• Nie Znaleziono Wyników

Osmoza komunizmu i nacjonalizmu w Rosji: geneza hybrydy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Osmoza komunizmu i nacjonalizmu w Rosji: geneza hybrydy"

Copied!
21
0
0

Pełen tekst

(1)Jarosãaw Tomasiewicz. Nr 4 (11)/2010. (Katowice). Osmoza komunizmu i nacjonalizmu w Rosji: geneza hybrydy. ‘Ž•œ‡™‹œ ’‘™•–ƒÏ œ ƒÏ‘ǐ‹ƒ —‹™‡”•ƒŽ‹•–› œ‡Œ ‹†‡‘Ž‘‰‹‹ ƒ”•‹œ— ƒ ƒ”‘†‘™‡ ’‘†Ï‘Ç ”‘•›Œ•‹‡Ǥ ‹‡–”—†‘ œƒ—™ƒĂ›© ™’Ï›™ ”‘•›Œ•‹ Š ™ƒ”—×™ ƒ ’”‘‰”ƒ „‘Ž•œ‡™‹ ‹Ǥ ”œ›œƒ™ƒÏ –‘ •ƒ ‡‹ǡ ‰†› ’Ǥ ™ ”‡ˆ‡”ƒ ‹‡ ™›‰Ï‘•œ‘› ͳ͵ Ž‹•–‘’ƒ†ƒ ͳͻʹʹ ”Ǥ •–™‹‡”†œ‹Ïǡ Ç ”‡œ‘Ž— Œƒ ‘Ǧ ‹–‡”—ƒ–‡ƒ–•–”—–—”›‹‡–‘†‘’ƒ”–‹‹‘†œ™‹‡” ‹‡†Žƒ”‘•›Œ•¦•’‡Ǧ ›ϐ‹¸‹Œ‡•–‹‡†‘œƒ•–‘•‘™ƒ‹ƒ™‹› Š”ƒŒƒ ŠͳǤ•œ›•–‹‡‹•–‘–‡‡Ž‡‡Ǧ –› Ž‡‹‘™•‹‡Œ ”‡™‹œŒ‹ ƒ”•‹œ— •¦ œƒ‘”œ‡‹‘‡ ™ ”‘•›Œ•‹‡Œ •’‡ ›ϐ‹ ‡Ǥ ‘•–—Žƒ–• ‡–”ƒŽ‹œ‘™ƒ› Šƒ—–‘”›–ƒ”› Š”œ¦†×™™‘”‡•‹‡’”œ‡Œä ‹‘™› ’”œ›’‘‹ƒ’”‘‰”ƒ”ƒ†›ƒŽ‡‰‘†‡ƒ„”›•–›‡•–‡ŽƒʹǤ‡‘”‹ƒœ†›• ›’Ž‹‘Ǧ ™ƒ‡ŒǷ’ƒ”–‹‹‘™‡‰‘–›’—dz™›™‘†œ‹•‹¸™’”‘•–‡ŒŽ‹‹‹œ‘ ‡’ Œ‹ƒ”‘†‹Ǧ ƒƒ œ‘™ƒ‹–”ƒ†› Œ‹Ƿ‹‡Ž‹‹‘Ž‹dz͵Ǥ

(2) †‡ƒǷ•‘Œ—•œ—”‘„‘–‹ œ‘Ǧ ŠÏ‘’•‹‡‰‘dz ™›‹ƒÏƒ™’”‘•–œ™ƒ”—×™œƒ ‘ˆƒ‡Œǡ”‘Ž‹ œ‡Œ‘•Œ‹Ǥ‡‹’”œ›œƒ™ƒÏ–— ‘–™ƒ” ‹‡ǡÇǷ‘†‹‡äŽ‹ä›œ™› ‹¸•–™‘†Žƒ–‡‰‘ǡÇ’”œ›Œ¸Ž‹ä›‹‡ƒ•œ’”‘Ǧ ‰”ƒƒ‰”ƒ”›ǡŽ‡ œ’”‘‰”ƒ‡•‡”‘™•‹ǥdzͶǤ ƒ”–‹ƒ „‘Ž•œ‡™‹ ƒ Ȃ ’”œ› ƒÏ› •™‘‹ ‘•–‡–ƒ ›Œ› ‹–‡”ƒ Œ‘ƒŽ‹Ǧ œ‹‡Ȃ‹ƒÏƒ™›”ƒĀ‹‡”‘•›Œ•‹ Šƒ”ƒ–‡”Ǥƒ‘‰”‡•‹‡ȋͳͻͲ͹”ǤȌ. B. Ǥ‘†œ‹Ñ•‹ǡ Chiny w ogniu. Rewolucja w latach 1925–1927ǡ”‘ σ™Ȃƒ”•œƒ™ƒȂ Ȃ”ƒ×™Ȃ †ƒÑ•ȂO׆Āǡͳͻͺ͵ǡ•Ǥ͸ʹǤ ʹ ‘”ǤǤƒœ›Ž‘™ǡ Historia Rosjiǡ”‘ σ™Ȃƒ”•œƒ™ƒȂ”ƒ×™Ȃ †ƒÑ•ͳͻ͹ͷǡ•Ǥʹ͹ͶȂ Ȃʹ͹ͷǤ ͵ Ǥ‰—”•›ǡThe third Rome: national Bolshevism in the USRR,‘—Ž†‡”ͳͻͺ͹ǡ•Ǥ͵͵Ǥ Ͷ Ǥ

(3) Ǥ‡‹ǡDzieÏaǡ–Ǥ͵ʹǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͷ͹•ǤͷͲ͵Ǥ ͳ.

(4) Historia i Polityka Nr 4 (11)/2010 MyĚl polityczna. 136. ͹ͺ ’”‘ Ǥ „‘Ž•œ‡™‹×™ –‘ ‘•Œƒ‹‡ ƒ ͳͳ ’”‘ Ǥ ›†œ‹ǡ ™ä”׆ ‹‡•œ‡™‹×™ „›Ï‘͵Ͷ’”‘ Ǥ‘•Œƒ‹ʹ͵’”‘ Ǥ›†×™Ǥ ƒœƒ—™ƒĂƒ‹Šƒ‹Ž‰—”•‹ǣǷȏǥȐ„‘ŽǦ •œ‡™‹œ „”ƒÏ •™› Š ‰Ïי› Š œ™‘Ž‡‹×™ œ ‘•Œ‹ǡ ’‘† œƒ• ‰†› ’‘’ƒ” ‹‡ †Žƒ‹‡•œ‡™‹×™’”œ› Š‘†œ‹Ï‘’”œ‡†‡™•œ›•–‹œ‘„•œƒ”—ƒ—ƒœ—‹’‘Ǧ ϗ†‹‘™‡Œ‘•Œ‹dzͷǤ–› Š™ƒ”—ƒ Š‹‡œ†œ‹™‹ƒ• ›–‘™ƒƒ’”œ‡œ–ƒŽ‹ƒ ™ͳͻͲ͹”Ǥ‘’‹‹ƒŒ‡†‡‰‘œ„‘Ž•œ‡™‹×™ǣǷ‹‡•œ‡™‹ ›–‘ˆ”ƒ Œƒۆ‘™•ƒǡ „‘Ž•œ‡™‹ ›Ȃ’”ƒ™†œ‹™‹‡”‘•›Œ•ƒǡœƒ–‡‹‡•œ‘†œ‹Ï‘„›ƒǡ„‘Ž•œ‡™‹‘ǡ ‰†›„›ä›—”œ¦†œ‹Ž‹™’ƒ”–‹‹’‘‰”‘dz͸Ǥ •œ›•–‘–‘•Ïƒ‹ƒÏ‘™‹‡Ž—„ƒ†ƒ œ›†‘–”ƒ–‘™ƒ‹ƒ„‘Ž•œ‡™‹œ—Œƒ‘ ƒ–—”ƒŽ‡‰‘ œ™‹‡Ñ œ‡‹ƒ ”‘œ™‘Œ— Š‹•–‘”› œ‡‰‘ ‘•Œ‹Ǥ †ƒ ‘‘”•‹ ™•™‡Œ•‹¦Ă ‡Ƿ— Š‘™›’”‘Ž‡–ƒ”‹—•œǤ”œ› œ›‡†‘†œ‹‡Œ×™Žƒƒ”‹œ— •’‘χ œ‡‰‘ ‹ ”‘•›Œ•‹‡‰‘ ‘•‹œ— 

(5) Ȃ ™‹‡—dz ™›ƒœ—Œ‡ǡ Ç •‘™‹‡ Ǧ ‹ ‘—‹œ ™›”ƒ•–ƒ œ Ƿ‹‡‹‡ ‹‡‰‘ ”‘ƒ–›œ—ǡ ‹•–›ϐ‹ƒ Œ‹ Ǯƒ”‘†ƒǯ ‹”†œ‡‹‡”‘•›Œ•‹‡Œƒ–‡‰‘”‹‹„‘Ă‘ œÏ‘™‹‡ œ‡Ñ•–™ƒdzǤ‰—”•‹ǡƒ—–‘”•‹¦Ă‹ Third Rome‹•›•‡”‡–ƒ”œƒۆ‘™•‹‡Œ•‡ Œ‹ȋ„Ȍǡ’‹•œ‡ƒ™‡–‘‡‹‹‡ Œƒ‘‘–›—ƒ–‘”œ‡–”ƒ†› Œ‹ ‡” ‡ƒȂ

(6) Ǧ™‹‡ œ‡‰‘•‘ ŒƒŽ‹•–›Ǧ’ƒ•Žƒ™‹•–›ǡ ’”œ‡ ‹™•–ƒ™‹ƒŒ¦ ‡‰‘ ŠÏ‘’•‘Ǧ•Ï‘™‹ƒÑ•‹• Š×†ƒ’‹–ƒŽ‹•–› œ‡—ƒ Š‘Ǧ †‘™‹͹Ǥ‡œƒ–ƒ™›†ƒŒ‡•‹¸„›©ƒ†–‘—’”‘•œ œ‘ƒǣ‡‹™’”ƒ™†œ‹‡™Ï‘Ǧ †‘ä ‹’‘œ‘•–ƒ™ƒÏ’‘†™’Ï›™‡ƒ”‘†‹ –™ƒȋƒ”•‹•–¦•–ƒÏ•‹¸†‘’‹‡”‘’‘ —•—‹¸ ‹—œ‹™‡”•›–‡–—ƒœƒÑ•‹‡‰‘ȌǡƒŽ‡•™‘Œ¦–‡‘”‹¸–™‘”œ›Ï™‘’‘œ› Œ‹ ‹‡ –›Ž‘ ™‘„‡ œƒ Š‘†‹‡‰‘ ƒ”•‹œ— ‡”•–‡‹ƒ ‹ —•‡„—”‰ǡ ƒŽ‡ –‡Ă ’”œ‡ ‹™‘ƒ‰”ƒ”‡—•‘ ŒƒŽ‹œ‘™‹ƒ”‘†‹×™‹‡•‡”‘™ יͺǤ ‡‰‘‹†‡‡„›Ï› ‘ ‘‘•ƒ†œ‘‡™ƒ”•‹œ‹‡Ǥ Š‘©ƒ”•‹œ’”‡–‡†‘™ƒÏ†‘„› ‹ƒ‹†‡ƒŽ‹‡‹–‡”ƒ Œ‘ƒŽ‹•–› œ›ǡ –‘’‘œ™ƒŽƒÏƒ’‘†Œ¸ ‹‡’”‘„Ž‡ƒ–›‹ƒ”‘†‘™‡ŒǤ‘•Ï›› Š•Ï‘™ƒ ŠǷƒǦ ‹ˆ‡•–—‘—‹•–› œ‡‰‘dzǣǷ‘„‘–‹ ›‹‡ƒŒ¦‘Œ œ›œ›Ǥ‹‡‘Ѓ‹‘†‡Ǧ „”ƒ© –‡‰‘ǡ œ‡‰‘ ‹‡ ƒŒ¦dz ƒ•–¸’‘™ƒÏ‘ œ†ƒ‹‡ ‘ †‹ƒ‡–”ƒŽ‹‡ ‘†‹‡‡Œ ™›‘™‹‡ǣ Ƿ‘„‡ –‡‰‘ǡ Ç ’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ– —•‹ ’”œ‡†‡ ™•œ›•–‹ œ†‘„›© •‘Ǧ „‹‡™Ïƒ†œ¸’‘Ž‹–› œ¦ǡ™œ‹‡ä©•‹¸†‘•–ƒ‘™‹•ƒŽƒ•›ƒ”‘†‘™‡Œǡ—‘•–›Ǧ –—‘™ƒ©•‹¸Œƒ‘ƒ”׆ȂŒ‡•–•ƒŒ‡•œ œ‡ƒ”‘†‘™›ǡƒ œ‘Ž™‹‡„›ƒŒ‹‡Œ ‹‡™œƒ œ‡‹—„—”Ă—ƒœ›Œ›dzͻǤƒ”•‹‰‡Ž•’”œ‡™‹†›™ƒŽ‹œƒ–‡—ƒ”‘Ǧ. Ǥ‰—”•›ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•ǤͺͳǡͻʹǤ ›–Ǥ œƒǣ Ǥ ƒ‰ƒǡ Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917–1991ǡ ”ƒ×™ ͳͻͻʹǡ •ǤͳͶͲǤ ͹ Ǥ‰—”•›ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•ǤͳͳȂͳͷǡ͹ʹȂ͹͵Ǥ ͺ Ǥ ‘󍑙•‹ǡ GÏówne nurty marksizmu (Powstanie – rozwój – rozkÏad)ǡ ‘†› ͳͻͺͺǡ•Ǥ͸ͷͲȂ͸ͷ͵Ǥ ͻ Ǥƒ”•ǡ Ǥ‰‡Ž•ǡManifest partii komunistycznejǡȏ™ǣȐ‹†‡ǡDzieÏaǡ–ǤͶǡƒ”•œƒǦ ™ƒͳͻ͸ʹǡ•Ǥͷ͵͵Ǥ ͷ ͸.

