Spytkowice, pow. Wadowice

Pełen tekst

(1)

Teofil Dębowski

Spytkowice, pow. Wadowice

Informator Archeologiczny : badania 8, 264

(2)

264

-SŁU P SK I MŁYN, pow.Grudziądz Stanowisko 3

patrz

wczesne średniowiecze

SOBIEtit - M anasterzec, pcw.bieszczadzki patrz

/Lesko/ wczesne średniowiecze STARE BIELSKO, pow.Bielsko-Biała patrz

wczesne średniowiecze

SPYTKOWICE, pow.Wadowice Pracownia Archeologiczno- Konserwatorska P .P .P K Z Oddział w Krakowie Badania prowadził mgr Teofil Dębowski. Finansowało Archiwum Państwowe m.Krakowa i województwa k ra ­ kowskiego. Drugi sezon badań. Dwór obronny. Okres średniowieczny i nowożytny.

Badania obiektu prowadzono równocześnie z pracami budowlanymi. W piwnicach wschodniej partii dworu stwierdzono istnienie fundamentów murów stanowiących prawdopodobnie najstarszą fazę budowlną dworu. Warstwy kultu­ rowe związane z budową i użytkowaniem tej fazy budowli nie zachowały się. Kontynuacją fundamentów tej budowli jest mur odkryty w wykopie założonym w południowo-wschodnim narożniku dziedzińca wewnętrznego.

Fragment narożnej przypory najstarszej budowli murowanej odsłonięto w wykopie przy frontowej elewacji dworu. Układ nawarstwień jest zakłócony przez współczesne wykopy, co uniemożliwia datowanie budowli. W wykopach przy elewacji frontowej uchwycono ślad płytkiej fosy prawdopodobnie z XVI wieku. W jednym z nich odsłonięto fundamenty prostokątnej budowli o wymia­ rach wnętrza 1,6 x 1,7 m, o nieznanym przeznaczeniu i niesprecyzowanej chronologii, w drugim przyporę budynku XVI-wiecznego.

Na dziedzińcu zewnętrznym zlokalizowano wschodnią granicę spalonej budowli drewnianej. Warstawa spalenizny na dziedzińcu zawierała m .in.cieka­ we formy kafli garnkowych, cylindrycznych i z ażurowymi płytkami.

Badania będą kontynuowane.

SULEJÓW - Podklasztorze, pow.Opoczno patrz

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :