• Nie Znaleziono Wyników

drabina feudalna hołd lenny 800 843

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "drabina feudalna hołd lenny 800 843"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

patriarcha schizma mozaika heretyk ikona

prawosławie ikonostas cerkiew 1054 Bizancjum 1453 Justynian I Koran Islam Allach muzułmanin meczet kalif Mahomet 622 senior wasal lenno feudał

drabina feudalna hołd lenny 800 843

Normanowie Karol Wielki zakon

reguła zakonna skryba

962 1075 1122

św. Benedykt św. Franciszek św. Augustyn św. Tomasz styl romański rycerz

turniej rycerski dama serca Otton I

spór o inwestyturę Grzegorz VII Henryk IV krucjata święta wojna 1095

1096

papież Urban II Krzyżacy Templariusze Joannici ród plemię wiec państwo dynastia

Cyryl i Metody głagolica 966 972 Mieszko I Dobrawa biskup Jordan 997

zjazd gnieźnieński 1018

1025

Bolesław Chrobry Otton III

św. Wojciech kasztelan

pospolite ruszenie 1076

Mieszko II

Kazimierz Odnowiciel Bolesław Śmiały biskup Stanisław zasada senioratu 1109

1138

dzielnica senioralna Władysław Herman Bolesław Krzywousty Zbigniew

trójpolówka czynsz dziesięcina stan

cech gotyk witraż

monarchia patrymonialna monarchia stanowa

lokacja na prawie niemieckim Gall Anonim

Wincenty Kadłubek Jan Długosz

1226 1241

Konrad Mazowiecki Henryk Brodaty Henryk Pobożny Przemysł II Wacław II 1320 1331 1333

Władysław Łokietek Kazimierz Wielki 1339

1343 1364 1370

Janko z Czarnkowa unia personalna przywilej

1374 1385

Ludwik Węgierski Jadwiga

Władysław Jagiełło 15 lipca 1410 1411

inkorporacja armia zaciężna 1444

1454-1466 1466

Władysław Warneńczyk Kazimierz Jagiellończyk Zbigniew Oleśnicki folwark

pańszczyzna sejmiki ziemskie sejm walny Nihil novi poseł senat

Jan Olbracht Aleksander sekularyzacja hołd

1525

Zygmunt Stary Bona Sforza ruch egzekucyjny królewszczyzny Zygmunt August unia realna 1569

1572

(2)

cechy Styl gotycki Styl romański Plan budowli

Materiał wykonania Wielkość budowli Typ okien

kronikarz Kronika (tytuł) Czas powstania (wiek)

Gall Anonim Wincenty Kadłubek Janko z Czarnkowa Jan Długosz

Nazwa plemienia Obszar zajmowany

Nad środkową Wartą Mazowszanie

Między dolną Odrą a dolną Wisłą U zbiegu Wisły i Sanu

Wiślanie

Nad górną Odrą Ślężanie

Stosunki polsko – krzyżackie

Władca Polski Data Krótki opis

Władysław Łokietek

1331 1332

Krzyżacy zajęli Pomorze Gdańskie.

?

Krzyżacy zajęli Kujawy i ziemię dobrzyńską.

? ? Pokój w Kaliszu. Krzyżacy zwrócili Kujawy i ziemię dobrzyńską,

zatrzymali Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i michałowską.

? 1409-1411

15.07.1410 1411

?

?

Pokój w Toruniu. Polska odzyskała ziemię dobrzyńską a Litwa Żmudź.

Kazimierz Jagiellończyk ? 1466

Wybuch wojny trzynastoletniej. Powstanie miast pruskich przeciw Krzyżakom.

?

Zygmunt I Stary ? Sekularyzacja zakonu krzyżackiego. Albrecht Hohenzollern jako książę świecki złożył hołd królowi polskiemu w Krakowie (tzw.

hołd pruski).

Nazwa dynastii Andegawenowie

Skąd pochodziła Z Litwy

Lata panowania w Polsce ? (Xw.) - 1370 Królowie Polski do niej

należący

SEJM WALNY

zbierał się w Polsce co _ lata na _ tygodni

SENAT W jego skład wchodzili:

______________________

______________________

______________________

KRÓL _______________

____ ________

składała się z posłów wybieranych na sejmikach

SEJMIKI ZIEMSKIE _____________________

_____________________

Cytaty

Powiązane dokumenty

sięcioletni okres biskupstwa musiał przejść wśród takiej pracy i zajęć szybko. Zbliżała się starość. Coraz częściej myśl biskupa wzlatywała ku rzeczom

[r]

The Baltic Institute of Logistic headquartered in Słupsk (when established) will provide the necessary scientific expertise (think tank) and will play the coordinating role

Concerning the method of normal forms, it may be pointed out that it is here not only presented as a local classification theory, which is its main application in the literature, but

w Dagomysu (Soczi) odbyła się czwarta Naukowo- Praktyczna Konferencja „Strategie medialne współczesnego świata”, organizowana przez Wydział Dziennikarstwa Kubańskiego

Zapoznajcie się najpierw z podstawowymi faktami na temat historii zamku.

Oprócz tego żądano, aby królowa pani znowu połączyła z Królestwem Polskim ziemię ruską, oraz wcieliła do tegoż Królestwa i jego Korony, przywróciwszy do stanu

nością lenną Pomorza Wschodniego przez Danię, zostało przyjęte przez niektórych badaczy jako rzecz nieprzypadkowa i przypisano ją grze politycznej prowadzonej przez Mściwoja I