(7) Jarosãaw Tomasiewicz. Osmoza komunizmu i nacjonalizmu w Rosji: geneza hybrydy. 137. †‘™‹‡‹‡’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ–—œƒ‹”×Ћ ‡‹¸†œ›ƒ”‘†ƒ‹‹‡œƒ–”¦•‹¸™‘‰×ŽǦ ‘Ž—†œ‹‡Œ™•’׎‘ ‹‡Ǥ

(8) Šœ†ƒ‹‡‹–‡”‡•ƒ”‘†‘™›×‰Ï‘†‡‰”ƒ©‹•–‘–¦ ”‘Ž¸†Žƒ•’”ƒ™›’‘•–¸’—Ǥ‘„ƒ”†œ‘™ƒĂ‡œƒ•–”œ‡Ă‡‹‡ǣƒ”•‹‰‡Ž•–”ƒǦ –‘™ƒŽ‹™‡•–‹¸ƒ”‘†‘™¦‹•–”—‡–ƒŽ‹‡Ǥ‘’—•œ œƒŽ‹’‘’‹‡”ƒ‹‡’ƒÑ•–™ƒ ƒ”‘†‘™‡‰‘ƒŽ‡–›Ž‘œ’—–—™‹†œ‡‹ƒ‹–‡”‡•×™’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ–—ͳͲǤ’”ƒǦ –› ‡‘œƒ œƒÏ‘–‘’‘†œ‹ƒÏƒ”‘†×™ƒǷ’‘•–¸’‘™‡dz‹Ƿ”‡ƒ ›Œ‡dzǤ‘’‹‡”™Ǧ •œ› ŠœƒŽ‹ œƒ‘’”œ‡†‡™•œ›•–‹†›ƒ‹ œ‹‡”‘œ™‹ŒƒŒ¦ ‡•‹¸‹‡ ›Ȃ”ƒŒ ƒŒ™ƒĂ‹‡Œ•œ›†Žƒ•’”ƒ™›’‘•–¸’—™—”‘’‹‡ͳͳȋƒŽ‡–‡Ă‘Ž•¸Œƒ‘ǷŒ‡†›› †‘–› Š œƒ•ƒ”׆•Ï‘™‹ƒÑ•‹‘”‡™‘Ž— ›Œ‡Œ’‘•–ƒ™‹‡dzȌͳʹǤ‘†”—‰‹ ŠȂǤ‹Ǥ ™‹¸•œ‘䩐ƒ”‘†×™•Ï‘™‹ƒÑ•‹ Šǡ—œƒ› ŠœƒǷƒ”‘†œ‹‹ǡ–×”‡Š‹•–‘”‹ƒ‘† •–—Ž‡ ‹™„”‡™‹ Š™‘Ž‹™Ž‘Ïƒœƒ•‘„¦dzͳ͵Ǥ‰‡Ž•œƒ’‘™‹ƒ†ƒÏǣǷƒŒ„Ž‹Ă•œƒ™‘ŒǦ ƒ䙋ƒ–‘™ƒœ‹‡ ‹‡œ’‘™‹‡”œ Š‹œ‹‡‹‹‡–›Ž‘”‡ƒ ›Œ‡Žƒ•›‹†›ƒ•–‹‡ǡ Ž‡ œ”×™‹‡Ă ƒÏ‡”‡ƒ ›Œ‡ƒ”‘†›dzͳͶǤ –›œƒ”‡•‹‡ƒ”•‹ä ‹‹‡’‘œ‘•–ƒŽ‹™‹‡”‹•™›‹•–”œ‘Ǥ• Š›ÏǦ —

(9) ™Ǥ„¸†¦ œ—•œ‡‹—•–‘•—‘™ƒ©•‹¸†‘ ‘”ƒœ„ƒ”†œ‹‡Œƒ„”œ‹‡™ƒǦ Œ¦ ‡Œ™‡•–‹‹ƒ”‘†‘™‡Œ’‘–”ƒ–‘™ƒŽ‹Œ¦Œƒ‘Œ‡†‡œ’‘•–—Žƒ–×™‘‰×Ž‘†‡Ǧ ‘”ƒ–› œ› Šǡ–×”› Š”‡ƒŽ‹œƒ Œƒ œ›‹ƒ’‹–ƒŽ‹œœ‘䐋‡Œ•œ›ƒ œ‘Ž™‹‡ ‹ Šœƒ œ‡‹‡Œ‡•–†”—‰‘”œ¸†‡ͳͷǤ› Š‘†œ¦ œ–› ŠœƒÏ‘ÇÑ™ͳͺͻ͸”Ǥ

(10)

(11) ‹¸Ǧ †œ›ƒ”‘†×™ƒ—œƒÏƒ’”ƒ™‘ƒ”‘†×™†‘•ƒ‘•–ƒ‘™‹‡‹ƒͳ͸Ǥ ‡‹œƒŒ¦Ï•‹¸’”‘„Ž‡ƒ–›¦ƒ”‘†‘™¦ǡ‰†›Œ‡‰‘’”‘‰”ƒŒ‡†‘Ž‹–‡Œ• ‡Ǧ –”ƒŽ‹œ‘™ƒ‡Œ’ƒ”–‹‹œ†‡”œ›Ï•‹¸œƒ•’‹”ƒ Œƒ‹ۆ‘™•‹‡Œ’ƒ”–‹‹•‘ ŒƒŽ‹•–› œ‡Œ ’ǤŒ‡äŽ‹‹•—”‡ Œƒϑ™‹ƒǷ’‘‰‘”•œ›Ïƒ„›ƒ ƒÏ¦•›–—ƒ Œ¸”‡™‘Ž— ›Œ¦ǡ–‘–”œ‡Ǧ „ƒ–‡ƒ”‘†›ȏǥȐ’‘䙋¸ ‹©„‡œŽ‹–‘ä ‹™‹‹¸‹–‡”‡•×™‡—”‘’‡Œ•‹‡‰‘’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ–—dzǤEngels od Edwarda Bernsteinaǡȏ™ǣȐ‹„‹†‡ǡ–Ǥ͵ͷǡ–ÏǤ Ǥ‘™ƒ ‹ǡǤ‹Ž‡™‹ œǡƒ”•œƒ™ƒͳͻ͹͹ǡ •Ǥ͵ͳ͹Ǥ ͳͳ Ǥ‰‡Ž•ǡPanslawizm demokratycznyǡȏ™ǣȐ‹„‹†‡ǡ–Ǥ͸ǡƒ”•œƒ™ƒͳͻ͸͵ǡ•Ǥ͵ʹͲǤ ͳʹ 

(12) †‡ǡWalki na W¸grzechǡȏ™ǣȐ‹„‹†‡ǡ–Ǥ͸ǡƒ”•œƒ™ƒͳͻ͸͵ǡ•ǤͳͻͺǢ‹†‡ǡDebata polska we Frankfurcieǡȏ™ǣȐ‹„‹†‡ǡ–Ǥͷǡƒ”•œƒ™ƒͳͻ͸ʹǡ•Ǥ͵ͻͳȂ͵ͻ͵Ǥ×Ā‹‡Œ•–ƒ‘™‹•‘ ‰‡Ž•ƒ—Ž‡‰Ï‘’”œ‡Œä ‹‘™‡Œœ‹ƒ‹‡Ǥ‹•ƒÏ†‘ƒ”•ƒǣǷ

(13) ™‹¸ ‡Œ”‘œ›äŽƒƒ†Š‹•–‘”‹¦ǡ –›Œƒä‹‡Œ™‹†œ¸ǡÇ‘Žƒ ›•¦—‡ƒ–‹‘ˆ‘—–—‡ǡ–×”›‘Ѓ–›Ž‘†‘’×–›’‘•Ï—‰‹™ƒ© •‹¸Œƒ‘ƒ”œ¸†œ‹‡ǡ†‘’׍‹•ƒƒ‘•Œƒ‹‡œ‘•–ƒ‹‡™ ‹¦‰‹¸–ƒ™™‹””‡™‘Ž— Œ‹ƒ‰”ƒ”‡ŒǤ †–‡Œ Š™‹Ž‹‘Ž•ƒ‹‡„¸†œ‹‡Œ—Ï‹ƒÏƒƒ„•‘Ž—–‹‡Ɛ‡Œ”ƒ‹•‘†ǯ‡–”‡dzǤEngels do Marksa 23 V 1851ǡȏ™ǣȐ‹„‹†‡–Ǥʹ͹ǡ–ÏǤǤ‘Ž‹ ‹ǡǤƒŽǡƒ”•œƒ™ƒͳͻ͸ͺǡ•ǤͶʹͳȂͶʹͶǤ ͳ͵ 

(14) †‡ǡPanslawizm demokratycznyǡȏ™ǣȐ‹„‹†‡ǡ–Ǥ͸ǡƒ”•œƒ™ƒͳͻ͸͵ǡ•Ǥ͵ͳͷǤ ͳͶ 

(15) †‡ǡWalki na W¸grzechǡȏ™ǣȐ

(16) „‹†‡ǡ•ǤʹͲͶǤ ͳͷ ×Ї ƒ”•‹•–‘™•‹‡ ‘ ‡’ Œ‡ ”‘œ™‹¦œƒ‹ƒ ™‡•–‹‹ ƒ”‘†‘™‡Œ ’”œ‡† ͳͻͳͶ ”Ǥ ‘ƒ™‹ƒƒ”‡ƒŽ†‡„‡”‰ǡNarody zaleĂne i mniejszoäci narodowe w Europie crodkowo-Wschodniej. Dzieje konfliktów i ideiǡƒ”•œƒ™ƒʹͲͲͲǡ•ǤͳͺͲȂ͵ͳ͸Ǥ ͳ͸ Historia Drugiej Mi¸dzynarodówki,–Ǥʹǡ”‡†ǤOǤ

(17) Ǥ—„‘ǡƒ”•œƒ™ƒͳͻ͹ͺǡ•Ǥ͹Ͳ͵Ȃ Ȃ͹ͲͺǤ ͳͲ.

(18) Historia i Polityka Nr 4 (11)/2010 MyĚl polityczna. 138. —††‘‡•–‡”›–‘”‹ƒŽ‡ŒǷƒ—–‘‘‹‹ƒ”‘†‘™‘Ǧ—Ž–—”ƒŽ‡Œdzͳ͹Ǥ™‡•–‹ƒƒ”‘Ǧ †‘™ƒ„›Ïƒ†Žƒ‹‡‰‘’‘ œ¦–‘™‘™‡•–‹¦‘”‰ƒ‹œƒ ›Œ¦Ǥ‡‹œ†‡ ›†‘™ƒǦ ‹‡‘†”œ— ƒÏ’”œ›–›‹†‡¸’‘ƒ†Žƒ•‘™‡Œ—Ž–—”›ƒ”‘†‘™‡Œ‹”›–›‘™ƒÏ ’ƒ–”‹‘–›œͳͺǤƒ”ƒœ‡‘’‘™‹ƒ†ƒÏ•‹¸œƒ™‹‡Ž‹‹’ƒÑ•–™ƒ‹‘™‹‡Ž‘ƒ”‘†‘Ǧ ™› Šƒ”ƒ–‡”œ‡ ‹ ’‘’‹‡”ƒÏ ƒ•›‹Žƒ Œ¸Ǥ ‡Ž‡ ‘•–ƒ–‡ œ› „›Ï‘ †Žƒ ‹‡‰‘ ǷȏǥȐ‹‡–›Ž‘œ‹‡•‹‡‹‡”‘œ†”‘„‹‡‹ƒŽ—†œ‘ä ‹ƒƒÏ‡’ƒÑ•–™ƒ‹™‘‰×Ǧ Ž‡ ‘†‘•‘„‹‡‹ƒ ƒ”‘†×™ǡ ‹‡ –›Ž‘ œ„Ž‹Ă‡‹‡ǡ Ž‡ œ –ƒĂ‡ œŽƒ‹‡ •‹¸ ƒ”‘†×Ǧ ™dzͳͻǤ Žƒ–‡‰‘ ’‹•ƒÏǣ ǷŠ ‡› Œƒ ƒŒ™‹¸•œ‡‰‘ ’ƒÑ•–™ƒǡ Œƒ ƒŒ•‹Ž‹‡Œ•œ‡‰‘ œ™‹¦œ—ǡŒƒƒŒ™‹¸•œ‡ŒŽ‹ œ„›ƒ”‘†×™ی¦ › Š™•¦•‹‡†œ–™‹‡œ‹‡Ž‘”—Ǧ •ƒ‹dzʹͲǤ‹¦œƒÏ‘„›•‹¸–‘œƒ–—”ƒŽ¦”—•›ϐ‹ƒ Œ¦Ž—†‘ä ‹‹‡”‘•›Œ•‹‡Œǡ‰†›Ă Ƿ•‹‡†‡†œ‹‡•‹¦–› ŠŽ—†‘ä ‹‘•Œ‹ƒŽ‡Ă›†‘•’‘”‡™‹‘› Š’Ž‡‹‘•Ï‘Ǧ ™‹ƒÑ•‹ Šǡ –×”‡ ȏǥȐ σ–™‘ ‘•‹¦‰¸Ï›„›ǡ ™•—–‡ ™›‘‰×™ ™›‹ƒ› ‡‘Ǧ ‘‹ œ‡Œǡ‘ĂŽ‹™‘ä©’‘”‘œ—‹‡‹ƒ•‹¸„‡œƐ› ŠǮ’ƒÑ•–™‘™› Šǯ’”œ›™‹Ǧ Ž‡Œ×™ƒ”œ‡ œŒ‡†‡‰‘œŒ¸œ›×™dzʹͳǤ‹‡„›Ï‘–‘Œ‡†ƒ—•–¸’•–™‘ƒ”œ‡ œ ”‘•›Œ•‹‡‰‘ƒ Œ‘ƒŽ‹œ—ƒŽ‡—œƒ‹‡—‹™‡”•ƒŽ› Š’”ƒ™”‘œ™‘Œ—Ǥœ‰‘Ǧ †œ‹‡ œ ‹›‹ ƒ”•‹•–ƒ‹ ‡‹ ‰Ï‘•‹Ïǡ Ç •’”ƒ™ƒ ƒ”‘†‘™ƒ ’‘™‹ƒ „›© ’‘†’‘”œ¦†‘™ƒƒ™ƒŽ ‡Žƒ•‘™‡Œ’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ–—ǡœ œ‡‰‘™›‹ƒÏ‘ǡÇ•ƒ‘Ǧ •–ƒ‘™‹‡‹‡ ƒ”‘†×™ ‘‰Ï‘ „›© ’‘’ƒ”–‡ –›Ž‘ ™ƒ”—‘™‘Ǥ ‘œ”×Ћ‡‹‡ ‹¸†œ›ƒ Œ‘ƒŽ‹œ‡ƒ”‘†×™— ‹•ƒ› Š‹ƒ Œ‘ƒŽ‹œ‡ƒ”‘†×™— ‹Ǧ •ƒŒ¦ › ŠŒ‡•–™–›™œ‰Ž¸†œ‹‡ˆ—†ƒ‡–‡Ž‡‹‹œ—ʹʹǤ ‘’‹‡”‘ ™ ͳͻͳͶ ”Ǥǡ œƒ’‡™‡ ’‘† ™”ƒĂ‡‹‡ ‡•’Ž‘œŒ‹ ƒ•–”‘Œ×™ ’ƒǦ –”‹‘–› œ› Š‘„‡Œ—Œ¦ › Š–‡Ă’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ–ǡ•’‘†’‹×”ƒ‡‹ƒ™›•œ‡†Ï–‡•– Ƿ†—‹‡ƒ”‘†‘™‡Œ‹‡Ž‘”—•×™dzǦ†‘™ƒ”–‘ä ‹‘™—Œ¦ ›— œ— ‹ƒƒ”‘†‘™‡ǡ ’‘†”‡äŽƒŒ¦ ›ǡÇ”‡™‘Ž— Œ‘‹ä ‹”‘•›Œ• ›‘ ŠƒŒ¦•™×ŒŒ¸œ›‹‘Œ œ›œ¸ʹ͵Ǥ‡Ǧ ‹—œƒÏ”‘Ž¸ƒ”‘†—Œƒ‘”‡ƒŽ‡‰‘œŒƒ™‹•ƒ•’‘χ œ‡‰‘ǣǷ ‡äŽ‹’‘™‹‡›ǡÇ ‹‡—œƒ›Ɛ‡‰‘ƒ”‘†—ϐ‹Ñ•‹‡‰‘ǡƒ–›Ž‘ƒ•›’”ƒ —Œ¦ ‡ǡ„¸†œ‹‡–‘ƒŒǦ ™‹¸•œ‡‰Ï—’•–™‘Ǥ‹‡—œƒ™ƒ©”œ‡ œ›™‹•–‘ä ‹‹‡‘Ѓǣ‘ƒ•ƒƒœ—•‹ ƒ•†‘—œƒ‹ƒŒ‡ŒdzʹͶǤƒ†ƒŽŒ‡†ƒ‘†™‘Ï›™ƒÏ•‹¸™›Ï¦ œ‹‡†‘’‘•–¸’‘™› Š –”ƒ†› Œ‹Ž—†—”‘•›Œ•‹‡‰‘ǡ’‘œ‘•–ƒŒ¦ ™‹‡”›•™‡Œ–‡œ‹‡‘Žƒ•‘™›”‘œ†™‘Ǧ Ǥƒ””‡”‡ǯ ƒ—••‡ǡBolszewicy i narody czyli Wielkie Ur¦gowisko 1917–1930ǡ–ÏǤ Ǥ‘™ƒŽ•‹ǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͻʹǡ•ǤʹͺǤ ͳͺ ǤƒŽ†‡„‡”‰ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥʹ͹ͺȂʹͺͻǢ Ǥƒ””‡”‡ǯ ƒ—••‡ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥ͵ͷȂ͵͸ǡͷ͸Ǥ ͳͻ Ǥ

(19) Ǥ‡‹ǡDzieÏaǡ–Ǥʹʹǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͷͲǡ•Ǥͳ͸ͺǤ ʹͲ 

(20) „‹†‡ǡ–Ǥʹ͸ǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͷ͸ǡ•Ǥͳ͸ͶǤ ʹͳ 

(21) „‹†‡–Ǥͳͻǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͷͲǡ•ǤʹͶͳǤ ʹʹ Ǥ‘󍑙•‹ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥ͸ͺͺǤ ʹ͵ Ǥ

(22) Ǥ‡‹ǡO wojnie, armii i obronie ojczyznyǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͷͻǡ•Ǥʹ͹ͶȂʹ͹͹Ǥ ʹͶ 

(23) †‡ǡDzieÏaǡ–Ǥʹͻǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͷ͸ǡ•Ǥͳ͸ʹǤ ͳ͹.

