sobie pośród trawy, na skrzypeczkach pięknie gra, bo się na muzyce zna. (konik polny) Gdy w ogrodzie kopce wznosi, każdy chce, by się wynosił, gdy na łące je buduje,

wtedy nikt się nie przejmuje. (kret) Ciepłą wiosną całe noce

w stawie kumka i rechoce – gdyby spać iść nie musiała, pewnie wciąż by rechotała. (żaba) W ulu budzi się o świcie

i na pracy spędza życie, a gdy ktoś jej pracę przerwie,

to żądełkiem ciach! oberwie. (pszczoła)

Kiedy hałas go przegoni, kic! kic! się pod miedzą chroni, kiedy zaś ma brzuszek pusty, szuka w polu głów kapusty. (zając) Na czerwonej sukieneczce

ma kropeczkę przy kropeczce, w niebo wzleci, jeśli trzeba,

i przyniesie kromkę chleba. (biedronka) Pośród kwiatów się uwija

i słodziutki nektar spija.

Gdy nad łąką lata latem,

można go pomylić z kwiatem. (motyl) Kle! Kle! – już z początkiem wiosny klekot niesie się radosny.

Każdy mówi: „Dobry znak!”,

tylko żabom to nie w smak… (bocian)

• „Spotkanie z pszczołą Mioduszką” – ćwiczenie logicznego myślenia, karta pracy – str. 21.

Do wykonania zadania potrzebne jest zdjęcie pszczoły oraz kilka informacji o tych owadach – skany przesyłamy na skrzynki mailowe.

Teraz można przejść do zadania z kartą pracy.

Dziecko nazywa na rysunku części jej ciałka, przelicza i wkleja odpowiednie liczby.

Na koniec należy ustalić kolejność etapów powstawania miodu.

Po tak intensywnym wysiłku intelektualnym należy się wszystkim kanapka z miodem.

Smacznego!

• „Łąka – królestwo owadów” – nauka piosenki i zabawa ilustracyjna przy piosence.

Prosimy o wspólne odsłuchają piosenki – nagranie zostaje wysłane 😉 Następnie pytamy dziecko:

o jakie zwierzątka były wymienione w piosence?,

o jak zachowywały się (np. mrówki – biegają, motyle – fruwają itd.)?.

oto treść piosenki:

„Łąka- królestwo owadów”

1. Łąka to owadów królestwo, jest tu zielono, niebiesko i złociście, i tęczowo, jednym słowem – kolorowo.

(9)

9 Ref. Są motyle fruwające, są i mrówki biegające,

jest też żuk bardzo powolny i skaczący konik polny.

2. Kwiat się mieni w świetle słońca, pszczółka też lata bzycząca, obok ważka przelatuje, złotym latem się raduje.

Ref. Są motyle fruwające, są i mrówki biegające…

(słowa i muzyka A. Jędrzejewska-Stachura) Piosenki dziecko może się nauczyć.

Można też ilustrować ruchem tekst piosenki.

--- Piątek- 8.05.2020

• „Kwiaty na łące” – kodowanie, doskonalenie umiejętności odejmowania, karta pracy – str.

20.

Dziecko koloruje kwiaty w każdym rzędzie wg kodu, jaki znajdzie w na początku.

Następnie skreśla taką ilość kwiatów, żeby rysunek zgadzał się z zapisem działania pod spodem.

• „Ślimak chowa się pod liściem” – ćwiczenia dużych grup mięśniowych.

Do zabawy potrzebujemy trzech lub czterech krzesełek, które rozstawiamy w dość sporych odstępach w pokoju. Zadaniem dziecka jest czołganie się między krzesełkami – od linii startu do linii mety. Na hasło: ŚLIMAK CHOWA SIĘ POD LIŚCIEM – wpełza pod krzesełko i kładzie się na brzuchu z rękoma ułożonymi pod brodą.

• „Kto mieszka na łące?” – utrwalenie wiadomości łąkowych, ćwiczenia logicznego myślenia, karta pracy – środek książki.

Na środku książki umieszczony został obrazek pt. „Łąka latem”.

Prosimy dziecko o podanie zwierząt, które tam żyją. Następnie postępujemy zgodnie z instrukcją, tj. naklejamy biedronkę w trawie, motyla na kwiatku, a konika polnego na kłosie.

Dziecko odpowiada także na pytania dotyczące zwierząt łąkowych, które żyją pod ziemią (jak te zwierzęta tam żyją?) i oraz zwierząt, które powinny unikać deszczu. Rodzic prosi dzieci o podanie przykładów zwierząt, które żyją na łące.

Na koniec poprośmy jeszcze o nazwy roślin, które są widoczne na ilustracji.

• „Tańczące owady” – improwizacja ruchowa do muzyki klasycznej.

A na zakończenie tygodnia proponujemy swobodną improwizację ruchową do utworu Fryderyka Chopina.

Dziecko zamienia się w motylka, pszczółkę, ważkę – owad, który sobie wybierze, i porusza się zgodnie z charakterem słyszanej muzyki.

Dla lepszego efektu można wykorzystać chustkę lub wstążkę, którą dziecko porusza.

(10)

10 Aktywności dodatkowe do pracy indywidualnej z dzieckiem w bieżącym tygodniu (przesłane na konta mailowe rodziców):

• plik „dodatkowe_1” – doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów;

• plik „dodatkowe_2” – doskonalenie logicznego myślenia;

• plik „dodatkowe_3” – doskonalenie umiejętności matematycznych w zakresie dodawania i odejmowanie;

• plik „dodatkowe_4” – doskonalenie umiejętności matematycznych w zakresie odejmowania;

• plik „dodatkowe_5” – doskonalenie percepcji wzrokowej; trening koncentracji

• plik „dodatkowe_6” – analiza i synteza głoskowa wyrazów.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Niemniej jednak plany tej operacji nie powiodły się, a postrzelony papież Jan Paweł II mimo długotrwałych powikłań uszedł szczęśliwie z życiem.. Rok po zamachu Ojciec

(odpowiadają na pytania przypadków zależnych: kogo? czego? komu? czemu? kogo? co? kim? czym?.. o kim?

Okręty neutralne i zaprzyjaźnione zatapia się tak samo jak okręty nieprzyjacielskie; nawet okręty szpitalne, mające wolny glejt rządu niemieckiego, zatapiano z takim samym brakiem

Szukamy nowego współlokatora odkąd Mark się

(Zrób zdjęcie zadania i wyślij na messengera lub pocztę. elektroniczną – zadanie to

Au début, nous avons attendu avec les parents, puis le principal a appelé chaque élève un par un.. Nous nous sommes rassemblés et le professeur principal de notre classe

Wypisz dwa numery zdań, które poprawnie określają przyczyny wytworzenia się tak wielkich kryształów w opisanej jaskini. Oddziaływanie na skały gorących roztworów wodnych

[r]