Podaj nazwy państw i stolic zaznaczonych na mapie

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

08.06.2020 Lekcja geografii dla klasy 6

Temat: Powtórzenie wiadomości – ćwiczenia z mapą Europy.

Mapa polityczna Europy.

Zadanie 1. Podaj nazwy państw i stolic zaznaczonych na mapie.

Stolice : Państwa:

1 A 2 B 3 C 4 D 5 E

Zadanie 2. Podkreśl nazwy tych państw z zadania 1, które należą do Unii Europejskiej.

Zadanie 3. Podpisz na mapie literami i numerami wymienione niżej państwa i stolice.

Państwa: F. Irlandia. G. Czechy . H. Portugalia . I. Finlandia. J. Grecja Stolice: 6. Londyn. 7. Oslo. 8. Berlin. 9. Bratysława 10. Kopenhaga

Figure

Updating...

References

Related subjects :