(24) Jarosãaw Tomasiewicz. Osmoza komunizmu i nacjonalizmu w Rosji: geneza hybrydy. 139. Œ‡‹— —Ž–—” ƒ”‘†‘™› ŠʹͷǤ › ‹‡‹‡Œ ™ œƒ•‹‡

(25) ™‘Œ› œƒ œ¦Ï †‘•–”œ‡Ǧ ‰ƒ©Œ‡†ƒ”‡™‘Ž— ›Œ›’‘–‡ ŒƒÏ”— Š×™ƒ”‘†‘™› Šʹ͸Ǥ™‡•–‹¸ƒ”‘†‘™¦ ’‘•–ƒ‘™‹Ï™’”œ¦ ™”›†™ƒ䙋ƒ–‘™‡Œ”‡™‘Ž— Œ‹Ǥ’”œ‡×™‹‡‹—™›‰Ï‘Ǧ •œ‘›ƒ

(26)

(27) ‰×Ž‘”‘•›Œ•‹Œ‡Ā†œ‹‡‘—‹•–› œ› Š”‰ƒ‹œƒ Œ‹ƒ”‘Ǧ †×™• Š‘†—™Ž‹•–‘’ƒ†œ‹‡ͳͻͳͻ”Ǥ’‘™‹‡†œ‹ƒÏǣǷȏǥȐ”‡™‘Ž— Œƒ•‘ ŒƒŽ‹•–› œǦ ƒ‹‡„¸†œ‹‡Œ‡†›‹‡‹’”œ‡†‡™•œ›•–‹™ƒŽ¦”‡™‘Ž— ›Œ› Š’”‘Ž‡–ƒ”‹—•œ› ™ƒĂ†›”ƒŒ—’”œ‡ ‹™•™‘Œ‡Œ„—”Ă—ƒœŒ‹ǡ„¸†œ‹‡‘ƒ™ƒŽ¦™•œ›•–‹ Š‘Ǧ Ž‘‹‹ ‹ ”ƒŒ×™ — ‹•ƒ› Š ’”œ‡œ ‹’‡”‹ƒŽ‹œǡ ™•œ›•–‹ Š ”ƒŒ×™ œƒŽ‡Ă› Š ’”œ‡ ‹™‹¸†œ›ƒ”‘†‘™‡—‹’‡”‹ƒŽ‹œ‘™‹ǤȏǥȐ’”‘‰”ƒ‹‡ƒ•œ‡Œ’ƒ”Ǧ –‹‹ȏǥȐ•–™‹‡”†œ‹Ž‹ä›ǡÇ™‘Œƒ†‘‘™ƒƒ•’”ƒ —Œ¦ › Š’”œ‡ ‹™‹’‡”‹ƒŽ‹Ǧ •–‘‹™›œ›•‹™ƒ œ‘™‡™•œ›•–‹ Š’”œ‘†—Œ¦ › Š”ƒŒƒ Šœƒ œ›ƒ•‹¸‘Ǧ Œƒ”œ›© œ ™‘Œ¦ ƒ”‘†‘™¦ ’”œ‡ ‹™ ‹¸†œ›ƒ”‘†‘™‡— ‹’‡”‹ƒŽ‹œ‘™‹dzʹ͹Ǥ ƒ–‘—Œ¸Ïƒ Ǥƒ””‡”‡ǯ ƒ—••‡ǣǷƒ”‘†›†Ā™‹‰‹¦”‡™‘Ž— Œ‹dzʹͺǤ‡ƒ•——Ǧ Œ¦ ǣLenin nie byÏ rosyjskim nacjonalist¦, stworzyÏ jednak teoretyczn¦ baz¸, do której odwoÏywali si¸ „narodowi komuniäci”.. Ïי›‡•’‘‡–‡Ƿ‘† Š›Ž‡‹ƒƒ”‘†‘™‡‰‘dz™’ƒ”–‹‹„‘Ž•œ‡™‹ ‹‡Œ „›Ïƒ ™‡†Ï—‰ Ǥ ‰—”•‹‡‰‘ ˆ”ƒ Œƒ •—’‹‘ƒ ™‘×Ï œƒ•‘’‹•ƒ Ƿ’‹‡”‹‘†dzǣ Ž‡•ƒ†‡”‘‰†ƒ‘™ǡƒ–‘ŽO—ƒ œƒ”•‹ǡ‡‘‹†”ƒ•‹ǡ‹ƒ œ‡•Ïƒ™‹‡Ǧ Ă›Ñ•‹ǡ›‹–”ƒ—‹Ž•‹ǡ‹ Šƒ‹Ï‘”‘™•‹Ǥ•—‹¸–ƒ™ͳͻͲͺ”Ǥœƒ–œ™ǤǷ‘–œ‘Ǧ ™‹œdz ȋˆ‘”•‘™ƒ‹‡ ‡•–”‡‹•–› œ‡Œ –ƒ–›‹ ‘†”œ— ƒŒ¦ ‡Œ †œ‹ƒÏƒŽ‘ä© Ž‡‰ƒŽǦ ¦Ȍ ’‘™”× ‹Ïƒ †‘ ȋ„Ȍ ™”ƒœ œ –”‘ ‹•–ƒ‹ †‘’‹‡”‘ ™ ͳͻͳ͹ ”Ǥ

(28) †‡‘Ž‘‰‹¸ Ƿ™’‹‡”Œ‘†‘™ יdzǡ‘’”× œƒ ‡–‘™ƒ‹ƒ–‘–ƒŽ‡Œ‘†”¸„‘ä ‹’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ–—ǡ ‡Ǧ Š‘™ƒÏ•”ƒŒ›–‘–ƒŽ‹–ƒ”›‘Ž‡–›™‹œ‹™‘Ž—–ƒ”›œƒ‹ˆ‡•–—Œ¦ ›•‹¸Ǥ‹Ǥ ™ƒ Œƒ Š–‡””‘”›•–› œ› ŠǤ‹†‡”œ›ˆ”ƒ Œ‹‘‰†ƒ‘™‹O—ƒ œƒ”•‹’”‘’ƒ‰‘Ǧ ™ƒŽ‹–‡Ă–œ™Ǥ„‘‰‘•–”‘‹–‹‡Ž•–™‘Ȃ‹†‡¸•–™‘”œ‡‹ƒ‘™‡Œ’”‘‡–‡Œ•‹‡Œ”‡Ž‹‰‹‹ ’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ–—ǡ—„ו–™‹ƒŒ¦ ‡ŒŽ—†œ‘ä©‹œƒ’‡™‹ƒŒ¦ ‡ŒŒ‡Œ†‘•‘ƒÏ¦‘—‹¸ʹͻǤ ƒĂ‡•›’ƒ–›œ—Œ¦ ›œ„‘Ž•œ‡™‹œ‡ˆ—–—”›ä ‹”‘•›Œ• ›Œƒ™‹‡†‡‘Ǧ •–”‘™ƒŽ‹•™¦’‘‰ƒ”†¸™‘„‡ ƒ Š‘†—‹‹Ï‘ä©‘•Œ‹ǡ™›”ƒĂƒŒ¦ ¦•‹¸œƒ”×™‘ ʹͷ Ǥ‘Œ‘™•‹ǡRewolucja socjalistyczna a ci¦gÏoä© kulturyǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͺʹǡ•ǤͶ͵Ǥ ‡œ¸‘‹•–‹‡‹—™ƒĂ†›ƒ”‘†œ‹‡†™× Š—Ž–—”‹™›‹ƒŒ¦ ¦•–¦†‘ ‡’ Œ¸•‡Ž‡–›™Ǧ ‡‰‘™›‘”œ›•–›™ƒ‹ƒ†œ‹‡†œ‹ –™ƒƒ”‘†‘™‡‰‘™›•—¦Ï‡‹™ƒ”–›—Ž‡Ƿ™ƒ‰‹”›Ǧ –› œ‡™™‡•–‹‹ƒ”‘†‘™‡Œdzȋͳͻͳ͵ȌǤ ʹ͸ Ǥ ƒŽ†‡„‡”‰ǡ ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ •Ǥ ʹͻͳȂʹͻ͹Ǥ ƒ”–‘ ™•œƒĂ‡ œƒ—™ƒĂ›©ǡ Ç Œ—Ă ™ ͳͻͲͷ ”Ǥ ‡‹œƒ—™ƒĂƒÏǡÇǷ— ‹•ƒ”‘†‘™›•’‘™‘†‘™ƒÏœƒ‘•–”œ‡‹‡‹–ƒŒ—Ћ‡‘ĂŽ‹™‡‰‘†‘ œ‹‡•‹‡‹ƒ— ‹•—’‘Ž‹–› œ‡‰‘dz‹™”‡œ—Ž–ƒ ‹‡ƒ–› Š‘„•œƒ”ƒ ŠǷƒ’×”ƒ•ƒ‘™Ïƒ†œ–™‘ Œ‡•–•œ œ‡‰×Ž‹‡‡‡”‰‹ œ›dzǤǤǤœ‡”› ŠǡKwestia polska w interpretacji dwóch nurtów rosyjskiej myäli socjalistycznej w XX w.ǡœ‹‡Œ‡ƒŒ‘™•œ‡ͳͻͻ͹ǡ”ͳǤ ʹ͹ Ǥ

(29) Ǥ‡‹ǡDzieÏaǡ–Ǥ͵Ͳǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͷ͹ǡ•ǤͳͶͻǤ ʹͺ Ǥƒ””‡”‡ǯ ƒ—••‡ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•ǤͷͳǤ ʹͻ Ǥ‘󍑙•‹ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥ͹ͳͳȂ͹ʹͶǢǤ‰—”•›ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥͺ͵ȂͻʹǤ.

(30) Historia i Polityka Nr 4 (11)/2010 MyĚl polityczna. 140. ™’‘•–—Žƒ ‹‡ œ›•–‘ä ‹Œ¸œ›ƒ”‘•›Œ•‹‡‰‘ǡŒƒ‹™‡–—œŒƒ•–› œ›’”œ›Œ¸ ‹— ™›„— Š—™‘Œ›œ‹‡ ƒ‹ǤƒŒƒ‘™•‹×™‹ÏǣǷ†Žƒƒ•Ǯ„› ‹‡—”‘’¦ǯ‹‡ Œ‡•– •Ï—ĂƒŽ œ› ƒäŽƒ†‘™ƒ‹‡ ƒ Š‘†— ȏǥȐ ƒŽ‡ ƒ–¸Ă‡‹‡ ƒ•œ› Š ™ÏƒǦ •› Š•‹Ïǥdz͵ͲǤ‹‡‹‡Œƒ Œ‘ƒŽ‹•–› œ›„›Ï•œ–ƒ†ƒ”‘™›’‹•ƒ”œ„‘Ž•œ‡™‹Ǧ œ—Ȃƒ•› ‘”‹Ǥ‹‡–›Ž‘™›‰Ïƒ•œƒÏœ†ƒ‹ƒ™•–›Ž—Ƿƒ•œ”ƒŒ‘Œ œ›•–› –‘†‘„”›”ƒŒ‹–‡”ƒœ‰”ƒ’‹‡”™•œ‡•”œ›’ ‡™䙋ƒ–‘™›‘ ‡” ‹‡dzǡƒŽ‡–‡Ă –™‹‡”†œ‹ÏǡÇ–›Ž‘†‘–› Š œƒ•‘™ƒ—Ž–—”ƒ”‘•›Œ•ƒœƒ™‹‡”ƒ’‹‡”™‹ƒ•–‹ǡ‘Ǧ ‰¦ ‡•Ï—Ă›©œƒ–™‘”œ›™‘‘™‡Œ—Ž–—”›’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ ‹‡Œ͵ͳǤ Ǥ ‘”‹„›Ï–›ǡ–×”›™’Ï›¦Ïƒœ‹ƒ¸•–‘•——„‘Ž•œ‡™‹×™™‘„‡ ”‘•›Œ•‹‡Œ”ƒ†›ƒŽ‡Œ’”ƒ™‹ ›ȋ™Ž‹ä ‹‡œͳͻͳͳ”Ǥ’‹•ƒÏ’Ǥ‘ œƒ”‘•‡ ‹Ñ ƒ Š Œƒ‘Ƿ†‘„”› Š†‡‘”ƒ–ƒ Š‹ƒŒ„ƒ”†œ‹‡Œ‰‘†› Šœƒ‹–‡”‡•‘™ƒ‹ƒŽ—†œ‹ƒ Š –—–ƒŒdzȌǤ”‡œ—Ž–ƒ ‹‡ǡ‹‘™‡”„ƒŽ› Šƒ–ƒ×™ƒǷ œƒ”¦•‘–‹¸dz„‘Ž•œ‡™‹ › ™‹†œ‹‡Ž‹™‹‡Œ’‘–‡ ŒƒŽ› Š•’”œ›‹‡”œ‡Ñ יǤ‡‹™Ž‹’ —ͳͻͲ͹”Ǥ‰Ï‘•‹Ïǡ Ç„—”Ă—ƒœ›Œ‹Ž‹„‡”ƒÏ‘™‹‡•¦•–‘”ƒœ›‰”‘Ā‹‡Œ•‹‹Ăœƒ”ƒ‘–‹ƒǡ™ͳͻͳ͵”Ǥ ’‹•ƒÏ‘™›†‘„›™ƒŒ¦ ›•‹¸œŒ‡Œ•œ‡”‡‰×™Ƿ‰Ï‘•‹‡’”ƒ™†œ‹™‡‰‘ ŠÏ‘’•‹‡Ǧ ‰‘Û ‹ƒǡ ŠÏ‘’•‹‡Œ†‡‘”ƒ Œ‹dzǤ‘†‘„‹‡™‹†œ‹ƒÏ‘•’”ƒ™¸™‹‡Ž— œƒ”‘•‡Ǧ ‹Ñ יǣŽ—†œ‹‡–ƒ ›Œƒ’‘ŽŽ‘ƒŒ‘™ œ›‹–‘”‘‘Ï‘™×™‹Ž‹‘„Ž‹•‘Ǧ ä ‹”ƒ†›ƒŽ‡Œ’”ƒ™‹ ›‹”ƒ†›ƒŽ‡ŒŽ‡™‹ ›ǡƒ™×†œ™‹¦œ——†—‘•›Œ•‹‡‰‘ —”›•œ‹‡™‹ œ’‘–ƒŒ‡‹‡™œ›™ƒÏ•™› Šœ™‘Ž‡‹×™ǡ„›™•’‹‡”ƒŽ‹•‘ ŒƒŽǦ †‡‘”ƒ–×™–ƒǡ‰†œ‹‡Œ‡‰‘—‰”—’‘™ƒ‹‡‹‡‹ƒÏ‘•œƒ•͵ʹǤ ›•‘ƒˆƒŽƒ’ƒ–”‹‘–› œ‡‰‘‡–—œŒƒœ—’‘™›„— Š—

(31) ™‘Œ›䙋ƒ–‘™‡Œ •’”ƒ™‹ÏƒǡÇƐƒ‘×”ƒ’ƒ”–‹‹„‘Ž•œ‡™‹ ‹‡Œ‹‡’‘’ƒ”σœ”ƒœ—‡‹‘™Ǧ •‹‡Œ–ƒ–›‹Ƿ’”œ‡•œ–ƒÏ ƒ‹ƒ™‘Œ›‹’‡”‹ƒŽ‹•–› œ‡Œ™™‘Œ¸†‘‘™¦dz͵͵Ǥ ‘†‹‡‘„‡ ‘䩇‹ƒ™”ƒŒ—’‘’—Žƒ”‘ä©œ†‘„›™ƒÏƒ–‡‘”‹ƒƒ‹‡‹‡™ƒǡ Ç’‘‘„ƒŽ‡‹— ƒ”ƒ–—™‘Œƒ•–ƒÏƒ„›•‹¸™‘Œ¦‘„”‘¦Ǥ•‹Ž‡ƒ•–”‘Œ×™’ƒǦ –”‹‘–› œ› Š䙋ƒ† œ›Ï—†œ‹ƒÏ„‘Ž•œ‡™‹×™™‘††œ‹ƒŽ‡‡‰‹‹—†œ‘œ‹‡•‹‡Œ •ˆ‘”‘™ƒ› ™‡ ”ƒ Œ‹ ’”œ‡œ ”‘•›Œ•‹ Š ”‡™‘Ž— Œ‘‹•–×™Ǣ Œƒ‘ ‘ Š‘–‹ œ‰Ï‘•‹Ï•‹¸†‘ƒ”‹‹–‡Ă’ǤƒŒƒ‘™•‹͵ͶǤ. Ǥ‰—”•›ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥʹ͹͸Ȃʹ͹͹Ǥ 

(32) „‹†‡ǡ•ǤͺʹȂͺ͵Ǥ‘”Ǥ ǤǤ‡‰—σǡHistoria Komunistycznej Partii Polski w äwietle faktów i dokumentów,”‘ σͳͻͺͻǡ•ǤʹͲͶǤ ͵ʹ Ǥ‰—”•›ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥͳͳ͹ȂͳͳͻǤœ„‹‡Ă‘ä ‹ƒ Š‹¸†œ›„‘Ž•œ‡™‹ƒ‹ƒ œƒ”‘Ǧ •‡ ‹Ñ ƒ‹’‘”Ǥ–‡ĂǤƒ” ‹‹ƒǡRozgrabione imperium. Upadek Zwi¦zku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiejǡ”ƒ×™ʹͲͲͳǡ•Ǥ͸͵Ǥ ͵͵ ǤŽ‹ơǡPaÑstwowy kapitalizm w Rosji: od Stalina do Gorbaczowaǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͻͳǡ –ÏǤǤ‡†œ‹‡”•‹ǡǤ‡„”‘™•‹ǡ•ǤͳͲ͹Ǥ ͵Ͷ Ǥ Šƒ–‘™‹ œǡRewolucja wolnoäciǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͻͲǡ•ǤͷͷǢǤƒ†ƒŒ œ›ǡKlerk czy intelektualista zaangaĂowany? cwiat polityki wobec twórców kultury i naukowców europejskich w pierwszej poÏowie XX wiekuǡ‘œƒÑͳͻͻͻǡ•Ǥͷ͹Ǥ ͵Ͳ ͵ͳ.

