• Nie Znaleziono Wyników

Zastanów się, jakie pozytywne i negatywne aspekty niosą ze sobą podane poniżej zawody. S

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zastanów się, jakie pozytywne i negatywne aspekty niosą ze sobą podane poniżej zawody. S"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zastanów się, jakie pozytywne i negatywne aspekty niosą ze sobą podane poniżej zawody. Staraj się podać po trzy przykłady do każdej tabelki. Termin odesłania zadania upływa w środę 8.04.2020. Zadanie będzie ocenione i oceny zostaną przesłane do waszej wychowawczyni i wpisane do dziennika.

W przypadku nie odesłania zadania wpisana zostanie ocena niedostateczny.

Najpopularniejsze zawody 21 wieku Pozytywne aspekty zawodu Negatywne aspekty zawodu

PR Consultant

Informatyk

Lekarz

Projektant stron internetowych

Tłumacz języków obcych

Serwisant sprzętu komputerowego

Cytaty

Powiązane dokumenty

• Pamiętaj o poleceniu z poprzedniej lekcji: „Zwróć uwagę na ilość wapnia w swojej codziennej diecie (obserwuj, czy Twój organizm dostaje codziennie porcję tego

Uczestnicy spotkania spędzili ze sobą pół dnia zapoznając się ze sobą, rozmawiając, dyskutując i świetnie się przy tym bawiąc.. MłodzieŜ omówiła róŜnice i podobieństwa

Sylwetka tego chrząszcza zdecydowanie różni się od pozostałych gatunków; zarówno samce jak i samice mają szerokie, krótkie pokrywy nadające całemu ciału bardziej krępy

Cele wynikające z podstawy programowej: uczeń doskonali ciche czytanie ze zrozumieniem, wyszukuje w tekście informacje, dokonuje selekcji, Doskonali różne formy zapisywania

„Kraj” w pierwszym okresie swej działalności bardzo nie­ śmiało prezentuje pozycje literatury obcej.. Razi brak przekła­ dów, a również i rubryka krytyki literackiej nie

modielirowanija

Podsumowując, na potrzeby określenia pojęcia i istoty, a także interpretacji po- zytywnych oraz negatywnych innowacji w bankowości, do wykorzystania jest wiele różnych

Praca domowa – opracować pisemnie punkt 2 planu lekcji i prześlij na moją pocztę elzbieta.gucio@wp.pl w terminie