(33) Jarosãaw Tomasiewicz. Osmoza komunizmu i nacjonalizmu w Rosji: geneza hybrydy. 141. „ƒŽ‡‹‡ ƒ”ƒ–—™ƒ” —ͳͻͳ͹”ǤŒ‡•œ œ‡„ƒ”†œ‹‡Œ’‘‰Ï¸„‹Ï‘‹‡œ”‘œ—‹‡Ǧ ‹‡’‘Ž‹–›‹Ƿ”‡™‘Ž— ›Œ‡‰‘†‡ˆ‡–›œ—dzǤƒ œƒ œ¸ä©„‘Ž•œ‡™‹×™ Š ‹ƒÏƒ œ„Ž‹Ă‡‹ƒœ‹‡Ñ•œ‡™‹ƒ‹‹™ƒ”—‘™‡‰‘’‘’ƒ” ‹ƒœ¦†—› œƒ•‘™‡‰‘Ǥ œƒ œƒÏ‘ –‘ œÏƒ‰‘†œ‡‹‡ ƒ–›™‘Œ‡‡‰‘ •–ƒ‘™‹•ƒǡ ’”œ‡Œä ‹‡ ƒ ’‘œ›Ǧ Œ‡–œ™ǤǷ”‡™‘Ž— ›Œ‡‰‘‘„‘”‘ œ‡•–™ƒdz œ›Ž‹—œƒ‹ƒǡÇ’‘”‡™‘Ž— Œ‹‘•Œ‹ ™ƒ”–‘„”‘‹©Ǥ ”œ‡‰‘”œ ‹‘†‘”‘™œ‘‹–‡–—’‡–‡”•„—”•‹‡‰‘„‘Ž•œ‡™‹×™ ‰Ï‘•‹ÏǣǷ–‘Œ¦ ™œƒ•ƒ†œ‹‡ƒ•–ƒ‘™‹•—œƒ‘Ñ œ‡‹ƒ™‘Œ›ǡ‹‡‘Ѓƒ–‡Ǧ ‰‘”› œ‹‡憃©’”œ‡”™ƒ‹ƒŒ‡Œǡ’‘‹‡™ƒĂ™”ƒœ‹‡‘•Ïƒ„‹‡‹ƒˆ”‘–—”›œ›—Ǧ Œ‡›—–”ƒ–¸™‘Ž‘ä ‹ǥƒ’”‘™ƒ†œ‡‹‡”‡Ă›—‹‡‹‡ ‹‡‰‘„›Ï‘„›‘™‹‡Ž‡ ‰”‘Ā‹‡Œ•œ‡‹Ă‘†”‘†œ‡‹‡•‹¸’”œ‡†”‡™‘Ž— ›Œ‡‰‘”œ¦†—dzǤƒ‹‡‹‡™ƒ’‹Ǧ •ƒÏʹͺ

(34)

(35)

(36) ͳͻͳ͹”Ǥ™Ƿ”ƒ™†œ‹‡dzǡÇ™•›–—ƒ Œ‹ǡ‰†› ƒ”ƒ–œ‘•–ƒÏ‘„ƒŽ‘›ƒ™‘Œƒ ‹‡Œ‡•–•‘Ñ œ‘ƒǷÏ‘Ă‡‹‡ȏǥȐ„”‘‹ȏǥȐ„›Ï‘„›ƒŒ„ƒ”†œ‹‡Œƒ„•—”†ƒŽ¦’‘Ǧ Ž‹–›¦ǤȏǥȐ†‘’׍‹–”™ƒ©„¸†œ‹‡™‘ŒƒǡĂ‘Ï‹‡”œ”‘•›Œ•‹’‘™‹‹‡™›–”™ƒŽ‡ –”™ƒ©ƒ•™‘‹’‘•–‡”——ȏǥȐdz͵ͷǤŽƒ•™‡ŒŽ‹‹‹’‘œ›•ƒÏ–ƒŽ‹ƒǡ–×”›™–×Ǧ ”‘™ƒÏ—ǣǷ ƒ•Ï‘Ǯ”‡ œœ™‘Œ¦ǨǯŒ‡•–ƒ„•‘Ž—–‹‡‹‡’”œ›†ƒ–‡™†œ‹ƒÏƒŽ‘Ǧ ä ‹’”ƒ–› œ‡Œdz͵͸Ǥ‘Ñ —‡‹‘™‹—†ƒÏ‘•‹¸’”œ‡ˆ‘”•‘™ƒ©•™‘Œ¦–ƒ–›¸ „‡œ‘’”‘‹•‘™‡Œ‘’‘œ› Œ‹ǡƒŽ‡ǡŒƒœ™”ƒ ƒ—™ƒ‰¸‰—”•‹ǡǷ•ƒƒ‹†‡ƒ”‘Ǧ •›Œ•‹‡Œ”‡™‘Ž— Œ‹•‘ ŒƒŽ‹•–› œ‡Œ’”œ‡†‡—”‘’‡Œ•¦”‡™‘Ž— Œ¦•‘ ŒƒŽ‹•–› œ¦ Œ‡•–‰Ï¸„‘‘ƒ Œ‘ƒŽ‹•–› œƒ™•™‘‹ Š‘”œ‡‹ƒ Šdz͵͹Ǥ ”œ‡Œ¸ ‹‡ ™Ïƒ†œ› ’”œ‡œ „‘Ž•œ‡™‹×™ ‰”—–‘™‹‡ œ‹‡‹Ï‘ ‹ Š ‘’–›Ǧ ¸Ǥ‡‹™ƒ”–›—Ž‡Ƿ‘–Ž‹™ƒǡŽ‡ œ‘‹‡ œƒŽ‡ Œƒdz‘„™‹‡ä ‹ÏǣǷ ‡•–‡ä› ‘„‡ ‹‡Ȃ‘†ʹͷ’ƒĀ†œ‹‡”‹ƒͳͻͳ͹”ǤȂ‘„”‘Ñ ƒ‹ǡŒ‡•–‡ä›‘†–‡‰‘†‹ƒœƒ ‘„”‘¦‘Œ œ›œ›ǤȏǥȐ„ƒŽ‹Ž‹ä›™Ïƒ•¦„—”Ă—ƒœŒ¸ǤȏǥȐ ‡•–‡ä›œƒ‘„”‘¦ ƒ†œ‹‡ ‹‡Œ‘ ŒƒŽ‹•–› œ‡Œ‡’—„Ž‹‹‘•Œ‹dz͵ͺǤ–×”‘™ƒÏ—‹‘™‹‡™ǣǷ‡Ǧ ”ƒœǡ‰†›‘•Œƒ•–ƒÏƒ•‹¸‹‡ƒ ‘ Š¦ǡŽ‡ œƒ–¦”‘•›Œ•‹ Š”‘„‘–‹×™‹ ŠÏ‘Ǧ ’×™ǡƒ›’”ƒ™‘×™‹©‘‘Œ œ›Ā‹‡ǥdz͵ͻǤƒ™‡–”‘ ‹™ͳͻʹͶ”Ǥƒσƒ Š Ƿ‘Œ–ƒ”‡Œdz†‡Žƒ”‘™ƒÏǣǷ¸†œ‹‡›„”‘‹©ƒ•œ‡Œ™‘Ž‘ä ‹ǡƒ•œ‡‰‘”ƒŒ—ǡ ƒ•œ‡Œ‹‡’‘†Ž‡‰Ï‘ä ‹dzͶͲǤ†ƒ‹‡‘”‘™•‹‡‰‘†‘’‹‡”‘”‡™‘Ž— Œƒ†ƒÏƒ‘Ǧ •Œ‹ ’”ƒ™†œ‹™¦ ‹‡’‘†Ž‡‰Ï‘ä©Ǥ ‘Œƒ™‹Ï •‹¸ •™‘‹•–› ”‘•›Œ•‹ ‡•Œƒ‹œ Ȃ ‘–‘ Ǥ Šƒ–‘™‹ œǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥͳͷʹǡͳ͸͹ǡʹͲ͵ȂʹͲͶǡʹʹͲǡʹ͵͸ǡʹ͵ͻǡʹͷ͵Ȃʹͷ͹Ǥ Ǥƒ†œ‹Ñ•‹ǡStalinǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͻ͸ǡ•ǤͳͲʹȂͳͲͶǤ ͵͹ Ǥ‰—”•›ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•ǤͳͷͲǤ ͵ͺ Ǥ

(37) Ǥ‡‹ǡœ‹‡Ïƒǡ–Ǥʹ͹ǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͷͶǡ•ǤͷͲǤ ͵ͻ Ǥ‰—”•›ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥͳ͸ͳǤ ͶͲ Ǥ—•–‹‰‡”ǡCzerwona ksi¸ga: Stalin i ydzi. Tragiczna historia ydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego i radzieckich ydówǡ–ÏǤǤƒĂ‹‡” œƒǡǤ‡†‡”ǡƒ”•œƒ™ƒʹͲͲͶǡ •Ǥ͹ʹǤ ͵ͷ ͵͸.

(38) Historia i Polityka Nr 4 (11)/2010 MyĚl polityczna. 142. ‘•ŒƒŒ‡•–†œ‹ä ‡–”—䙋ƒ–‘™‡Œ”‡™‘Ž— Œ‹ǡ–‘™‘×ϐ‹‡ŒȂŒƒ’‹•ƒÏ‡‹ ™ͳͻͳ͹”ǤȂǷˆ‡†‡”ƒ Œ‡™‘Ž› Šƒ”‘†×™„¸†¦•‹¸‰”—’‘™ƒ©ǥdzͶͳǤ › ‹‡‹‡Œ ™ Žƒ–ƒ Š ʹͲǤ ”‘•›Œ•‹ ƒ Œ‘ƒŽ‹œ ×‰Ï ™›•–¸’‘™ƒ© –›ŽǦ ‘’‘†•×”‹‡ǡ’‘Ž‹–›ƒ„‘Ž•œ‡™‹×™’‘Ž‡‰ƒÏƒƒ™›‘”œ›•–›™ƒ‹—™›™”‘Ǧ –‘™‡‰‘’‘–‡ ŒƒÏ—ƒ Œ‘ƒŽ‹œ×™‹‡Œ•œ‘ä ‹‘™› ŠǤ‡‹‰Ï‘•‹ÏǣǷ‘–”œ‡„Ǧ ‡ Œ‡•– ™›”×™ƒ‹‡ ȏǥȐ ”ƒ Š—— ”œ›™†ǡ –×”‡ ™ –‘— †œ‹‡Œ×™ ™›”œ¦†œ‹Ï ‘„ ‘’Ž‡‹‡Ñ ‘ ”œ¦† ƒ”‘†— Ǯ™‹‡Ž‘‘ ƒ”•–™‘™‡‰‘ǯdzͶʹǤ

(39) ™›Œƒä‹ƒÏ ’”œ›Ǧ œ››ǣ ǷŽƒ ƒÏ‡Œ ƒ•œ‡Œ ‡Ž–’‘Ž‹–‹ Œ‡•– ”œ‡ œ¦ †‹ƒ„‡Ž‹‡ ™ƒĂ¦ ’‘œ›•ƒ‹‡ —ˆ‘ä ‹ –—„›Ž יǢ ’‘ –”œ›”‘©ǡ ’‘ œ–‡”‘”‘© ’‘œ›•ƒ©Ǣ †‘™‹‡ä©ǡ Ç ‹‡ Œ‡Ǧ •–‡ä›‹’‡”‹ƒŽ‹•–ƒ‹ȏǥȐǤƒŒ†œ‹‡–‘•™‡‘†„‹ ‹‡™

(40) †‹ƒ Šǡƒ• Š‘†œ‹‡ǡ ™–‡Œ†œ‹‡†œ‹‹‡ȏǥȐ–”œ‡„ƒ„›©’‘–›•‹¦ ”‘©‘•–”‘ЛdzͶ͵ǤŽƒ–‡‰‘•œ œ‡‰×Ž¦ ™ƒ‰¸’”œ›™‹¦œ›™ƒ‘†‘’‘œ›•ƒ‹ƒ—œ—Ϗƒ×™ǡ™–×”› Š™‹†œ‹ƒ‘’‘Ǧ ‘•– ‘–™‹‡”ƒŒ¦ › †”‘‰¸ — ’‘•‹ƒ†Ï‘ä ‹‘ ‘Ž‘‹ƒŽ› ‘ ƒ”•–™ ƒ Š‘†—Ǥ —ĂʹͶŽ‹•–‘’ƒ†ƒͳͻͳ͹”Ǥ‘™ƒ”‘™›†ƒÏƒ‹ˆ‡•–Ƿ‘™•œ›•–‹ Š’”ƒ —Œ¦Ǧ › Š—œ—Ϗƒ×™dzǤ‹‡„ƒ™‡—–™‘”œ‘‘ƒ—–‘‘‹ œ¦—œ—ϏƒÑ•¦‘Ǧ „‘–‹ œ‘ǦŠÏ‘’•¦”‹¸œ‡”™‘¦ǡƒ™ͳͻʹͲ”Ǥ™ƒ—œ‘”‰ƒ‹œ‘™ƒ‘Œƒœ† —†×™ • Š‘†— ƒ –×”›ǡ ™‡†Ž‡ •Ïי ›Ž˜ƒ‹ƒ ‘—Ž‘—“—‡ǯƒǡ ’”œ‡†•–ƒ™‹Ǧ ‹‡Ž‡‘‹–‡”—™ƒŽ¸Žƒ•œƒ•–¦’‹Ž‹†Ă‹Šƒ†‡ͶͶǤ‘Ž•œ‡™‹ ›•ƒ–‡Ž‹–›œ‘™ƒŽ‹ ‹™ ŠÏƒ‹ƒŽ‹Ž‘ƒŽ‡—‰”—’‘™ƒ‹ƒ”ƒ†›ƒŽ‡–ƒ‹‡Œƒǣƒ‰‡•–ƒÑ•ƒ ”—’ƒ‘Ǧ ŒƒŽ‹•–› œƒǡƒœ‡”•ƒ†ƒŽƒ–ȋ’”ƒ™‹‡†Ž‹™‘ä©Ȍǡ‘•‡–›Œ•ƒ‡”‡ǡƒœƒ Š•ƒ σ•œǡ—œ—ϏƒÑ•‹‘‹–‡–‘ ŒƒŽ‹•–› œ›™ƒœƒ‹—ǡ

(41) ––‹Šƒ†™ƒƒ”ƒǦ †œ‹‡ǡ ‡‹— ŠƒŽƒ”™— Šƒ”œ‡ͶͷǤ‘Ž‹–›¸–¦•–ƒ”ƒ‘•‹¸’”œ‡‹‡ä©†‘‹› Š ”ƒŒ×™—”‘’›ȋœ™Ïƒ•œ œƒ†‘‹‡‹‡ Ȍ‹œŒ‹ȋ’”œ‡†‡™•œ›•–‹Š‹ȌͶ͸Ǥ ”ƒ–—Œ¦ Œƒ‘‰Ïי‡‰‘™”‘‰ƒǷ™‹‡Ž‘”—•‹•œ‘™‹‹œdzȋ œ‡‰‘™›”ƒǦ œ‡„›Ïƒ•œ‘σŠ‹•–‘”› œƒ‘”‘™•‹‡‰‘Ȍ†„ƒ‘‘’‘œ›•ƒ‹‡‹‡Œ•œ‘Ǧ. Ǥ‰—”•›ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•ǤʹͲͷǡʹͲͺǤ Ǥ

(42) Ǥ‡‹ǡDzieÏaǡ–Ǥ͵͸ǡ•Ǥ͸͵͹Ǥ Ͷ͵ 

(43) „‹†‡ǡ–ǤͶͷǡƒ”•œƒ™ƒͳͻ͹ͷǡ•ǤʹͶͺǤ ͶͶ Ǥ Š‹–œǡ Wszechislamǡƒ”•œƒ™ƒ„Ǥ†Ǥ™Ǥǡ•ǤͳͶ͹ȂͳͷͲǢǤ‡‹‰•‡ǡ Narzucona rewolucja: precedens – Azja crodkowa (1917–28)ǡ ”›–›ƒ ͳͻͺ͹ǡ ” ʹ͸Ǣ Ǥ ‘—”–‘‹• ‹ ‹Ǥǡ Czarna ksi¸ga komunizmu: Zbrodnie, terror, przeäladowaniaǡ–ÏǤǤƒƒ”‹‹Ǥǡƒ”•œƒ™ƒ ʹͲͲͳǡ•Ǥ͸͸ͳǤ Ͷͷ Ǥ ‡‹‰•‡ǡ ‘’Ǥ ‹–ǤǢ Encyklopedia Rewolucji PaĀdziernikoweŒǡ ”‡†Ǥ Ǥ ƒœ›Ž‘™ǡ Ǥ‘„ œƒǡƒ”•œƒ™ƒͳͻ͹͹ǡ•Ǥͳͷǡ͹͹ǡͳʹͳǡͳͷͳǡͶ͵ͻǢǤ‘ŒƒǡGdy run¸Ïy tronyǡƒ”•œƒǦ ™ƒͳͻ͹ʹǡ•ǤʹͺͺȂʹͻʹǤ Ͷ͸ Ǥ ‘–Ï‘™•‹ǡ Kryzys 1923 roku w Niemczechǡ ‘œƒÑ ͳͻͺͺǡ •Ǥ ͹ʹȂ͹͵ǡ ͳͲ͵ȂͳͲͷǢ Ǥƒ†œ‹Ñ•‹ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥͳͺǡ͵͵Ǧ͵͸ǡͶͺȂͶͻǡͷͳǤ’”œ›’ƒ†—‹‡‹‡ ‘œƒ œƒÏ‘–‘ƒ ‡’–ƒǦ Œ¸–ƒ–› œ‡‰‘•‘Œ—•œ—œƒ Œ‘ƒŽ‹•–› œ¦—Ž–”ƒ’”ƒ™‹ ¦ǤǤŽ‹ ǡ‡˜‹‡™•ǣ ‡‘ơ”‡›‘Ǧ „‡”–•ǡ Š‘Ž› ŽŽ‹ƒ ‡ǣ –ƒŽ‹ǯ• ƒ – ‹–Š ‹–Ž‡” Š––’ǣȀȀ™™™Ǥƒ”š‹•–•Ǥ‘”‰ȀŠ‹•–‘”›Ȁ‡–‘ŽȀ ”‡˜Š‹•–Ȁ„ƒ ‹••Ȁ˜‘Ž͵Ȁ‘ͶȀ”‡˜”‘„ǤŠ–ŽǤ Ͷͳ Ͷʹ.

(44) Jarosãaw Tomasiewicz. Osmoza komunizmu i nacjonalizmu w Rosji: geneza hybrydy. 143. ä ‹ƒ”‘†‘™› ŠͶ͹Ǥ–› ‡Ž—ƒȋƒ”œ‡ ͳͻʹͳ”ǤȌ‹

(45)

(46) ȋ™‹‡ ‹‡Ñͳͻʹ͵”ǤȌ œŒ‡Ā†œ‹‡ȋ„Ȍ’”‘Žƒ‘™ƒ‘’‘Ž‹–›¸Ƿ‘”‡‹œƒ Œ‹dzȋ—‘”œ‡‹‡‹ƒȌͶͺǤǦ †”œ‡Œ‘Žƒ”‡ ‡œ—Œ¦ ’”ƒ ¸ ‡Ž‡‡ƒ””‡”‡†ǯ ƒ—••‡Ƿ‘Ž•œ‡™‹ ›‹ƒǦ ”‘†›dz–”ƒˆ‹‡ƒ’‹•ƒÏǣǷ‘Ž•œ‡™‹ ›—’ƒ” ‹‡‹‘•‡™‡–‹‡–™‘”œ›Ž‹ƒ”‘†›ǡ –×”› Š ˆ‡†‡”ƒŽ‹œ‘™ƒ‹‡ ’‘–‡ •‹¸ œƒŒ‘™ƒŽ‹Ǥ ›’‘•ƒĂƒŽ‹ Œ‡ ™ 䙋ƒ†‘Ǧ ‘䩐ƒ”‘†‘™¦ǡ‘†›ϐ‹‘™ƒŽ‹’‹•‘‹Œ¸œ›ǡ–™‘”œ›Ž‹‡Ž‹–›ǡ‹•–›–— Œ‡ƒ—‘Ǧ ™‡‹—Ž–—”ƒŽ‡dzͶͻǤ‘–™‹‡”†œƒ–‘ ל‡ˆƒ ‹‡™‹ œǡ‘’‹•—Œ¦ ›™Ƿ™› ‹¸•–™‹‡ ’”‘™‘ƒ Œ‹dz Œƒ ‘† ͳͻʹ͵ ”Ǥ ™Ïƒ†œƒ ”ƒ†œ‹‡ ƒ –™‘”œ›Ïƒ ‹•–›–— Œ‡ ’ƒÑ•–™‘Ǧ ™‡ ‹ƒÏ‘”—•‹ǡ ‘™‘ œ‡•¦ —Ž–—”¸ „‹ƒÏ‘”—•¦ œ› ™”¸ œ 䙋ƒ†‘‘ä© ƒ”‘Ǧ †‘™¦ ‹ƒÏ‘”—•‹×™Ǥ ”‡œ—Ž–ƒ ‹‡ ‡‹‰”ƒ ›Œ› ”œ¦† „‹ƒÏ‘”—•‹ ™ ’ƒĀ†œ‹‡”Ǧ ‹— ͳͻʹͷ ”Ǥ ”‘œ™‹¦œƒÏ •‹¸ •–™‹‡”†œƒŒ¦ ǡ Ç Ƿƒ”‘†‘™› —”œ‡ œ›™‹•–‹Ï ƒ†œ‹‡Œ‡ ‘†‘’”œ‡‹•–‘ œ‡‹ƒ™’”ƒ™†œ‹™‹‡ƒ”‘†‘™‡’ƒÑ•–™‘dzͷͲǤ‘Ǧ †‘„¦ •›–—ƒ Œ¸ ™‹†œ‹› ƒ ”œ¦†œ‘‡Œ ’”œ‡œ χ•ƒ†”ƒ œ—•‹‡‰‘ ”ƒǦ ‹‹‡Ǥ™‹‡–‹—ͳͻʹͶ”Ǥ’”‘Žƒ‘™ƒƒœ‘•–ƒÏƒǷ—”ƒ‹‹œƒ ŒƒdzǤ —Ă™ͳͻʹ͸”Ǥ ™ͺͲ’”‘ Ǥ•œ×Ï™‹‡Œ•‹ Š‹’‘Ï‘™‹‡‹‡Œ•‹ Š—”ƒ‹Ñ•‹„›ÏŒ¸œ›‹‡™›Ǧ Ïƒ†‘™›ǡ™”‘’×Ā‹‡ŒŒ¸œ›—”ƒ‹Ñ•‹•–ƒÏ•‹¸Œ¸œ›‹‡’ƒÑ•–™‘™›Ǥ‘ ’‘™”ƒ ƒŽ‹‡‹‰”ƒ ‹ȋǤ‹Ǥ’‹‡”™•œ›’”‡œ›†‡–”ƒ‹›› ŠƒŒÏ‘ ”—Ǧ •œ‡™•‹Ȍ ƒ Ž‹ œ„ƒ ”ƒ‹Ñ י ™ ’ƒ”–‹‹ ™œ”‘•Ïƒ †‘ ͵͹ ’”‘ Ǥ ƒ•–¸’ ƒ œ—Ǧ •‹‡‰‘Ȃ›‘󍔛’›ǡ†‘ƒ‰ƒÏ•‹¸ƒ™‡–’‘™‹¸•œ‡‹ƒ”‡’—„Ž‹‹—”ƒǦ ‹Ñ•‹‡Œ‘͵ͻ’‘‰”ƒ‹ œ› Š’‘™‹ƒ–×™ ‡†‡”ƒ Œ‹‘•›Œ•‹‡ŒͷͳǤ ‹‡‘œƒ œƒÏ‘–‘Œ‡†ƒœ‹ƒ›‹–‡”ƒ Œ‘ƒŽ‹•–› œ‡Œ‹†‡‘Ž‘‰‹‹‘—‹Ǧ œ—Ǥ ‡†‡œ†œ‹ƒÏƒ œ›„‘Ž•œ‡™‹ ‹ Š‘䙋ƒ† œ›ÏŒƒ•‘ǣǷǮ‘”‡‹œƒ Œƒǯƒ•Ï—Ǧ Û©„—†‘™‹‡•’‘χ œ‡Ñ•–™ƒ‘—‹•–› œ‡‰‘ȏǥȐǤƒ•œ‡œƒ†ƒ‹‡’‘Ž‡‰ƒƒ –›ǡDŽ›’”œ‡œŒ¸œ›‘Œ œ›•–›‹—Ž–—”¸ƒ”‘†‘™¦†‘’”‘™ƒ†œ‹©•’‘χ œ‡ÑǦ •–™‘†‘䙋ƒ–‘™‡Œ—Ž–—”›‹‹–‡”ƒ Œ‘ƒŽ‹œ—Ž—†œ‹’”ƒ —Œ¦ › ŠdzͷʹǤ ‘Ž‹–›ƒ–ƒ’”œ›‹‘•ÏƒŒ‡†ƒ•—–‹‹‡‘ œ‡‹™ƒ‡Ȃ‹–‘™†™× Š™›Ǧ ‹ƒ”ƒ ŠǤPrzede wszystkim hasÏa komunistyczne zostaÏy podj¸te przez ugrupowania mniejszoäci narodowych, postrzegaj¦ce bolszewików jako Ǥƒ””‡”‡ǯ ƒ—••‡ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥͳͷ͹ȂͳͷͻǤ Ǥ ƒŽ—ǡ Koncepcje polityki narodowoäciowej Ukrainy. Tradycje i wspóÏczesnoä©ǡ ”‘ σ™ʹͲͲʹǡ•ǤͳͶͷǤ Ͷͻ Ǥ‘ŽƒǡBolszewicka polityka narodowoäciowaǡœ‹äͳͻͻʹǡ”ͻǤ ͷͲ Ǥƒ ‹‡™‹ œǡZwyci¸stwo prowokacjiǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͺͻǡ•ǤͻͲȂͻͶǤ ͷͳ Ǥ ƒ”•‹ǡ Ukraina. Historia, wspóÏczesnoä©, konflikty narodoweǡ ƒ”•œƒ™ƒ ͳͻͻ͵ǡ •ǤʹͶǡ͹ͺǢ Ǥ Ǥ”—•‹ǡPetlurowcy. Centrum PaÑstwowe UkraiÑskiej Republiki Ludowej na wychodĀstwie (1919–1924)ǡ”ƒ×™ʹͲͲͲǡ•ǤͷͲ͵ȂͷͲͶǢƒŽ—ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•ǤͳͶͷȂͳͷͲǤ

(47) †‡‘Ž‘‰‹¸ —”ƒ‹Ñ•‹‡‰‘Ƿƒ”‘†‘™‡‰‘‘—‹œ—dz™™›†ƒ‹—”›’›ƒ‘ƒ™‹ƒǤ–”›Œ‡ǡUkraiÑska idea narodowa okresu mi¸dzywojennego. Analiza wybranych koncepcjiǡ”‘ σ™ʹͲͲͲǡ •Ǥ͵͵ʹȂ͵ͻ͹Ǥ ͷʹ ǤƒŽ—ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•ǤͳͶͷǤ Ͷ͹ Ͷͺ.

(48) Historia i Polityka Nr 4 (11)/2010 MyĚl polityczna. 144. sojuszników w walce z uciskiem, ale dbaj¦ce jednak o zachowanie niezaleĂnoäci i przez to „niekompatybilne” ze scentralizowanym ruchem komunistycznymǤ ”œ›Ïƒ†‡ —‰”—’‘™ƒ‹ƒ ƒ”‘†‘™‘Ǧ‘—‹•–› œ‡‰‘ǡ •‘ϐŽ‹–‘™ƒ‡‰‘œ”‘•›Œ•‹‹„‘Ž•œ‡™‹ƒ‹ǡ‘Ç„›©‘•›Œ•ƒƒ”–‹ƒ—Ǧ œ—ϏƒÑ•‹ Š‘—‹•–×™Ǧ„‘Ž•œ‡™‹×™ǡ—–™‘”œ‘ƒ™ͳͻͳͺ”Ǥ’”œ‡œ„ƒ•œ‹”Ǧ •‘Ǧ—œ—ϏƒÑ•‹‡‰‘ „‘Ž•œ‡™‹ƒ —Ï–ƒǦ ƒŽ‹Œ‡™ƒǤ ‹” ƒ›‹– —Ï–ƒǦ ƒŽ‹Œ‡™ —œƒÏǡÇ’‘†•–ƒ™‘™›Œ‡•–‘ϐŽ‹–‹¸†œ›—”‘’¦ƒƒ”‘†ƒ‹‘Ž‘‹ƒŽ›Ǧ ‹‹’×ύ‘Ž‘‹ƒŽ›‹Ǣ‹‡Œ•‹’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ–—”‘’›‹ƒÏ„›©–ƒ•ƒ‘‘„ ›Ž—Ǧ †‘ • Š‘†— Œƒ „—”Ă—ƒœ›Œ‹ ‘Ž‘‹œƒ–‘”œ›ͷ͵Ǥ

(49) †‡‘Ž‘‰‹ƒ —œ—ϏƒÑ•‹‡‰‘ ‘—‹œ—‘ƒœƒÏƒ•‹¸‹ä©œ„›–†ƒŽ‡‘Ȃ™ͳͻʹ͵”Ǥ—Ï–ƒǦ ƒŽ‹Œ‡™œ‘•–ƒÏ—•—Ǧ ‹¸–›œ’ƒ”–‹‹‹—™‹¸œ‹‘›ͷͶǤͳͻͳͻ”Ǥƒ„ƒœ‹‡Ž‡™‡‰‘•”œ›†Ïƒ—”ƒ‹Ñ•‹ Š ‡•‡”‘™ י’‘™•–ƒÏƒ”ƒ‹Ñ•ƒ‘—‹•–› œƒƒ”–‹ƒȋ„‘”‘–„‹•–×™Ȍǡ†›•’‘Ǧ —Œ¦ ƒ™Ïƒ•›‹•‹Ïƒ‹œ„”‘Œ›‹’‘†™‘†œ¦ƒ–™‹Œƒ ”›Š‘”Œ‹™ƒͷͷǤ‘†‘„Ǧ › Šƒ”ƒ–‡”‹ƒÏƒ›†‘™•ƒ‘—‹•–› œƒƒ”–‹ƒ‘„‘–‹ œƒ‘ƒŽ‡Œ›Œ‘ǡ †œ‹ƒÏƒŒ¦ ƒ ™ †‘ ͳͻʹͺ ”Ǥͷ͸Ǥ ‘—‹•–› œ‡Œ ’ƒ”–‹‹ ”—œŒ‹ ‘†ä”‘†‘Ǧ ™‡–‡†‡ Œ‡’”œ‡Œƒ™‹ƒÏƒ†‘ͳͻʹʹ”Ǥ‰”—’ƒ‘Ž‹ƒ”’ƒ†‹™ƒ‹‡‰‘ǡ™œ‡”Ǧ „‡Œ†Ăƒ‹‡Ȃˆ”ƒ ŒƒŒŒ—„ƒŠƒ„—†ƒ‰‘™ƒǡ™›™‘†œ¦ ƒ•‹¸œ—œ—ϏƒÑ•‹‡Œ ‘”‰ƒ‹œƒ Œ‹•‘ ŒƒŽ‹•–› œ‡Œ ‹‡–Ǣ†‘ƒ‰ƒÏ›•‹¸‘‡‹‡–›Ž‘—–”œ›ƒ‹ƒ ‘†”¸„‘ä ‹’ƒ”–›Œ‘Ǧ’ƒÑ•–™‘™‡ŒƒŽ‡–‡Ăƒ•›‹Žƒ Œ‹ƒ’Ï›™‘™‡ŒŽ—†‘ä ‹”‘Ǧ •›Œ•‹‡Œͷ͹Ǥ †ƒŽ•œ‡Œ ’‡”•’‡–›™‹‡ ‘ƒœƒÏ‘ •‹¸ǡ Ç rozbudzony nacjonalkomunizm narodów peryferyjnych wróciÏ rykoszetem do rosyjskiego rdzenia ZSRR budz¦c tam analogiczn¦ reakcj¸Ǥ ’”œ›ŒƒÏ –‡— ˆƒ–ǡ Ç ƒ”‘†‘™‡ •ƒ‘•–ƒ‘™‹‡‹‡ ‹‰†› ‹‡ „›Ï‘ †Žƒ „‘Ž•œ‡™‹×™ ™ƒ”–‘ä ‹¦ •ƒ¦ ™ •‘„‹‡ ƒŒ‡†›‹‡–ƒ–›¦Ǥƒ”–‹ƒ‘—‹•–› œƒ‹ƒÏƒ’‘œ‘•–ƒ©Œ‡†‘Ž‹–ƒ‹• ‡–”ƒǦ Ž‹œ‘™ƒƒœƒ’‡™‹ƒŒ¦ ˆƒ–› œ¦Œ‡†‘䩐ƒ™‡–œƒ‹Ž—œ‘”› œ›‹’ƒ”ƒ™ƒƒǦ ‹ƒ”‘†‘™› ŠǷ‹‡’‘†Ž‡‰Ï‘ä ‹dzͷͺǤ— Šƒ”‹‹‹ƒ–ƒ‘™™›•–¸’‘™ƒŽ‹œ”‡•œǦ. The Case of Sultan-GaliyevǡŠ––’ǣȀȀ™™™ǤƒŽŽ‹ƒ ‡ŽǤ ‘ȀȀ—Ž–ƒǦ ƒŽ‹›‡˜Ǧ

(50) Ǧ ǤŠ–Ǥ ͷͶ Ǥ‘󍑙•‹ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•ǤͺͲͷȂͺͲ͸ǤǢ’‘”ǤǤ‡‹‰•‡ǡǤ‹„—•ŠǡMuslim National Communism in the Soviet Union: A Revolutionary Strategy for the:Colonial World,Š‹ ƒǦ ‰‘ͳͻ͹ͻǡ’ƒ••‹Ǥ ͷͷ Ǥ Ǥ”—•‹ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•ǤͷͶȂͷͷǡͷ͹Ȃͷͻǡ͸͹Ȃ͸ͻǡͳʹͳȂͳʹʹǤ ͷ͸ Komunikaty informacyjne Komisariatu Rz¦du na m. st. Warszaw¸ǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͻ͵ǡ –ǤʹǡœǤʹǤǡ•ǤʹͺͳǤ ͷ͹ Ǥƒ–‡”•‹ǡ ”—œŒƒǡƒ”•œƒ™ƒʹͲͲͲǡ•ǤͳͳͳȂͳͳͺǢǤc™‹¸–‘ Š‘™•‹ǡœ‡”„‡Œ†Ăƒǡ ƒ”•œƒ™ƒ ʹͲͲ͸ǡ •Ǥ ͷͳǡ ͺͷȂͺ͸ǡ ͳͲʹȂͳͲ͵Ǥ ‘”ǤǤ –‡Ă Ǥ Ǥ Š‹–‡ǡ National Communism and world revolution: the political consequences of German military withdrawal from the Baltic area in 1918–1919ǡ—”‘’‡Ǧ•‹ƒ–—†‹‡•ǡ‡ ‡„‡”ͳͻͻͶǤ ͷͺ Ǥƒ””‡”‡ǯ ƒ—••‡ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥʹ͹ǡͷ͹ǡ͸͸Ȃ͸ͻǤ ͷ͵.

(51) Jarosãaw Tomasiewicz. Osmoza komunizmu i nacjonalizmu w Rosji: geneza hybrydy. 145. –¦Œ—Ă™ œƒ•‹‡™‘Œ›’”œ‡ ‹™—œƒ‹—’”œ‡œ„‘Ž•œ‡™‹×™’”ƒ™ƒƒ”‘†×™ †‘•ƒ‘•–ƒ‘™‹‡‹ƒǡ’‘†–”œ›—Œ¦ •™‡•–ƒ‘™‹•‘ƒ‘ˆ‡”‡ Œ‹™™‹‡–Ǧ ‹—ͳͻͳ͹‹

(52)

(53)

(54) Œ‡Ā†œ‹‡’ƒ”–‹‹ͷͻǤ™”ש›—™ƒ‰¸ǡÇ–‘‘–›™‘™ƒ‡‹–‡”Ǧ ƒ Œ‘ƒŽ‹œ‡•–ƒ‘™‹•‘ˆƒ–› œ‹‡—†‡”œƒÏ‘™ƒ•’‹”ƒ Œ‡ƒ”‘†×™’‡”›Ǧ ˆ‡”›Œ› ŠǤ ‘Œƒ †‘‘™ƒǡ ™ –×”‡Œ „‘Ž•œ‡™‹‘ ’”œ›•œÏ‘ •‹¸ œ‹‡”œ›© ‹‡ –›ŽǦ ‘œ™‹‡Ž‘”—•¦‹ƒÏ¦”‹¦ǡƒŽ‡–‡Ăœ•‡’ƒ”ƒ–›œƒ‹‹‡Œ•œ‘ä ‹ƒ”‘†‘Ǧ ™› Šǡ™œ‘ ‹Ïƒ–‡†‡ Œ‡ƒ”‘†‘™‡™„‘Ž•œ‡™‹œ‹‡ǤŽ‹ƒ–ǡ™–×”›œƒǦ Š‘†œ‹Ïƒ‘™‡”•Œƒ‘ƒ” Š‹•–×™™„‘Ž•œ‡™‹×™ǡ‘††ƒŒ‡‹ Šƒ‹Ï—ÏŠƒ‘™ ™•™›†”ƒƒ ‹‡Ƿ‹—”„‹×™dzǡ™–×”›Œ‡†‡œ„‘Šƒ–‡”×™ǡ—”›™ƒŒ¦Ǧ ›•‹¸’”œ‡†’‡–Ž—”‘™ ƒ‹„‹ƒÏ›‘ϐ‹ ‡”›•œÏƒŒ‡™•‹•™¦ƒ†œ‹‡Œ¸ƒ‘†„—Ǧ †‘™¸™‹‡Ž‹‡Œ‘•Œ‹Ž‘—Œ‡™„‘Ž•œ‡™‹ƒ ŠǣǷ‹‡ Š‹‡œ‘„‹Ž‹œ—Œ¦Ǩ‘ÑǦ —„¸†¸™‹‡†œ‹ƒÏǡÇ•Ï—ø™”‘•›Œ•‹‡Œƒ”‹‹Ǥ—†œ‹‡‹‡•¦œƒ‹Ǥ—†œ‹‡•¦ ’”œ‡ ‹™‘ƒǥdz͸ͲǤƒŒ™›”ƒĀ‹‡Œ™‹†ƒ©–‘„›Ï‘™—”‹‡•–ƒ‹‡ǡ–×”›‘ƒǦ œƒÏ•‹¸Žƒ„‘”ƒ–‘”‹—Ƿ‘Ž‘‹ƒŽ‡Œ™‹œŒ‹”‡™‘Ž— Œ‹dzǤƒ””‡”‡†ǯ ƒ—••‡’‹•œ‡ ‘™›•–¸’—Œ¦ ›–ƒǷ‘ ‡ƒ‹‡•œ‘™‹‹œ—”‘•›Œ•‹‡‰‘ǡ’”œ›œƒŒ¦ ‡‰‘•‹¸†‘ „‘Ž•œ‡™‹œ—dz͸ͳǤ‘Ž•œ‡™‹œ•–ƒÏ•‹¸–ƒ‘™¦ƒ•¦”‘•›Œ•‹‡‰‘‹’‡”‹ƒǦ Ž‹œ—Ǥƒ•œ‹‡ ¦ƒ†¸‡Ž‡‰ƒ–×™‘„‘–‹ œ› Š’‘’‹‡”ƒŽ‹™•œ›• ›‘•ŒƒǦ ‹‡ǡϦ œ‹‡œ‘„•œƒ”‹ƒ‹ǡ’”ƒ™‘•Ïƒ™›‹†— Š‘™›‹ǡ ƒ”•‹‹ˆ— Œ‘Ǧ ƒ”‹—•œƒ‹ ‹ ‘ϐ‹ ‡”ƒ‹Ǥ ƒ†ƒ ‘‹•ƒ”œ› —†‘™› Š ”ƒŒ— —”‹‡•–ƒÑ•‹‡‰‘ ’”‘™ƒ†œ‹Ïƒ ’‘Ž‹–›¸ ƒ–›—œ—ϏƒÑ•¦ǡ ’Ǥ — Š™ƒÏƒ

(55)

(56)

(57) œŒƒœ†— ”ƒ† —”‹‡Ǧ •–ƒ—œŽ‹•–‘’ƒ†ƒͳͻͳ͹”Ǥ‰Ï‘•‹ÏƒǡÇǷ‹‡‘Ѓ†‘’—•œ œƒ©—œ—Ϗƒ×™†‘ •’”ƒ™‘™ƒ‹ƒˆ— Œ‹™ƒŒ™›Ă•œ› Š‘”‰ƒƒ Š”‡™‘Ž— ›Œ‡Œ™Ïƒ†œ›dzǤ‘†‘„Ǧ ƒ•›–—ƒ Œƒ—•œ–ƒÏ–‘™ƒÏƒ•‹¸™ͳͻͳͺ”Ǥ™ƒ—‹ƒœƒ‹—Ǥ‘Ž‹–›ƒ™‘„‡ —Ǧ œ—Ϗƒ×™™œŒ‹c”‘†‘™‡Œœ‹‡‹Ïƒ•‹¸†‘’‹‡”‘’‘†‘‹‡ ͳͻͳͻ”Ǥ͸ʹǤ GÏównym impulsem dla „unarodowienia” komunizmu staÏo si¸ jednak zagroĂenie zewn¸trzneǡ‘–×”›Ƿ”×–‹—”•Š‹•–‘”‹‹ȋ„Ȍdz’‹•ƒÏǣ Ƿƒ”–‹ƒ’‘’”‘™ƒ†œ‹ÏƒŽ—††‘™‘Œ›‘‘ ƒŽ‡‹‡‘Œ œ›œ›ǡ’”œ‡ ‹™‘ƒŒƒœ†‘Ǧ ͷͻ 

(58) „‹†‡Ǣ ‘”Ǥ Historia Wszechzwi¦zkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kursǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͶͻǡ•Ǥʹͳͷǡʹ͸ͶǤ ͸Ͳ Ǥ—ÏŠƒ‘™ǡDni Turbinówǡȏ™ǣȐAntologia dramatu radzieckiegoǡ™›„ǤǤƒŽ‹ ‹ǡ ƒ”•œƒ™ƒͳͻ͹ͺǡ•ǤͳͲͻȂͳͳͳǤƒ•Ï‘™ƒƒ†™‡”•ƒ”œƒǣǷ›Ïƒ‘•ŒƒȂ™‹‡Ž‹‡‘ ƒ”•–™‘Ǩdz‘†Ǧ ’‘™‹ƒ†ƒǣǷ

(59) ¸†œ‹‡Ǩǥ¸†œ‹‡ǨȏǥȐ‹‡„¸†œ‹‡†ƒ™ƒȂ„¸†œ‹‡‘™ƒǤdz

(60) Œ‡•œ œ‡Œ‡†ƒ„ƒ”†œ‘ Šƒ”ƒ–‡”›•–› œƒ™‡•–‹ƒ›•œÏƒŒ‡™•‹‡‰‘ǣǷ ‡•–‡œƒ„‘Ž•œ‡™‹ƒ‹ǡƒŽ‡’”œ‡ ‹™‘‘Ǧ —‹•–‘dzǤ‘ ‹‡ƒ™‡ǡŒƒ™‹‡”‡ƒ ›Œ›”— Š„‹ƒÏ‘‰™ƒ”†›Œ•‹•’‘–›ƒ•‹¸——ÏŠƒ‘™ƒ œ‡œƒ œ‹‡™‹¸•œ›œ”‘œ—‹‡‹‡‹ĂŽ—†‘™›‹•’‘χ œ‹‡„ƒ”†œ‹‡Œ’‘•–¸’‘™›ƒ Œ‘Ǧ ƒŽ‹œ—”ƒ‹Ñ•‹‡–Ž—”›Ǥ ͸ͳ Ǥƒ””‡”‡ǯ ƒ—••‡ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥ͹ͻǤ ͸ʹ Ǥ‡‹‰•‡ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥ.

(61) Historia i Polityka Nr 4 (11)/2010 MyĚl polityczna. 146. ™‹™‘Œ•‹–‡”™‡ Œ‹ —†œ‘œ‹‡•‹‡Œǥdz͸͵Ǥ —Ăʹͳ

(62)

(63) ͳͻͳͺ”Ǥ‡‹”œ— ‹ÏŠƒ•Ï‘ǣ Ƿ‘ ŒƒŽ‹•–› œƒ‘Œ œ›œƒ™‹‡„‡œ’‹‡ œ‡Ñ•–™‹‡Ǩdz͸ͶǤœ œ‡‰×Ž‡Œ‡†ƒœƒ œ‡Ǧ ‹‡‹ƒÏƒ™‘ŒƒͳͻʹͲ”Ǥœ‘Ž•¦Ǥ‘„‡ ’‘Ž•‹‡‰‘‹Ȃ ‘‹•–‘–‡Ȃƒ”‘†‘™‘Ǧ —”ƒ‹Ñ•‹‡‰‘œƒ‰”‘ǐ‹ƒ’‘•–ƒ‘™‹‘‘‘†™‘σ©•‹¸†‘Šƒ•‡Ï’ƒ–”‹‘–› œ› ŠǤ ƒ†‡ͳʹͳͻʹͲ”Ǥ‘’—„Ž‹‘™ƒÏ™Ƿ”ƒ™†œ‹‡dzƒ”–›—ÏǷ Šƒ”ƒ–‡”œ‡™‘Œ› œ„‹ƒÏ¦‘Ž•¦dz•–ƒ™‹ƒŒ¦ ƒ•–¸’—Œ¦ ‡–‡œ›ǣ™‘Œƒœ‘Ž•¦ƒ ‡Ž‡ƒ”‘†‘™‡ ‹Žƒ•‘™‡ǡ‰†›Ă™”׉Žƒ•‘™›Œ‡•–™”‘‰‹‡œƒ‰”ƒ‹ œ›Ǣ–”œ‡„ƒ”‘œ”×Ћ© ”‘•›Œ•‹•œ‘™‹‹œ‘†Ƿœ†”‘™‡‰‘‹•–›–—’ƒ–”‹‘–› œ‡‰‘dzǢ†Žƒ–‡‰‘Ƿ‹‡ƒ ’‘™ƒĂ› Š”×Ћ ƒ‹•’”œ‡ œ‘ä ‹‹¸†œ›ƒ•œ›‹ ‡Žƒ‹’ƒ–”‹‘–› œ›‹ ‹‹–‡”ƒ Œ‘ƒŽ‹•–› œ›‹dzǤ

(64) ‘Ž—†‘™ƒÏǣǷ‘‹‡™ƒĂ‘•ŒƒŒ‡•–Œ‡†››”ƒǦ Œ‡ǡ™–×”›Žƒ•ƒ”‘„‘–‹ œƒ’”œ‡Œ¸Ïƒ™Ïƒ†œ¸ǡ”‘„‘–‹ ›ƒ ƒÏ›䙋‡ ‹‡ ’‘™‹‹•–ƒ©•‹¸–‡”ƒœ”‘•›Œ•‹‹’ƒ–”‹‘–ƒ‹dzǤ œ‡”™ —ͳͻʹͲ”Ǥ‰ƒœ‡–ƒ”‹‹ œ‡”™‘‡ŒǷ‘Œ‡‘Œ‡‹‡Ï‘dz‘’—„Ž‹‘™ƒÏƒƒ”–›—Ïǡ™–×”›Ƿ’”œ›”‘†œ‘Ǧ ›Œ‡œ—‹–›œƒ Š×™dz’”œ‡ ‹™•–ƒ™‹ƒ‘Ƿ•œŽƒ Š‡–‡—‹‘–™ƒ”–‡—†— Š‘Ǧ ™‹ƒ”‘†—™‹‡Ž‘”‘•›Œ•‹‡‰‘dzǦ–ƒŒƒ•”ƒ™›ƒ Œ‘ƒŽ‹œ•’‘–ƒÏ•‹¸œ”‡ƒǦ Œ¦ ‡‹ƒǤ ’‡Ž ’ƒ”–‹‹ „‘Ž•œ‡™‹ ‹‡Œ œ ʹͻ

(65) ͳͻʹͲ ”Ǥ ™œ›™ƒÏ †‘ ‘„”‘› ‘•Œ‹ȋ Š‘©‹Œ×™Ž‡Ă›ƒ”ƒ‹‹‡ǨȌǢœƒƒ†”‡•‘™ƒ‘‰‘†‘Ƿ™•œ›•–‹ Š”‘„‘–Ǧ ‹×™ǡ ŠÏ‘’×™‹•œƒ‘™› Š‘„›™ƒ–‡Ž‹‘•Œ‹dzȋƒ‹‡–›Ž‘ǡŒƒ†‘–› Š œƒ•ǡ †‘ƒ•’”ƒ —Œ¦ › ŠȌǤ”‘ ‹™‘σÏǣǷ‘–”œ‡„—Œ‡›‘ Š‘–‹×™ǨȏǥȐƒ•ǡ‘ϐ‹Ǧ ‡”×™”‘•›Œ•‹ Šǡ–×”œ›œ”‘œ—‹‡Ž‹ä ‹‡ǡÇ”‹ƒœ‡”™‘ƒ„”‘‹‘Ž‘ä ‹ ‹‹‡’‘†Ž‡‰Ï‘ä ‹ƒ”‘†—”‘•›Œ•‹‡‰‘dz͸ͷǤ ƒƒ’‡Ž‘†’‘™‹‡†œ‹ƒÏ”—•‹Ï‘™™œ›™ƒŒ¦ ‘Ž‡‰×™ǣǷƒ’‘‹Œ ‹‡‘†‘Ǧ œƒ› Š ”œ›™†ƒ ŠǤ ƒ•œ› ‘„‘™‹¦œ‹‡ Œ‡•– –‡”ƒœ „”‘‹© œ‡ ™•œ›•–‹ Š •‹Ï—‹Ï‘™ƒ‡Œ‘•Œ‹‹’‘䙋¸ ‹©Û ‹‡ǡƒ„›‘ ƒŽ‹©Œ¦‘†—Œƒ”œ‹‡‹ƒƒ™‹‡‹Ǥ ȏǥȐ”œ›•œÏ‡’‘‘Ž‡‹ƒ„¸†¦ƒ•’”œ‡Ž‹ƒÏ›ǡŒ‡äŽ‹œ’‘™‘†—‹†‡‘Ž‘‰‹ œ› Š ‹Žƒ•‘™› Š™ƒä‹œƒ’‘‹›‘”‘•›Œ•‹ƒ”‘†œ‹‡‹ƒ•œ‡Œƒ– ‡Ǧ‘•Œ‹dz͸͸Ǥ ”‡œ—Ž–ƒ ‹‡†‘ͳͷ•‹‡”’‹ƒ„‘Ž•œ‡™‹ ›œ‘„‹Ž‹œ‘™ƒŽ‹͵ͳͶͳͺͲ ƒ”•‹ Š‘ϐ‹Ǧ ‡”×™‹’‘†‘ϐ‹ ‡”×™͸͹Ǥ ƒ”‘•Ïƒ™„”ƒ‘™Ǧ‡™‡”Ž›–ƒ™•’‘‹ƒי œ‡•‡ ƒ•–”‘Œ‡ǣ ǷȏǥȐ œƒ”ƒœ ’‘ –›ǡ Œƒ ‰”— Š¸Ï‘ǡ ‘Žƒ › œƒ„”ƒŽ‹ ‹Œ×™ǡ ‹Ï•—†•‹ Š ‡‘†‡”™ƒ©”ƒ‹¸ȂÏ‘†œ‹‡Ă‘œƒ ƒ’‘ ‹¦‰¸Ïƒ‘ Š‘–‹ œ‘†‘‹‡”™Ǧ •œ‡Œ‘‡Œ–‘™ƒ”œ›•œƒ—†‹‘‡‰‘ǤȏǥȐ‹‡–×”œ›‹‡Ž‹”‡™› Š‹•™‘ŒƒǦ ×™—”ƒ‰ŽƒǤŒ‡†ƒ’‘†‡”™ƒŽ‹•‹¸™‘„”‘‹‡™Ïƒ†œ›”ƒ†œ‹‡ ‹‡Œǡ”—•œ›Ž‹. Historia…ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥʹͷͻ Ǥ‘—”–‘‹•‹‹Ǥǡ‘’Ǥ ‹–Ǥ ͸ͷ Ǥƒ˜‹‡•ǡOrzeÏ biaÏy, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920ǡ–ÏǤ Ǥƒ™ƒŽ‡ ǡ”ƒ×™ͳͻͻ͹ǡ•ǤͳͳͶȂͳͳͷǡͳ͵͸Ȃͳ͵͹ǡͳͶʹǤ ͸͸ ǤǤ‘™ƒŽ œ›ǡSawinkow,ƒ”•œƒ™ƒͳͻͻʹǡ•Ǥͳͻ͸Ȃͳͻ͹Ǥ ͸͹ Ǥƒ˜‹‡•ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•ǤͳͶͳǤ ͸͵ ͸Ͷ.

(66) Jarosãaw Tomasiewicz. Osmoza komunizmu i nacjonalizmu w Rosji: geneza hybrydy. 147. ƒ‹ƒÏ‘’‘Žƒ×™ŒƒƒƐ‡‰‘œ„‹ƒÏ› Š‰‡‡”ƒÏיǤȏǥȐ™‹‡Ž—‹‡œ†‡ ›†‘Ǧ ™ƒ› Š †‘–¦† ‘ϐ‹ ‡”×™ ™•–¸’—Œ‡ †‘ ”‹‹ œ‡”™‘‡Œǡ †‘䙋ƒ† œ‡‹ ™ „‹Ǧ –™ƒ Š™‘Œ›䙋ƒ–‘™‡Œ†‘™×† ›ǡŒƒ”—•‹Ï‘™ǥdz͸ͺǤ ƒ•‘™›ƒ’Ï›™™•œ‡”‡‰‹’ƒ”–‹‹„‘Ž•œ‡™‹ ‹‡ŒŽ—†œ‹‘™› ŠǡƒŒ œ¸ä ‹‡Œ ‹‡™›”‘„‹‘› Š ’‘Ž‹–› œ‹‡ǡ •–™ƒ”œƒÏ ‰Ž‡„¸ †Žƒ ”‘œ™‹–— ƒ”‘†‘™› Š •‡Ǧ –›‡–×™Ǥ‡†Ï—‰Ǥƒ˜‹‡•ƒ™‘ƒ”‹‹—†‹‘‡‰‘•œ–ƒÏ–‘™ƒÏ›•‹¸ƒǦ †”› ‹‡ Š¸–› Š ‘„ ‘”ƒŒ‘™ ‘ ‹ ‹–‡Ž‹‰‡ Œ‹ Ƿ†‘‘”‘•Ï› Š ‘—‹•–×™dz ‹Ƿ’ƒ–”‹‘–› œ› Š’”‘Ž‡–ƒ”‹—•œ›dzǡ–×”œ›œ‹•’‹”ƒ Œ‹–ƒŽ‹ƒ’”œ‡ ‹™•–ƒ™‹Ž‹•‹¸ ”‘ ‹‡—͸ͻǤƒ™‹‘ϐ‹ ‡”‘™‹‡ ƒ”• ›ǡ’”œ›—•‘™‘œ‘„‹Ž‹œ‘™ƒ‹’”œ‡œ”Ǧ ‹¸ œ‡”™‘¦ǡ ‹‡ „›Ž‹ Œ‡†›¦ ‘„ ¦ ‹†‡‘Ž‘‰‹ œ‹‡ ‰”—’¦Ǥ ƒ”–‹¸ „‘Ž•œ‡™‹ Ǧ ¦œƒ•‹ŽƒŽ‹Ž‹ œ‹‡„›Ž‹‡•‡”‘™ ›ǣ‘Ž‡‰ƒŒ‡™ǡƒ•ǡƒÏ‹Ǣ™ͳͻͳͺ”Ǥ™•Ïƒ† ȋ„Ȍ™ Š‘†œ‹ƒ”–‹ƒƒ”‘†‹×™Ǧ‘—‹•–×™ǡ™†™ƒŽƒ–ƒ’×Ā‹‡Œ‘Ž‡ŒǦ ƒ•‡ ‡•Œƒœ”— Š—‡•‡”‘™•‹‡‰‘Ȃƒ”–‹ƒ‡™‘Ž— ›Œ‡‰‘‘—‹œ—͹ͲǤƒǦ ‹¸–ƒŒ›ǡ Ç •‘ ŒƒŽ”‡™‘Ž— Œ‘‹ä ‹ ”‡’”‡œ‡–‘™ƒŽ‹ ”†œ‡‹‡ ”‘•›Œ•¦ ™‡”•Œ¸ •‘ ŒƒŽ‹œ—ǡ‘•‹Ž› Š‡Ž‡‡–ƒ Šƒ”‘†‘™› Š‹ƒ–›‘ ›†‡–ƒŽ‹•–› œ› Š͹ͳǤ ƒ‘”„‹–¸™Ïƒ†œ›”ƒ†œ‹‡ ‹‡Œ–”ƒϐ‹ƒŽ‹ƒ™‡– œƒ”‘•‡ ‹Ñ ›œ†ƒ™‡‰‘™‹¦œǦ ——†—‘•›Œ•‹‡‰‘–ƒ ›Œƒ’Ǥ’‹•ƒ”œ ‡”‘‹ ƒ•‹•‹ œ›Ž‡•ƒ†‡” ƒ—Ǧ •œ‡™ǡ’”‘’ƒ‰—Œ¦ ›Ƿ•‘™‹‡ ‹‘ƒ” Š‹œŽ—†‘™›dzǤƒǡ™ͳͻͳͺ”Ǥƒ™‡–•ƒ ’”œ›™×† ƒœƒ”‡Œ‘–‹—”›•œ‹‡™‹ œ’”ׄ‘™ƒÏ‡‰‘ Œƒ Œ‹œ„‘Ž•œ‡™‹ƒ‹ ȋǤ‹Ǥ™ƒŒ—ͳͻͳͺ”Ǥ”‘œƒ™‹ƒÏœœ‹‡”Ă›Ñ•‹Ȍ͹ʹǤ ‘Œƒ ‹‡ „›Ïƒ Œ‡†›› œ›‹‹‡ •’”œ›ŒƒŒ¦ › ‹†‡–›ϐ‹ƒ Œ‹ œ ’ƒÑǦ •–™‡Ǥ ‘‹‡ œ‘ä© ”œ¦†œ‡‹ƒ –ƒĂ‡ ™›—•œƒÏƒ ‘’”‘‹• œ ”œ‡ œ›™‹•–‘Ǧ ä ‹¦Ǥ ƒœƒÏ‘ •‹¸ǡ Ç ‹‡ ‘Ѓ ”œ¦†œ‹© ‹ ‰‘•’‘†ƒ”‘™ƒ© ‘† ‹ƒŒ¦ •‹¸ ‘† †‘Ǧ –› Š œƒ•‘™‡‰‘†‘”‘„——Ž–—”›ƒ–‡”‹ƒŽ‡Œǡ–‡ Š‹‹‹ƒ—‹ǡ œ‡‰‘Ž‘‰‹ œ¦ ‘•‡™‡ Œ¦ „›Ï‘ œƒƒ ‡’–‘™ƒ‹‡ ȋƒ œ •‡Ž‡–›™‡Ȍ ‹¦‰Ï‘ä ‹ —Ž–—”› †—Ǧ Š‘™‡Œ͹͵Ǥ‘—™œ‰Ž¸†‹‡‹—–› Š œ›‹×™„ƒ”†œ‹‡Œœ”‘œ—‹ƒÏƒ•–ƒŒ‡•‹¸σǦ –™‘ä©ǡœŒƒ¦„‘Ž•œ‡™‹ ›’”œ‡•œŽ‹‘†œƒ•ƒ†Ƿ‘—‹œ—™‘Œ‡‡‰‘dz†‘‘™‡Œ ‘Ž‹–›‹ ‘‘‹ œ‡ŒǤ ‡œƒ”› ‹‘”•‹ ™ ’”ƒ › Ƿ‹‡‹‡ Ǧ—dz †‘—‡–—Ǧ Œ‡ǡŒƒ ŠÏ‘’•ƒ•’‡ ›ϐ‹ƒœƒ ‘ˆƒ‡Œ‘•Œ‹™›—•‹Ïƒƒ„‘Ž•œ‡™‹ƒ Šœ™”‘–— ‰‘•’‘†ƒ” ‡‹‡•œƒ‡Œǡ™–×”‡Œ’ƒÑ•–™‘™›’”œ‡›•Ï™•’×ϋ•–‹ƒÏœ†”‘„‘Ǧ. 

(67) Ǥ‡™‡”Ž›ǡZostaÏo z uczty bogówǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͺͺǡ•ǤʹʹͶȂʹʹͷǤ‘ Šƒ”ƒ–‡”›•–› œǦ ‡ǡƒ–›’‘Ž•‹‡ƒ•–”‘Œ‡™ œƒ•‹‡™‘Œ›ͳͻʹͲ”Ǥœ™”ƒ ƒÏ›•‹¸–‡Ă’”œ‡ ‹™‘Žƒ‘Ǧ‘—Ǧ ‹•–‘ǤǤƒ–‡”•‹ǡ

(68) Ǥ

(69) Ǥ‘•–‹—•œ‘ǡPolskoje nacyonalnoje mieÑszynstwo w SSSR (1920-je gody)ǡœ‹‡Œ‡ƒŒ‘™•œ‡ʹͲͲʹǡ”ʹǤ ͸ͻ Ǥƒ˜‹‡•ǡ”œ‡Ïǥǡǡ•Ǥͳͳ͹Ǥ ͹Ͳ Encyklopedia…ǡ•ǤʹʹͳǡͶ͵͹Ǥ ͹ͳ œ‡”œ‡Œ’‘”Ǥ Ǥ‘ƒ•‹‡™‹ œǡScytowieǡ

(70) ›c™‹ƒ–ǡ”ʹͲȋ—‡”ƒ Œƒ ‹¦‰ÏƒȌǤ ͹ʹ Ǥ‰—”•›ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥͳͷ͵ȂͳͷͶǤ ͹͵ Ǥ‘Œ‘™•‹ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥ͸ͳȂ͸ʹǡʹͷʹǤ ͸ͺ.

(71) 148. Historia i Polityka Nr 4 (11)/2010 MyĚl polityczna. –‘™ƒ”‘™›”‘Ž‹ –™‡Ǥ›–—Œ‡’”ƒ ¸–”‘ ‹•–›”‡‘„”ƒĂ‡Ñ•‹‡‰‘Ƿ‘™ƒ‰‘Ǧ •’‘†ƒ”ƒdzǡ ™ –×”‡Œ •ˆ‘”—Ï‘™ƒƒ ’”œ‡œ — Šƒ”‹ƒ ‹†‡‘Ž‘‰‹ƒ Ǧ— œ‘•–ƒŒ‡ ‘”‡äŽ‘ƒ Œƒ‘ Ƿ”‡™‹œŒƒ Ž‡‹‹œ— ™ •–”‘¸ ‘—‹•–› œ‡‰‘ ƒ”‘†‹ –™ƒdz ‹Ƿ•Ï‘™‹ƒ‘ϐ‹Ž•ƒǡ‘‰”ƒ‹ œ‘ƒƒ”‘†‘™‘‹–‡”’”‡–ƒ ŒƒŽ‡‹‹œ—‘†œ™‹‡” ‹‡Ǧ †ŽƒŒ¦ ƒ ƒ ‹• ƒ ’”‘Ž‡–ƒ”‹ƒ– ʹʹ ‹Ž‹‘×™ ŠÏ‘’•‹ Š ‰‘•’‘†ƒ”•–™ ™ ”ƒŒ—dzǤ ‘‘‹ œ¦–‡‘”‹¸Ǧ—™›’”ƒ ‘™›™ƒŽ‹–œ™ǤǷ‡‘ƒ”‘†‹ ›dzǡ•—’‹‡‹™‘Ǧ ×Ï —†‘™‡‰‘ ‘‹•ƒ”‹ƒ–— ‹ƒ•×™ ȋ Ǥ Ǥ ‘‘Ž‹‘™Ȍ ‹ —†‘™‡‰‘‘‹•ƒǦ ”‹ƒ–—‘Ž‹ –™ƒȋǤǤ‘†”ƒ–‹‡™Ȍ͹ͶǤ‘”‡•‹‡Ǧ—’‘•–¸’‘™ƒÏƒ‘†„—†‘™ƒ ’”œ‡†”‡™‘Ž— ›Œ› Š’‘™‹¦œƒÑ‰‘•’‘†ƒ” œ› Š”‘Ž‹ œ‡Œ‘•Œ‹œ’”œ‡›•Ï‘™›Ǧ ‹‹‡ ƒ‹ȋœ„‹‡Ă‡„›Ï›–—’‘‰Ž¦†›”‘•›Œ•‹ Š‡‘ƒ”‘†‹×™‹‹‡‹‡ Ǧ ‹ Šœ™‘Ž‡‹×™–‡‘”‹‹ ”‘••”ƒ—™‹”–• Šƒˆ–ȂǷ ‘•’‘†ƒ”‹‹‡Ž‹‡‰‘„•œƒǦ ”—dzȌ͹ͷǤ‹‡†œ‹™‹™‹¸ Ç„‘Ž•œ‡™‹ ›•œ—ƒŽ‹•’”œ›‹‡”œ‡Ñ ƒ™™ƒŽ ‡’”œ‡ ‹™‘ –‡ ‹‡™Ïƒä‹‡™‹‡ œ‡ Šǡ’‘†’‹•—Œ¦ œ‹‹™ͳͻʹʹ”Ǥ—Ïƒ†œƒ’ƒŽŽ‘Ǥ ”œ‡‹ƒ›Žƒ–ʹͲǤ•’”ƒ™‹Ï›ǡÇ™ä”׆ƒ–›„‘Ž•œ‡™‹ ‹‡Œ‘’‘œ› Œ‹’‘Œƒ™‹Ǧ σ•‹¸–‡†‡ Œƒ’‘”‘œ—‹‡‹ƒœ™Ïƒ†œ¦”ƒ†œ‹‡ ¦Ǥ œ‡”™ —ͳͻʹͳ”Ǥ™”ƒǦ †œ‡‰”—’ƒ„‹ƒÏ› Š‡‹‰”ƒ–×™ȋǤ•–”‹ƒÏ‘™ǡǤœƒ Š‘–‹ǡ Ǥ‘–‹‡ Š‹ǡǤ‘Ǧ „”›•œ œ‡™Ǧ—•œ‹ǡǤO—‹ƒ‘™ǡ ǤŽ— œ‹‘™Ȍ’—„Ž‹—Œ‡œ„‹×”ƒ”–›—Ïי’–Ǥ Ƿ‹‡ƒ‹‡ ŠdzǤǷ‹‡‘™‹‡ Š‘™ ›dz‘•–ƒ–‘™ƒŽ‹ƒ•‘™‡’‘’ƒ” ‹‡†Žƒ„‘ŽǦ •œ‡™‹œ—‹”‘†œ‹›ǡŽ—†‘™› Šƒ”ƒ–‡”„‘Ž•œ‡™‹œ—Ǣ’”œ‡™‹†›™ƒŽ‹‡™‘Ž— Œ¸ •›•–‡—•‘™‹‡ ‹‡‰‘™‹‡”——ƒ”‘†‘™›Ǣ’‘•–—Ž‘™ƒŽ‹™•’ƒ” ‹‡”‘œ™‘Œ— ”ƒŒ—’”œ‡œ‡‹‰”ƒ Œ¸͹͸Ǥœ‘Ï‘™›‹†‡‘Ž‘‰–‡‰‘—”–—•–”‹ƒÏ‘™’‹•œ‡ǣǷƒ–›‹ ‹‡ƒŽ‡Ă›’”œ‡ ‹™•–ƒ™‹ƒ©‡™‘Ž— Œ‹Ǥ™‘Ž— Œƒ–ƒ–›‹„‘Ž•œ‡™‹œ—™’‘†•–ƒǦ ™‘™‡Œ‰‘•’‘†ƒ” œ‘Ǧ’ƒÑ•–™‘™‡Œ’”‘„Ž‡ƒ–› ‡Œ‡•–‡™‘Ž— Œ¦„‘Ž•œ‡™‹œ—dz͹͹Ǥ ‘’ƒ”›•‹‡‰‘–›‰‘†‹ƒǷ‹‡ƒ‹‡ Šdz‹„‡”Ž‹Ñ•‹‡‰‘†œ‹‡‹ƒǷƒƒ—Ǧ ‹‡dz†‘„‹ŒƒŒ¦‹‡„ƒ™‡ œƒ•’‹•ƒ•‹‡‘™‹‡ Š‘™ י™›†ƒ™ƒ‡™‡–‡”•Ǧ „—”‰—ȋǷ‘™ƒŒƒ‘••‹ŒƒdzǡͳͻʹʹȂͳͻʹ͸Ȍǡ‘Ž‡Ñ•—‹™‡”œ‡͹ͺǤ•’‘‹Œ›ǡÇ ’‘Œƒ™‹Ïƒ•‹¸–‡Ă—”ƒ‹Ñ•ƒ—–ƒ ŒƒǷ•‹‡‘™‹‡ Š‘™•œ œ›œ›dzƒ„ƒœ‹‡‘Ǧ ƒ” Š‹•–› œ‡Œ‰ƒœ‡–›Ƿ”ƒŒ‹ä‡ϑ™‘dz‹‰”—’›‰‡Ǥ ”‡‘™ƒ͹ͻǤ. ͹Ͷ Ǥ‹‘”•‹ǡCienie NEP-u. Sprzecznoäci budownictwa socjalizmu w ZSRR w latach 1921–1929ǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͺͺǡ•Ǥͳʹ͹ǡͳͶͷȂͳͶ͸Ǥ ͹ͷ 

(72) „‹†‡ǡ•ǤͳͷͳǢ’‘”Ǥ‡„ƒ•–‹ƒ ƒơ‡”ǡDiabelski pakt. Z dziejów stosunków niemiecko-rosyjskich 1917–1941ǡ–ÏǤǤƒ” ‹‡ǡ—„Ž‹ͳͻͻͶǡ•ǤͳͲͲȂͳͲͳǤ ͹͸ Ǥƒ†ǡKoncepcja budownictwa socjalizmu w myäli bolszewickiejǡƒ”•œƒ™ƒͳͻͺ͵ǡ •ǤͳͶͻǤ ͹͹ Ǥ‹‘”•‹ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•Ǥͳ͸ͻǤ ͹ͺ Ǥ†”‡›‡˜ǡGeneraÏ WÏasow i rosyjski ruch wyzwoleÑczyǡ–ÏǤǤ”„ƒÑ•‹ǡƒ”•œƒǦ ™ƒͳͻͻͲǡ•ǤͳͶͶǢ’‘”Ǥ•œ‡”œ‡ŒǤ‹‡”ƒ†œƒǡAksamitni terroryäci. Narodowy bolszewizm w Federacji RosyjskieŒǡƒ”•œƒ™ƒʹͲͲͺǡ•ǤʹͶȂʹ͹Ǥ ͹ͻ Ǥ Ǥ”—•‹ǡ‘’Ǥ ‹–Ǥǡ•ǤͷͲͷȂͷͳͶǤ.

(73) Jarosãaw Tomasiewicz. Osmoza komunizmu i nacjonalizmu w Rosji: geneza hybrydy. 149. ‹‡‘™‹‡ Š‘™ ›‹‡„›Ž‹ƒ”‘•›Œ•‹‡Œ’”ƒ™‹ ›Œ‡†›¦‰”—’¦•œ—ƒŒ¦Ǧ ¦‘†—•˜‹˜‡†‹œ„‘Ž•œ‡™‹œ‡Ǥי‘Ž‡‰Ž‡”‘œ™‹ŒƒŽ‹•™¦‹†‡‘Ž‘‰‹¸Ƿ‡—Ǧ ”ƒœŒƒ ‹dzȋǤ”—„‹‡ ‘ŒǡǤ—™ œ›Ñ•‹ǡǤƒ™‹ ‹Ȍǡ‰Ï‘•œ¦ ™›Ă•œ‘ä©• Š‘†— ƒ† ƒ Š‘†‡ǡ ‘†”‘†œ‡‹‡ ’”ƒ™‘•Ïƒ™‹ƒ ‹ „—†‘™¸ ‡—”ƒœŒƒ–› ‹‡‰‘ ‹’‡Ǧ ”‹— ‘ —•–”‘Œ— Ƿ‹†‡‘”ƒ–› œ›dzǢ ‹ Š Ž‡™‡ •”œ›†Ï‘ •—’‹‘‡ ™‘×Ï –›‰‘Ǧ †‹ƒǷ—”ƒœŒƒdz’‘•–—Ž‘™ƒÏ‘œ„Ž‹Ă‡‹‡œ™Ïƒ†œ¦”ƒ†œ‹‡ ¦ͺͲǤ†™ƒŽƒ–ƒ’‘ —ƒœƒ‹—•‹¸Ƿ‹‡›‹‡ ŠdzŽ‡•ƒ†‡”™‘™‹ œƒœ‡Ǧ‡—–™‘”œ›Ï’‘† Šƒ•Ï‡Ƿƒ”‹•‘™‹‡–›dz™‹¦œ‡ϑ†‡Œ‘•Œ‹ǡϦ œ¦ ›•›’ƒ–‹‡†Žƒ™Ï‘•‹‡Ǧ ‰‘ˆƒ•œ›œ—œ’‘’‹‡”ƒ‹‡’‘Ž‹–›‹–ƒŽ‹ƒͺͳǤŽƒ–ƒ Š͵ͲǤ’‘Œƒ™‹Ïƒ•‹¸‰”—’ƒ Š”œ‡ä ‹ŒƒÑ•‹ Š •‘ ŒƒŽ‹•–×™ ȋ

(74) Ǥ ‘†ƒ‹•‹Ǧ—ƒ‘™ǡ Ǥ ‹‡†‘–‘™ǡ Ǥ ‹‡”Ǧ †‹ƒŒ‡™Ȍ•—’‹‘› Š™‘×Ï œƒ•‘’‹•ƒǷ‘™›Œ ”ƒ†dzȂ”›–›ƒƒ Š‘†—’‘Ǧ ’ Š¸Ïƒ‹ Š†‘™›ƒ”–›—Ï‘™ƒ‹ƒ–‡œ›ǡÇ–‘™Ïƒä‹‡™”‘†œ‹•‹¸Ƿ‘™› œÏ‘™‹‡dzͺʹǤ ƒ ™‹†œ‹›ǡ powstawanie narodowego komunizmu post¸powaÏo dwutorowo: z jednej strony przez nasycanie marksizmu pierwiastkami narodowymi, z drugiej – wskutek fascynacji prawicy dynamizmem ruchu komunistycznegoǤ „‘ œ› ’”‘†—–‡ ’‘†•‹¦ƒ‹ƒ •‘™‹‡ ‹‡Œ ”œ‡ œ›™‹•–‘ä ‹ ƒ Œ‘ƒǦ Ž‹œ‡„›Ïƒ–›•‡‹–›œǤ‘•–ƒ™›–ƒ‹‡‡‰œ‡’Ž‹ϐ‹‘™ƒÏ•œ‡”‡‰‘™› œ‡”Ǧ ™‘‘ƒ”‹•–ƒœ‘’‘™‹ƒ†ƒ‹ƒƒ„Žƒ×™‹¦ ›‘–›Ïƒ Šƒ”‹‹ǡÇǷ™•œ¸†œ‹‡–ƒ œ†”ƒ†ƒ‹’‡Ï‘›†×™ǡŒƒ’”œ›•–ƒ”›”‡Ă›‹‡dzͺ͵Ǥ–›‘–‡ä ‹‡’”œ‡•–ƒŒ¦ †œ‹™‹©’‘‰”‘›†‘‘ƒ‡’”œ‡œ”‹¸œ‡”™‘¦™‘Ž‡Ñ•—‹‘™‘‰”‘Ǧ †œ‹‡‹‡™‹‡”•‹’‘†Šƒ•Ï‡Ƿ‹Œ›†×™‹„—”Ă—Œ×™ǨdzͺͶǤƒƒ—ƒœ‹‡Œ‡•‹‡Ǧ ‹¦ͳͻͳͺ”Ǥ’‘‰”‘×™†‘‘›™ƒÏƒ„‘Ž•œ‡™‹ ƒƒ”‹ƒ‘”‘‹ƒǡ–×”›™•ÏƒǦ ™‹Ï •‹¸ –‡Ă ”‘œ•–”œ‡Žƒ‹‡ ۆ‘™•‹ Š œÏ‘×™ ‘‹–‡–— ›‘ƒ™ œ‡‰‘ ×ϐ‘ ‘Ǧƒ—ƒ•‹‡Œ‡’—„Ž‹‹ƒ†ͺͷǤ‹‡ƒŽ‡Ă›Œ‡†ƒ™•œ‡Ž‹ Š”‡’”‡•Œ‹ •‹‡”‘™ƒ› Š’”œ‡ ‹™•’‘χ œ‘ä ‹ۆ‘™•‹‡Œ—Œ‘™ƒ©™ƒ–‡‰‘”‹ƒ ŠƒǦ 

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wady i zalety poszczególnych modeli organizacji EDIS.. DoϦczanie

w sprawie stosowania uproszczeÑ w zakresie obowi¦zków i zwolnieÑ zwi¦zanych z planami naprawy i planami przymusowej restrukturyzacji ȋƒ‰ǤReport on the application of

Liczebnoä© oraz udziaÏ procentowy banków spóÏdzielczych Raiffeisena oraz banków ludowych w ogólnej liczbie austriackich banków w latach 2010–2018Q3 100.. Udział

Uwzgl¸dnienie zasady proporcjonalnoäci i odr¸bnego uregulowania maÏych kas w wybranych dokumentach wykonawczych w sektorze spóÏdzielczych kas

[W przypadku stwierdzenia ryzyka pïynnoĂci o istotnym znaczeniu] ByÊ moĝe nie bÚdziesz w stanie sprzedaÊ produktu [wyjĂÊ z inwestycji] ïatwo lub byÊ moĝe bÚdziesz

Ԙͺ Ԙͻ ͳͲ

ږœǤǡ”Ú‰‡”ǤǡFines for misconduct in the banking sector – what is the situation in the EUǫǡ ƒ”Žƒ‡–—”‘’‡Œ•‹ǡͷͺ͹ǤͶͲͳ Governors and Heads of

RozkÏad momentu ustalania äredniego kursu walutowego EUR/PLN w analizowanym banku dla lat 2008–2015.. Zbiór